Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Pestovanie GM plodín v Slovenskej republike v roku 2014

Podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov zverejnilo v roku 2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nasledovnú informáciu:

„V roku 2014 je celková osiata plocha osiata autorizovanou geneticky modifikovanou kukuricou MON 810 rezistentnej voči vijačke kukuričnej (Ostrinia nubilalis) 411 ha. Kukurica sa pestuje v okrese Piešťany, Sobrance a Humenné.

Kontrolou dodržiavania zákonných požiadaviek pestovania v EÚ autorizovaných geneticky modifikovaných rastlín a ich koexistencie s ostatnými pestovateľskými systémami je poverený Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.“

5.prezentacia.png

Kam smeruje slovenské poľnohospodárstvo

Navonok by sa mohlo zdať, že 411 ha nie je veľa a môžeme byť pokojní. Ak sa však pozriete na graf pod textom, tak v posledných 3 rokoch pestovanie GM plodín v SR mierne stúplo. Vzhľadom na skúsenosti farmárov po celom svete s nechceným prenosom (vietor, voda) GMO na polia a územia, kde sa pestujú NON-GMO plodiny, je aj 411 hektárov veľa. A to nespomíname obrovské problémy a zvýšené používanie pesticídov pri pestovaní GM plodín kvôli narastajúcej rezistencii škodcov voči týmto technológiám. Okrem toho, Slovensko je len jedna z mála krajín, ktoré vôbec pestujú GM plodiny v Európe. Takže prečo sa zaraďovať medzi tých, ktorí vyhovejú požiadavkám nadnárodných korporácií, ktorým je osud Slovenska ukradnutý?

Nebolo by lepšie sa pridať medzi vyspelé krajiny a skúsených poľnohospodárov ako Nemecko či Francúzsko a celkovú väčšinu Európy, ktorá rázne povedala NIE GMO?

Veríme, že čoskoro sa aj Slovensko pridá medzi tieto vyspelé krajiny a aj vďaka našej petícii dosiahneme spoločne Slovensko bez GMO

4.prezentacia

Poznámka: použité obrázky sú vyňaté z našej prezentácie na filmovom festivale Hory a mesto (14.3.2015)

Martin Chudý
Martin je profesionálny športovec (futbalista), konzultant pre optimálne zdravie a výživu, spisovateľ, bloger, kaviarničkár, aktivista, rečník, podnikateľ, mentor a vizionár.