Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Pestovanie geneticky modifikovaných plodín v SR v roku 2019

Na žiadosť o sprístupnenie informácii o zámeroch pestovateľov  pestovať geneticky modifikované  („GM“)  plodiny v roku 2019 nám Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (UKSUP) odpovedal: V roku 2019 nebol zapísaný žiadny nový subjekt do evidencie pestovateľov geneticky modifikovaných rastlín. Žiadny dodávateľ neoznámil zámer pestovať geneticky modifikované plodiny. Termín na zaslanie oznámenia bol podľa zákona do 15.02.2019.

Hodnotíme pozitívne, že vychádzajúc z oficiálnych informácií UKSUPu, sa na Slovensku v tomto roku žiadny pestovateľ nerozhodol pestovať GM plodiny. S takýmto stavom sa však nemôžeme uspokojiť, pokiaľ nebude stanovený právny zákaz pestovania GM plodín na celom našom území tak, aby pestovatelia prišli o možnosť GM plodiny pestovať.

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.