Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Značka: Pestovanie GMO v SR

Ministerstvo súhlasí s pestovaním GMO na Slovensku!

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) odmieta zakázať pestovanie pôvodných geneticky modifikovaných plodín (GMO plodín). Uviedlo, že na to neexistuje konsenzus....

Celý článok

Pestovanie geneticky modifikovaných plodín v SR v roku 2019

Na žiadosť o sprístupnenie informácii o zámeroch pestovateľov  pestovať geneticky modifikované  („GM“)  plodiny v roku 2019 nám Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (UKSUP) odpovedal: „V roku 2019...

Celý článok

GMO plodiny sa v roku 2018 v SR nepestujú, ale stále ich pestovanie nie je zakázané

Čoskoro ubehnú 2 roky od odovzdania Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO. V petícii sme žiadali, aby jej body boli naplnené do 12...

Celý článok

Nesmieme prepásť šancu na oživenie živočíšnej výroby

Nasledovný článok je rozhovor z časopisu Slovenský CHOV. Rozhovor uvádzame celý bez úprav a uvádzame ho s láskavým zvolením redakcie Slovenského Chovu. V téme...

Celý článok

Členské štáty EÚ nemôžu zakázať dovoz a používanie GMO potravín alebo krmív schválených v EÚ

Poľnohospodársky výbor Európskeho parlamentu s názvom AGRI (The Committee on Agriculture and Rural Development) zamietol vo štvrtok 3.9.2015 návrh smernice Európskej komisie,...

Celý článok

Pestovanie GM plodín v Slovenskej republike v roku 2014

Podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších...

Celý článok

Filmový festival Hory a mesto aj s našou účasťou

Na 16. Medzinárodnom festivale horského filmu a dobrodružstva, Hory a mesto (www.horyamesto.sk), sa v rámci enviromentálnej sekcie bude 14.3.2015 o 14.00 hod (kinosála 3) premietať film GMO...

Celý článok

Kde sa na Slovensku pestujú geneticky modifikované (GM) plodiny?

Ako už vieme, GM plodiny sa u nás pestujú na pokusné a komerčné účely. Miesta pestovania na pokusné účely zverejňuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Celý článok

Kde sa na Slovensku pestujú GM plodiny?

Napriek tomu, že sa v Slovenskej republike pestujú GM plodiny už od roku 2006 (1), len v nedávnej dobe sa o nich začalo...

Celý článok