Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Kde sa na Slovensku pestujú GM plodiny?

Napriek tomu, že sa v Slovenskej republike pestujú GM plodiny už od roku 2006 (1), len v nedávnej dobe sa o nich začalo viac hovoriť aj v médiách (2). V SR sa pestujú GM plodiny nielen na pokusné účely (3), ale aj pre komerčné účely. Konkrétne sa jedná o GM kukuricu MON 810, ktorú predáva spoločnosť Monsanto pod obchodným názvom YieldGard® (4). Jej pestovanie prebieha najmä v Trnavskom a Košickom kraji a celková výmera v roku 2012 bola 189 hektárov, čo predstavuje 0,063% výmery konvenčnej kukurice. 

Keďže ako občania SR máme právo vedieť, kde sa táto GM kukurica pestuje pre komerčné účely, snažili sme sa v minulosti tieto informácie zistiť od príslušných orgánov. Avšak so zamietavým stanoviskom, pretože tieto informácie údajne spadajú pod obchodné tajomstvo. Teraz sa o to snažíme znova, pretože SR ako členský štát EÚ musí podľa zákona informovať verejnosť o presných miestach pestovania GM plodín. Kvôli nedodržaniu tejto povinnosti bolo v minulosti Poľsko dokonca prizvané pred Európsky súd. Takže veríme, že tentoraz sa nám podarí odhaliť, kde sa v SR pestuje GM kukurica MON 810. 

Naša občianska iniciatíva Slovensko bez GMO požiadala o tieto informácie písomne obe ministerstvá, ktoré majú na starosti GMO v SR. Obe tieto žiadosti si môžete pozrieť na obrázkoch nižšie, alebo si ich môžete stiahnuť na týchto odkazoch (MPRVMŽP). Žiadosti môžete tiež nájsť tu a tu.

Žiadosť adresovaná Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

ziadost MZP

Žiadosť adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR

ziadost MPRV
Martin Chudý
Martin je profesionálny športovec (futbalista), konzultant pre optimálne zdravie a výživu, spisovateľ, bloger, kaviarničkár, aktivista, rečník, podnikateľ, mentor a vizionár.