Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

AKO OCHRÁNIŤ PRÍRODU

Desatoro ochrany prírody a životného prostredia oz CEPTA (2013):

1. Potraviny – lokálne, sezónne, od „svojho farmára“, svoju záhradu, na balkóne... a stravovanie – snažím sa konzumovať menej mäsa a menej dovozových potravín, žiadne GM potraviny. Ak si to môžem dovoliť, kupujem ekologické potraviny.

2. Energie – zavediem opatrenia na maximálne úspory (napr. zateplenie) sa snažím zabezpečiť čo najviac energie (teplo, tepla voda, elektrika) z alternatívnych zdrojov energie. Zo Slnka - solárne panely na ohrev vody, fotovoltaické články na výrobu elektriny; zo zeme – tepelné čerpadlo; z biomasy – bojler, kotol, krb so zabezpečením minimálnych emisií zo spaľovania dreva, resp. inej biomasy (kvalitný bojler, suché drevo).

3. Voda – šetrím; ak je to možné využívam svoju studňu a zachytávam (napr. na polievanie, splachovanie) dažďovú vodu, zo strechy a pod.

4. Odpady – prevencia (vlastné sáčky, vratné obaly, sypané potraviny,...), separácia + kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov, tzv. bioodpadov;

5. Doprava – v max. miere sa snažím využívať chôdzu, bicykel a verejnú dopravu, predovšetkým tú elektrifikovanú (električka, trolej, elektrobus, vlak). Minimalizujem individuálne jazdy na aute a vyhýbam sa leteckej doprave. Ak mám osobné auto, dbám na to, aby bolo čo najúspornejšie s minimálnymi emisiami škodlivín a CO2 (štandard EURO 5 a vyššie, staršie s filtrom). Ak šoférujem, jazdím úsporne, tzv. EKO-šoférovanie ak to je možné na plyn, elektriku alebo hybridný pohon;

6. Príroda (ekosystém) – snažím sa ju poznávať, pravidelne do nej chodiť a neškodiť jej, podporovať užitočné organizmy ako sú vtáky a hmyz, opeľovače a predátori škodcov vo svojej záhrade (búdky a pod.)

7. Komunita - podporujem lokálny aktivizmus, som aktívny pre riešenie miestnych problémov, poznám, stretávam a rozprávam sa so susedmi, napr. Lokálnu potravinovú komunitu, miestnu menu...

8. Konzum, spotreba - kupujem iba to, čo skutočne potrebujem. Pokazené veci, spotrebiče sa snažím opravovať (kupovať tie trvácne, s ekologickou značkou napr. Energy star). Zdieľam veci s priateľmi – napr. domáce zariadenia (ako vŕtačka), auto...

9. Ako občan - ak mám pravo voliť, využívam ho zodpovedne a podporujem tých kandidátov, ktorí mi garantujú podporu opatrení ochrany prírody a životného prostredia, politika môjho štátu mi nie je ľahostajná. Nie som pasívny k problémom, ktoré vo svojej obci vnímam – riešim ich so samosprávou.

10. Podporujem mimovládne organizácie (MVO alebo NGO), občianske iniciatívy a pod., ktoré sa ochrane prírody a životného prostredia seriózne venujú – ako dobrovoľník, finančne, alebo s priateľmi založíme vlastnú MVO, iniciatívu na ochranu prírody / životného prostredia. Začať sa dá v malom hneď – napr. upratať vlastné okolie, sídlisko a pod.