Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Filmový festival Hory a mesto aj s našou účasťou

Na 16. Medzinárodnom festivale horského filmu a dobrodružstva, Hory a mesto (www.horyamesto.sk), sa v rámci enviromentálnej sekcie bude 14.3.2015 o 14.00 hod (kinosála 3) premietať film GMO – OMG (Ó, môj bože!) z dielne Jeremy Seiferta. Po filme bude nasledovať hodinka diskusie s našim tímom, ktorý budú zastupovať RNDr. Igor Šarmír, PhDIng. Peter Sudovský a Mgr. Mária Potočňáková. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Igor Šarmír vystúpi s prednáškou „Poľnohospodárske GMO – Otázky, potenciálne riziká a možné prínosy“.

Popis prednášky: 

Poskytnutie základných informácií o GMO a o poľnohospodárskych GMO, prezentovanie podstaty sporu o GMO a jeho histórie (riziká verzus prínosy), politicko-ekonomické pozadie problematiky, doplnenie informácií z filmu, najmä pokiaľ ide o kauzu Séralini.

Kto je Igor Šarmír:

Igor Šarmír je absolvent Prírodovedeckej fakulty UK, ašpirantúru si robil vo Francúzsku (doktorát z Univerzity Paríž VII). V oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva pracuje 25 rokov a téme GMO sa bližšie venuje posledných 6 rokov. Je členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a zároveň pracuje na Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore.

Naša občianska iniciatíva Slovensko bez GMO bude prezentovať svoje názory a vedomosti v prednáške s názvom GMO kontroverzná a médiami často ignorovaná téma“.

Popis prednášky:

Predstavenie výmeny názorov, aké tu prebiehali od čias zavádzania GMO na Slovensku, kto sa angažoval, aby sme tu GMO nepestovali, aké kroky sa uskutočnili za Slovensko bez GMO, prečo GMO ohrozuje ekologických poľnohospodárov. V závere sa predstaví petícia a tiež sa podporia malí farmári upútavkou na film, ktorý sa nakrúcal minulý rok počas roka rodinných fariem na Slovensku a ktorého dokončenie sa plánuje v máji. 

Kto je Peter Sudovský:

Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.

Kto je Mária Potočňáková:

Iniciátorka pochodu Za zdravé potraviny a plodiny na Slovensku 25.5.2013, kedy sa to celé začalo, kde sa vytvorila aj téma Petície za zdravé potraviny, ktorú sme predstavili na Pochode za Slovensko bez GMO: Zdravé potraviny a za lepšiu podporu ekologického poľnohospodárstva a za predaj z dvora v Bratislave 12.10.2013.

Vstupné:

Lístok na celý blok ENVIRO GMO (film GMO – OMG + prednáška p. Šarmíra + prednáška p. Sudovského) – 4,50 €
Zvýhodnené vstupy pre študentov ISIC (10% zľava) – 4,05 € (po ISIC zľave) 

Martin Chudý
Martin je profesionálny športovec (futbalista), konzultant pre optimálne zdravie a výživu, spisovateľ, bloger, kaviarničkár, aktivista, rečník, podnikateľ, mentor a vizionár.