Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Členské štáty EÚ nemôžu zakázať dovoz a používanie GMO potravín alebo krmív schválených v EÚ

Poľnohospodársky výbor Európskeho parlamentu s názvom AGRI (The Committee on Agriculture and Rural Development) zamietol vo štvrtok 3.9.2015 návrh smernice Európskej komisie, podľa ktorého by členské štáty EÚ mali právomoc obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín alebo krmív (GMO) schválených v Európskej Únii.

Toto zamietnutie podporilo 28 poslancov, 8 s ním súhlasilo a 6 poslancov sa zdržalo hlasovania. Podľa nemeckého europoslanca a navrhovateľa pozície výboru AGRI, Alberta Dessa:

„…Nebudovali sme jednotný trh EÚ, aby ho svojvoľné politické rozhodnutia úplne rozložili.”

O tomto návrhu Európskej komisie bude ešte rokovať 12. a 13. októbra parlamentný Výbor pre životné prostredie (ENVI), ktorý má hlavné slovo pre tento návrh. Následne 26. – 29. októbra sa táto téma dostane aj do Európskeho parlamentu, ktorý bude o nej rokovať v Štrasburgu.

Komentár Daniela Lešinského:

„Pestovanie GMO môže byť v členských krajinách EÚ zakázané ale nákup, používanie GM potravín / krmív nie. To by som sa aj divil, lebo v EÚ máme princíp voľného trhu, musela by byť opakovane, uznaným vedeckým inštitútom dokázaná škodlivosť GM potravín/krmív na zdravie človeka, potom by to šlo ľahšie. Navyše vďaka lacnej GM sóje z Lat. Ameriky je predovšetkým kuracie a bravčové mäso, ale aj mlieko dnes také lacné aké je, takže tu je aj ekonomický problém, resp. ekonomická deformácia.

Našim cieľom preto v oblasti potravín a krmív na EÚ, ale rovnako i na SR úrovnim by malo byť povinné označovanie potravín / krmív – „vyrobené s použitím GM potravín/krmív“. Alebo v prvom kroku aspoň možnosť dobrovoľného označovania, ako som už písal – “ vyrobené bez použitia GMO potravín/krmív“. Na osobnej úrovni treba kupovať výrobky a potraviny, kde vieme, že GMO neboli využité, napr. priamo od (bio)farmára, ktorého osobne poznáme a ktorému dôverujeme. Alebo si chovať, pestovať vlastné :).“

Zdroj:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20150901IPR91167%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=SK 

Martin Chudý
Martin je profesionálny športovec (futbalista), konzultant pre optimálne zdravie a výživu, spisovateľ, bloger, kaviarničkár, aktivista, rečník, podnikateľ, mentor a vizionár.