Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

NÁŠ TÍM

Sme občianska iniciatíva Slovensko bez GMO.

Tvorí ju tím ambicióznych a uvedomelých ľudí, ktorým záleží na vlastnom zdraví a budúcnosti Slovenskej republiky či celej našej planéty. Preto sa angažujeme vo viacerých projektoch, ktoré pomáhajú zvyšovať kvalitu potravín a životného prostredia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Jedným z našich cieľov je pomôcť obnoviť tradičné spôsoby poľnohospodárstva, aby mohli ľudia opäť konzumovať len tie najkvalitnejšie a zdravie podporujúce potraviny, ktoré nebudú zaťažené silnými toxínmi či cudzími génmi, ale naopak budú plné dôležitých živín.

Takýmito potravinami sa v nedávnej minulosti mohlo pýšiť naše poľnohospodárstvo, avšak túžba po finančnom zisku sa stala u mnohých výrobcov silnejším lákadlom. Tento postup sa však po rokoch ukázal ako neudržateľný, načo doplácajú nielen ľudia svojim zdravím, ale aj naša krásna príroda, ktorá je čoraz viac zdevastovaná. 

Tieto nešťastné udalosti však otvorili priestor pre vznik tímu ľudí, ktorému súčasný stav nie je ľahostajný a chce ho zmeniť. Náš TÍM bude "šľapať na päty" nepoctivým výrobcom a naopak bude podporovať tých poctivých. Tiež budeme navrhovať riešenia, ako zmeniť súčasný stav k lepšiemu.

Našim cieľom je teda podporovať produkciu kvalitných a zdraviu prospešných potravín. Zároveň chceme podporovať zdravie prírody a celého životného prostredia. Pretože veríme, že s prírodou by sme mali žiť v harmónií a nie proti nej bojovať.

Avšak k tomu, aby sme dosiahli naše ciele, POTREBUJEME VÁS! Uvedomelých občanov, ktorí budú požadovať kvalitné potraviny od svojich dodávateľov a budú žiť v súlade s prírodou. Pretože bez VÁS naše ciele len zapadnú prachom.

Preto VÁS vyzývame, aby ste sa už teraz začali zaujímať o to, čo vkladáte do úst a aký vplyv majú vaše činy na zdravie životného prostedia. LEN SPOLU MÔŽEME NIEČO ZMENIŤ!   

Za zdravšie Slovensko bez geneticky modifikovaných organizmov sa usilujú:

Martin Chudý 

Martin je profesionálny športovec (futbalista), konzultant pre optimálne zdravie a výživu, spisovateľ, bloger, kaviarničkár, aktivista, rečník, podnikateľ, mentor a vizionár. Od roku 2006 sa aktívne zaujíma o oblasti zdravia, výživy, osobnostného rozvoja a podnikania. Martin pomáha ľuďom nájsť optimálnu výživu, ktorá im pomôže optimalizovať zdravie a vyhnúť sa chronickým zdravotným problémom.

Webstránky: www.martinchudy.sk 

E-mail: zdravie[zavinac]martinchudy.sk

Mgr. Mária Stieranková

Iniciátorka pochodu Za zdravé potraviny a plodiny na Slovensku 25. 5. 2013 (https://www.facebook.com/events/300527050078518/). Organizátorka Pochodu za Slovensko bez GMO: Zdravé potraviny a za lepšiu podporu ekologického poľnohospodárstva a za predaj z dvora v Bratislave 12. 10. (https://www.facebook.com/events/553069061417280/)
Jej vyštudovaným odborom je síce výtvarná výchova, ale o témy životného prostredia sa aktívne zaujímala vždy (aj napríklad v spolupráci s Priateľmi Zeme SPZ).

Webstránky: www.facebook.com/SlovenskoBezGmo , www.slovenskobezgmo.blogspot.sk/ 

E-mail: slovenskobezgmo[zavinac]gmail.com

Ing. Peter Sudovský

Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci. 

E-mail: sudovskyp[zavinac]gmail.com

Dominik Roman Letz

V súčasnosti je bratom v Bratislavskom konvente dominikánskeho rádu a slúži ako kaplán vo farnosti Bratislava – kalvária. Študoval teológiu a botaniku. Pracuje ako vedecký pracovník pre Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied. V rámci svojho odboru vyučoval na viacerých slovenských univerzitách. Je členom Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. Okrem toho pôsobí ako správca vydavateľstva Dominikáni. Je autorom knihy „Verný pravde“, ktorá pojednáva život slovenského dominikána Pia Krivého.

Ing. Daniel Lešinský, PhD. - v roku 2020 náhle zomrel

Bol vyštudovaný environmentalista na FEE, TU vo Zvolene so štúdijnými pobytmi v Maďarsku, Nemecku, Nórsku a Dánsku. V rokoch 1999 - 2003 PhD zamerané na biodegradovateľnosť a ekotoxicitu biologicky rozložiteľných polymérov s výskumom v Rakúsku na BOKU, IFA v Tullne. Od roku 2003 bol aktívny v treťom sektore a práci na projektoch zameraných na ochranu životného prostredia, ovzdušia, trvaloudržateľné poľnohospodárstvo a pod. V r. 2005 spolu-založil občianske združenie CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy so sídlom vo Zvolene, ktorému až do svojej smrti predsedal. V rámci „poľno-aktivít“, pod OZ CEPTA koordinoval Agro-ekofórum, národnú platformu mimovládnych organizácií presadzujúcich trvaloudržateľné poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka na Slovensku. V rokoch 2008-2013 bol v predsedníctve európskej siete (board) Pesticide Action Network,  PAN-EUROPE so sídlom v Bruseli (www.pan-europe.info). PAN-Europe je sieť zameraná na pesticídy a ich negatívne dopady. Od roku 2010 reprezentoval európske mimovládne organizácie v expertnej skupine Fruit and Vegetable Advisory Group, pri Európskej komisii v Bruseli. Vo Zvolene v roku 2011 spolu s priateľmi zakladal a rozbiehal Lokálnu potravinovú komunitu LPK-Zvolen, ako jeden z možných systémov CSA – komunitou podporovaného poľnohospodárstva. Bol neortodoxný vegetarián.  

Webstránky: www.cepta.sk , www.pan-europe.info 

Za odborné postrehy, články, podporu a pomoc chceme poďakovať už bohužiaľ zosnulému kolegovi Ing. Danielovi Lešinskému, PhD.

A rovnako tiež zosnulému pánovi RNDr. Igorovi Šarmírovi, PhD., bývalému riaditeľovi Odboru potravinárstva a obchodu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

Česť ich pamiatke.