Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

ŠTÚDIE O GMO

V tejto časti nájdete tie najdôležitejšie štúdie v oblasti geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Významné sú najmä štúdie profesora Séraliniho, molekulárneho biológa z Univerzity v Caen vo Francúzsku, vďaka ktorým sa GM plodiny ešte nedostali vo výraznej miere do Európy. Profesor Séralini nielen spochybnil viaceré štúdie výrobcov GM plodín, ale tiež viedol zatiaľ jedinú dlhodobú štúdiu o účinku konzumácie GM plodín.

Dôležité štúdie o GMO vykonal tiež Arpád Pusztai, ktorý odhalil ich potencionálne nebezpečenstvo, začo bol okamžite prepustený po vyše 20-tich rokoch praxe. Pritom bol dovtedy svetovou autoritou vo svojom obore. O príbehu Arpáda Pusztaia sa môžete dozvedieť viac z dokumentárneho filmu s názvom Svet podľa spoločnosti Monsanto.

Zoznam dôležitých štúdií a vedeckých článkov o GMO:

Štúdie profesora Séraliniho

Názov štúdie: Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize

Poznámka k stiahnutiu štúdie tu.

Vyjadrenia prof. Séraliniho k stiahnutiu jeho štúdie tu.

Znovu pulikovaná štúdia k stiahnutiu tu.

Popis a výsledky štúdie: Zatiaľ jediná dlhodobá štúdia o účinku konzumácie GM plodín. Potkany boli kŕmené počas svojho celého života (2 roky) GM kukuricou od Monsanta s názvom NK603, ktorá je odolná voči herbicídu Roundup, ktorý obsahuje silný toxín glyfosát. V tejto štúdii zároveň testovali GM kukuricu kultivovanú s aj bez prídavku herbicídu Roundup, a tiež samotný herbicíd Roundup rozmiešaný vo vode v množstve, ktoré je bežne povolené v pitnej vode. Výsledky štúdie boli nasledovné:

  • Až 50% samcov a 70% samičiek zomrelo predčasne v porovnaní s 30% a 20% v kontrolnej skupine.
  • Nádory u potkanov oboch pohlaví v testovaných skupinách boli 2-3 krát väčšie než v kontrolnej skupine.
  • Začiatkom 24.mesiaca štúdie, 50 až 80 percent samičiek v testovaných skupinách rozvinulo veľké nádory, s až 3 nádormi na každé zviera. Len 30 percent samičiek v kontrolnej skupine rozvinulo nádory.
  • Prvé veľké nádory u samcov a samičiek sa objavili po 4 a 7 mesiaci, v porovnaní so 14-tym mesiacom v kontrolnej skupine.

Autori štúdie navyše uviedli, že nádory boli tak ničivé pre zdravie kvôli ich obrovskej veľkosti, že potkany nemohli dýchať a mali tráviace problémy. U niektorých potkanov boli nádory dokonca tak veľké, že predstavovali až 25% hmotnosti tela. U 80 kg vážiaceho človeka by to predstavovalo až 20 kg vážiaci nádor.

Názov štúdie: Answers to critics: Why there is a long term toxicity due to a Roundup-tolerant genetically modified maize and to a Roundup herbicide

Popis a výsledky štúdie: Reakcia profesora Séraliniho na kritiku jeho vyššie zmienenej dlhodobej štúdie o vplyve GM plodín. V tejto odpovedi Séralini vysvetľuje potrebu dlhodobých štúdií a preukazuje platnosť jeho štúdie.  

 

Názov štúdie: Genetically modified crops safety assessments: present limits and possible improvements

Popis a výsledky štúdie: Analýza 19-tich štúdií, z ktorých viaceré boli sponzorované samotnými výrobcami GMO a tvrdili, že GM plodiny sú bezpečné. Táto dôkladná analýza však odhalila, že aj v týchto štúdiách GM plodiny spôsobili poškodenia orgánov.

 

Názov štúdie: Debate on GMOs Health Risks after Statistical Findings in Regulatory Tests

Popis a výsledky štúdie: Tento článok je z roku 2010 a Séralini a spol. v ňom ostro kritizujú súčasné schvaľovacie postupy a testovacie metódy. Autori žiadajú dlhodobejšie štúdie a dôkladnejšie testovanie nielen GM plodín, ale aj s nimi súvisiacich pesticídov. Tento článok nadväzuje na ich kritiku z roku 2009.

 

Názov štúdie: How Subchronic and Chronic Health Effects can be Neglected for GMOs, Pesticides or Chemicals

Popis a výsledky štúdie: V tomto článku z roku 2009 Séralini spochybňuje súčasné testovanie GM plodín a volá po prísnejších  a dlhodobejších testovacích metódach. 

 

Názov štúdie: A Comparison of the Effects of Three GM Corn Varieties on Mammalian Health

Popis a výsledky štúdie: Táto štúdia analyzovala predchádzajúce štúdie spoločnosti Monsanto, na základe ktorých EFSA (European Food Safety Authority) schválila používanie GM kukurice MON810 v Európe. Séralini a spol. v tejto analýze odhalili, že štúdie od Monsanta mali viacero chýb a vôbec nepreukázali údajnú bezpečnosť GM plodín. V skutočnosti preukázali toxické účinky GM plodín na pečeň a obličky.

 

Názov štúdie: New Analysis of a Rat Feeding Study with a Genetically Modified Maize Reveals Signs of Hepatorenal Toxicity

Odkaz na štúdiu: http://gmoseralini.org/wp-content/uploads/2012/11/seralini.new_.an_.2007.pdf  

Popis a výsledky štúdie: Skoršia analýza štúdie spoločnosti Monsanto (Hammond, 2006), ktorá údajne preukázala bezpečnosť GM kukurice MON 863. Séralini a spol. opäť odhalili toxické účinky GM kukurice na pečeň a obličky.

Viac o profesorovi Séralinim môžete nájsť na stránke www.gmoseralini.org a na tomto odkaze. 

 

Štúdie a analýzy výrobcov GMO a štúdie, ktoré preukazujú údajnú bezpečnosť GM plodín 

Názov štúdie: Letter to the editor (kritika Séraliniho štúdie)

Odkaz na štúdiu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512007892

Popis a výsledky štúdie: Kritika Séraliniho štúdie z roku 2012 (Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize), ktorú napísal Bruce Hammond a spol. Hammond pracuje pre spoločnosť Monsanto a na základe jeho štúdií bola v Európe schválená GM kukurica MON 810. Tiež preukázal údajnú bezpečnosť iných GM plodín. Hammondove štúdii zasa spochybnil Séralini a preukázal, že mali veľa nedostatkov a v skutočnosti ukázali škodlivý účinok GM plodín na pečeň a obličky.   

 

Názov štúdie: A 90-day feeding study of glyphosate-tolerant maize with the G2-aroA gene in Sprague-Dawley rats.

Odkaz na štúdiu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512006813

Popis a výsledky štúdie: 90-dňová čínska štúdia, ktorá preukázala údajnú bezpečnosť jedného typu GM kukurice. V tejto štúdií však nastali určité rozdiely medzi testovanou a kontrolnou skupinou. Autori však usúdili, že to nebolo spôsobené konzumáciou GM kukurice.

 

Názov štúdie: Assessment of the health impact of GM plant diets in long-term and multigenerational animal feeding trials: A literature review

Odkaz na štúdiu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691511006399

Popis a výsledky štúdie: Analýza 24 štúdií o GMO, 12 dlhodobých štúdií (90 a viac dní) a 12 multigeneračných štúdií (2 až 5 generácií). Napriek tomu, že v niektorých štúdiách boli pozorované malé rozdiely v meraných parametroch, autori usúdili, že týchto 24 štúdií nenaznačuje, žeby GM plodiny predstavovali nejaké zdravotné riziko.   

 

Názov štúdie: Subchronic feeding study with genetically modified stacked trait lepidopteran and coleopteran resistant (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7) maize grain in Sprague-Dawley rats

Odkaz na štúdiu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691509001495

Popis a výsledky štúdie: Štúdia spoločnosti DuPont z roku 2009. Štúdia trvala minimálne 92 dní a údajne nepreukázala rozdiel medzi bežnou kukuricou a GM kukuricou od uvedenej spoločnosti. Jedna z 3 nedávnych štúdií tejto spoločnosti, ktorú viedol rovnaký tím vedcov. 

 

Názov štúdie: Subchronic feeding study of grain from herbicide-tolerant maize DP-Ø9814Ø-6 in Sprague-Dawley rats

Odkaz na štúdiu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691509002889

Popis a výsledky štúdie: Ďalšia štúdia spoločnosti DuPont z roku 2009. Štúdia trvala 13 týždňov a údajne nepreukázala rozdiel medzi bežnou kukuricou a GM kukuricou s názvom Optimum GAT. Jedna z 3 nedávnych štúdií tejto spoločnosti, ktorú viedol rovnaký tím vedcov. 

 

Názov štúdie: Subchronic feeding study of herbicide–tolerant soybean DP-356Ø43-5 in Sprague–Dawley rats

Odkaz na štúdiu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691508000987

Popis a výsledky štúdie: Štúdia spoločnosti DuPont z roku 2008. Štúdia trvala minimálne 93 dní a údajne nepreukázala rozdiel medzi bežnou sójou a GM sójou s názvom Optimum GAT. Jedna z 3 nedávnych štúdií tejto spoločnosti, ktorú viedol rovnaký tím vedcov. 

 

Názov štúdie: Comparison of grain from corn rootworm resistant transgenic DAS-59122-7 maize with non transgenic maize grain in a 90-day feeding study in Sprague-Dawley rats

Odkaz na štúdiu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691508000628

Popis a výsledky štúdie: 90-dňová čínska štúdia z roku 2008, ktorá skúmala GM kukuricu od spoločnosti DuPont. Členom vedeckého tímu bol aj Bryan Delaney, ktorý viedol 3 vyššie zmienené štúdie tejto spoločnosti. Táto štúdia tradične neobjavila rozdiel medzi bežnou kukuricou a GM kukuricou, avšak určité hematologické zmeny u kŕmených potkanov nastali. Autori ich však pripísali vysokému príjmu kukuričnej múky, čo sa dalo očakávať, keďže použili jej veľmi vysoké množstvá (50% a 70% váhy).   

 

Názov štúdie: Subchronic feeding study of DAS-59122-7 maize grain in Sprague-Dawley rats

Odkaz na štúdiu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691507000385

Popis a výsledky štúdie: Štúdia spoločnosti DuPont z roku 2007. Štúdia trvala 90 dní a údajne nepreukázala rozdiel medzi bežnou kukuricou a GM kukuricou od tejto spoločnosti. Aj na tejto štúdií pracoval Bryan Delaney.

 

Názov štúdie: Report of an Expert Panel on the reanalysis by of a 90-day study conducted by Monsanto in support of the safety of a genetically modified corn variety (MON 863)

Odkaz na štúdiu: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278691507003249

Popis a výsledky štúdie: Reanalýza 90-dňovej štúdie o účinkoch GM kukurice MON 863 od spoločnosti Monsanto (Hammond, 2006). Pôvodnú analýzu tejto štúdie vykonal Séralini, v ktorej odhalil znaky hepatorenálnej toxicity (New Analysis of a Rat Feeding Study with a Genetically Modified Maize Reveals Signs of Hepatorenal Toxicity). Doull a spol. vykonali reanalýzu Hammondovej štúdie a usúdili, že táto štúdia bola relavantná a Séralini a spol. neobjavili žiadne dôkazy, ktoré by nasvedčovali, že GM kukurica MON 863 spôsobila nejaké závažné nežiaduce účinky u testovacích zvierat.  

 

Názov štúdie: Results of a 90-day safety assurance study with rats fed grain from corn borer-protected corn

Odkaz na štúdiu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691506000093

Popis a výsledky štúdie: 90-dňová štúdia spoločnosti Monsanto vedená Brucom Hammondom o účinku GM kukurice MON 810. Jedna z 3 štúdií, ktoré v roku 2009 analyzoval profesor Séralini. Na základe tejto štúdie EFSA schválila GM kukuricu MON 810 v Európe.   

 

Názov štúdie: Results of a 90-day safety assurance study with rats fed grain from corn rootworm-protected corn

Odkaz na štúdiu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691505001985

Popis a výsledky štúdie: 90-dňová štúdia spoločnosti Monsanto vedená Brucom Hammondom o účinku GM kukurice MON 863. Jedna z 3 štúdií, ktoré v roku 2009 analyzoval profesor Séralini. Túto štúdiu analyzoval Séralini a spol. už v roku 2007. Táto, ako aj aj iné štúdie Monsanta, boli pôvodne utajované a až nemecký súd rozhodol, že musia byť sprístupnené verejnosti.  

 

Názov štúdie: Results of a 13 week safety assurance study with rats fed grain from glyphosate tolerant corn

Odkaz na štúdiu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691504000547

Popis a výsledky štúdie: 13-týždňová štúdia spoločnosti Monsanto vedená Brucom Hammondom o účinku GM kukurice NK 603 odolnej voči herbicídu Roundup. Jedna z 3 štúdií, ktoré v roku 2009 analyzoval profesor Séralini. 

 

Štúdie a analýzy Arpáda Pusztaia

Názov štúdie: Potential Health Effects of Foods Derived from Genetically Modified Plants: What Are the Issues?

Odkaz na štúdiu: https://biosafety-info.net/publications/biotechnology-biosafety-series/potential-health-effects-of-foods-derived-from-genetically-modified-plants-what-are-the-issues/ 

Popis a výsledky štúdie: Tento dokument bol pôvodne kapitolou v knihe z roku 2007 s názvom Biosafety First – Holistic Approaches to Risk and Uncertainty in Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms, ktorú napísali Terje Traavik a Lim Li Ching. Dr. Pusztai spolu s Susan Bardocz v ňom rozoberajú viaceré problémy ohľadom GMO a tiež navrhujú, akým spôsobom by sa mala testovať bezpečnosť GM plodín.  

Názov štúdie: Genetically modified foods: potential human health effects

Odkaz na štúdiu: https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20033074703 

Popis a výsledky štúdie: Tento článok uverejnil Pusztai a spol. v roku 2003 a spochybnil v ňom vtedajšie štúdie o účinku GM plodín. Poukázal v ňom najmä na chybné a zavádzajúce štúdie, ktoré boli vtedy dostupné o GM plodinách. Tieto štúdie sa vtedy považovali za dôkaz, že GM plodiny sú bezpečné, ale Pusztai jednoznačne preukázal, že to tak nie je.

 

Názov štúdie: Expression of the insecticidal bean alpha-amylase inhibitor transgene has minimal detrimental effect on the nutritional value of peas fed to rats at 30% of the diet

Odkaz na štúdiu: http://jn.nutrition.org/content/129/8/1597.long

Popis a výsledky štúdie: 10-dňová štúdia, v ktorej testovali GM hrach. Táto krátka štúdia preukázala, že tento hrach by mohol byť v malých dávkach používaný ako krmivo u hospodárskych zvierat. Pusztai však vo svojom článku z roku 2003 poznamenal, že v tejto štúdii nebola vykonaná žiadna histológia čriev, ani meranie lymfocytov. A keďže bola veľmi krátka a testovali len jeden druh GM hrachu, nemôže byť táto štúdia považovaná za dôkaz, že GM plodiny sú bezpečné pre ľudí.

 

Názov štúdie: Effect of diets containing genetically modified potatoes expressing Galanthus nivalis lectin on rat small intestine

Odkaz na štúdiu: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(98)05860-7/fulltext 

Popis a výsledky štúdie: Táto štúdia skúmala GM zemiaky, ktoré mali byť vtedy vo veľkom dovážené z USA do Veľkej Británie. Avšak štúdia preukázala škodlivé účinky týchto GM zemiakov, čo Arpád Pusztai ihneď zverejnil. Následne bol po 25 rokoch prepustený pod hrozbou žaloby. Táto štúdia bola spomenutá aj v dokumentárnom filme Svet podľa spoločnosti Monsanto.

 

Názov štúdie: Inhibition of starch digestion by alpha-amylase inhibitor reduces the efficiency of utilization of dietary proteins and lipids and retards the growth of rats

Odkaz na štúdiu: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7782910

Popis a výsledky štúdie: Táto štúdia z roku 1995 preukázala škodlivý účinok inhibítora alfa-amylázy, čo je druh antinutrientu, ktorý sa nachádza v strukovinách. Mnohé GM plodiny v tom období obsahovali vysoké hladiny inhibítorov, čo malo chrániť tieto plodiny pred škodcami. Táto štúdia teda preukázala, že GM plodiny so zvýšenými hladinami inhibítorov nie sú vhodné pre ľudskú či zvieraciu konzumáciu.  

 

Prenos cudzích génov na človeka a zvieratá

Názov štúdie: Assessing the survival of transgenic plant DNA in the human gastrointestinal tract 

Odkaz na štúdiu: http://www.nature.com/nbt/journal/v22/n2/abs/nbt934.html

Popis a výsledky štúdie: Zatiaľ jediná štúdia vykonaná na ľuďom konzumujúcich GM plodiny, ktorá  preukázala, že cudzia DNA dokáže odolať žalúdku a môže sa preniesť do črevnej mikroflóry v tenkom čreve. Čo by to mohlo spôsobiť z dlhodobého hľadiska nikto nevie odhadnúť. 

 

Názov štúdie: Degradation of transgenic DNA from genetically modified soya and maize in human intestinal simulations

Odkaz na štúdiu: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12067423

Popis a výsledky štúdie: Štúdia z roku 2002, ktorá sa snažila zistiť, či cudzie gény z GM plodín (sója a kukurica) dokážu odolať tráviacemu traktu. Táto štúdia bola vykonaná len v skúmavke (in vitro), ale zistila, že cudzie gény dokážu prežiť prechod tenkým črevom.

 

Názov štúdie: Gene Transfer in the Gastrointestinal Tract

Odkaz na štúdiu: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10543833

Popis a výsledky štúdie: Táto štúdia z roku 1999 preukázala, že prenos cudzích génov je u živých organizmov (in vivo) vyšší, než prenos zistený v skúmavke (in vitro). Takže štúdie vykonané v skúmavke, ktoré sa snažia odhaliť potencionálny prenos cudzích génov do organizmov ľudí či zvierat, môžu podhodnotiť skutočný prenos, ktorý by nastal za reálnych podmienok.    

 

Štúdie, ktoré preukázali prenos cudzej DNA cez placentu do vyvíjajúceho sa plodu: 

Uptake of foreign DNA from the environment: the gastrointestinal tract and the placenta as portals of entry - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9531678

On the fate of orally ingested foreign DNA in mice: chromosomal association and placental transmission to the fetus - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9819049

 

Štúdie, ktoré preukázali prenos cudzej DNA do orgánov, krvi či buniek zvierat kŕmených GM plodinami: 

The fate of forage plant DNA in farm animals: a collaborative case-study investigating cattle and chicken fed recombinant plant material - http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs002170000248?LI=true

Detection of transgenic and endogenous plant DNA in digesta and tissues of sheep and pigs fed Roundup Ready canola meal - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16506822

Detection of genetically modified maize DNA fragments in the intestinal contents of pigs fed StarLink CBH351 - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12678298

Assessing the Transfer of Genetically Modified DNA from Feed to Animal Tissues - https://link.springer.com/article/10.1007/s11248-005-0009-5 

Investigations on genetically modified maize (Bt-maize) in pig nutrition: fate of feed-ingested foreign DNA in pig bodies - http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00217-002-0642-7

Detection of transgenic DNA in tilapias (Oreochromis niloticus, GIFT strain) fed genetically modified soybeans (Roundup Ready) - http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2109.2009.02187.x/abstract

Availability of genetically modified feed ingredient: investigations of ingested foreign DNA in rainbow trout Oncorhynchus mykiss - http://link.springer.com/content/pdf/10.1111%2Fj.1444-2906.2008.01535.x.pdf

Ingested foreign (phage M13) DNA survives transiently in the gastrointestinal tract and enters the bloodstream of mice - http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF00285273.pdf

Foreign (M13) DNA ingested by mice reaches peripheral leukocytes, spleen, and liver via the intestinal wall mucosa and can be covalently linked to mouse DNA - http://www.pnas.org/content/94/3/961.abstract

 

Ďalšie dôležité štúdie o GM plodinách

Irina Ermakova:

Influence of soy with the gene EPSPS CP4 on the physiological state and reproductive functions of rats in the first two generations - https://science-education.ru/ru/article/view?id=1224 

Jose Domingo:

A literature review on the safety assessment of genetically modified plants - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412011000055

Toxicity studies of genetically modified plants: a review of the published literature - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17987446

Artemis Dona:

Health risks of genetically modified foods - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18989835

 

Štúdia, ktorá rozoberá konflikt záujmov v štúdiách výrobcov:

Association of financial or professional conflict of interest to research outcomes on health risks or nutritional assessment studies of genetically modified products - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919210001302?np=y 

 

Štúdie o glyfosáte a na ňom založených herbicídoch

Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases - http://www.mdpi.com/1099-4300/15/4/1416

Time- and dose-dependent effects of roundup on human embryonic and placental cells -  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17486286

Glyphosate-based herbicides are toxic and endocrine disruptors in human cell lines - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19539684/ 

Glyphosate formulations induce apoptosis and necrosis in human umbilical, embryonic, and placental cell - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19105591?dopt=Abstract

Differential effects of glyphosate and roundup on human placental cells and aromatase - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15929894

Ethoxylated adjuvants of glyphosate-based herbicides are active principles of human cell toxicity - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23000283

A glyphosate-based herbicide induces necrosis and apoptosis in mature rat testicular cells in vitro, and testosterone decrease at lower levels - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887233311003341

Teratogenic Effects of Glyphosate-Based Herbicides: Divergence of Regulatory Decisions from Scientific Evidence - http://www.omicsonline.org/2161-0525/2161-0525-abstract.php?abstract_id=7453

Hepatoma tissue culture (HTC) cells as a model for investigating the effects of low concentrations of herbicide on cell structure and function - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18835430

 

Štúdie o Bt-toxíne

Hematotoxicity of Bacillus thuringiensis as Spore-crystal Strains Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac or Cry2Aa in Swiss Albino Mice - http://esciencecentral.org/journals/JHTD/JHTD-1-104.php?aid=11822?aid=11822

Cytotoxicity on human cells of Cry1Ab and Cry1Ac Bt insecticidal toxins alone or with a glyphosate-based herbicide - http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.2712/abstract

Comparative Aspects of Cry Toxin Usage in Insect Control - http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-007-4497-4_10

Proteomics as a Complementary Tool for Identifying Unintended Side Effects Occurring in Transgenic Maize Seeds As a Result of Genetic Modifications - http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/pr0705082

Why Bacillus thuringiensis insecticidal toxins are so effective: unique features of their mode of action - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11166987

Characterization of the mucosal and systemic immune response induced by Cry1Ac protein from Bacillus thuringiensis HD 73 in mice - http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-879X2000000200002&lng=en&nrm=iso&tlng=en 

Intragastric and intraperitoneal administration of Cry1Ac protoxin from Bacillus thuringiensis induces systemic and mucosal antibody responses in mice - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320599001368

Cry1Ac Protoxin from Bacillus thuringiensis sp. kurstaki HD73 Binds to Surface Proteins in the Mouse Small Intestine - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X00925841