Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

POTVRDENÉ: EURÓPSKA KOMISIA ZVEREJNILA 5.7.2023  NÁVRH NA UVOĽNENIE NOVÝCH GMO. CHCE NOVÉ GMO NA NAŠICH POLIACH A STOLOCH.

PETÍCIA NESKONČILA! PODPÍŠTE A ŠÍRTE JU.

Petícia: "Udržujte prísnu reguláciu a označovanie nových GMO!" na medzinárodnej úrovni síce skončila, na Slovensku ju však nechávame ešte bežať. Museli sme ju len preniesť na slovenský petičný portál.

Nájdete ju teraz tu:

Zo Slovenska potrebujeme minimálne 10 000 podpisov, aby mali naše ministerstvá povinnosť petíciu s nami prerokovať. Doteraz sme dosiahli v rámci medzinárodnej petície cca 4500 podpisov. Všetkých 420 000 podpisov z celej EÚ (vrátane  4500 slovenských) bolo odovzdaných Európskej komisii.

Znenie petície:

Petícia: Udržujte prísnu reguláciu a označovanie nových GMO!          

Veľké chemické a osivárske korporácie chcú na trh presadiť nové geneticky modifikované organizmy (GMO), čím sa na naše polia a taniere dostanú geneticky modifikované potraviny bez toho, aby sme o tom vedeli.

Tieto spoločnosti už roky lobujú u Európskej komisie, aby vylúčila nové GMO z európskeho nariadenia o GMO, pričom uvádzajú nepodložené tvrdenia o údajných prínosoch pre udržateľnosť, zníženie množstva pesticídov a klímu. Keďže však vlastnia aj patenty na osivá vytvorené týmito technikami, ich skutočnou motiváciou zostáva zvyšovanie ziskov. Takéto priemyselné prevzatie osív by vážne ohrozilo nezávislosť poľnohospodárov v oblasti osív a poľnohospodársku biodiverzitu ako celok.

Európska komisia teraz plánuje vylúčiť nové GMO, ktoré nazýva nové genomické techniky (NGT), zo schvaľovacích procesov v rámci existujúcich právnych predpisov EÚ o GMO. Podľa súčasných pravidiel podliehajú staré a nové GMO schváleniu EÚ, ktoré zabezpečuje hodnotenie rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie, transparentnosť pre výrobcov a poľnohospodárov a jasné označovanie pre spotrebiteľov. Vylúčenie nových GMO by zabránilo poľnohospodárom, výrobcom potravín, obchodníkom a občanom rozhodnúť sa pre voľbu bez GMO. Hrozí aj strata právnej možnosti zakázať ich pestovanie. Máme právo rozhodovať o tom, čo budeme jesť a pestovať na našich poliach!

  • Nové GMO sú GMO a ako také musia byť regulované v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti. Všetky GMO musia prejsť prísnym hodnotením bezpečnosti a musia byť označené ako geneticky modifikované, aby sa zabezpečila transparentnosť v celom dodávateľskom reťazci pre občanov a poľnohospodárov.
  • Je potrebné uskutočniť širší výskum environmentálnych, biologických a zdravotných rizík nových GMO, ich sociálno-ekonomické vplyvy na poľnohospodárov a potravinový systém, a vývoj detekčných metód.
  • Vlády (a rozhodovacie orgány EÚ) musia presadzovať a podporovať osvedčené riešenia pre udržateľné poľnohospodárstvo odolné voči zmene klímy, ako sú agroekologické postupy a ekologické poľnohospodárstvo, a chrániť slobodu šľachtiteľov, aby mohli pôsobiť bez obmedzovania širokým rozsahom patentov na osivá vyrobené s použitím nových GMO.

Naliehavo Vás žiadame o zaujatie rozhodného stanoviska proti akýmkoľvek pokusom vylúčiť nové GMO z platných právnych predpisov EÚ o GMO a aby ste presadzovali povinné kontroly bezpečnosti, transparentnosť a označovanie všetkých GMO s cieľom zaručiť bezpečnosť našich potravín, ako aj chrániť prírodu, životné prostredie a našu slobodu výberu.

 

Petičný výbor pre Slovensko:

Martin Chudý (Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO)

Mgr. art. René Říha (Priatelia Zeme - SPZ)

Bc. Mária Behanovská (VIPA - Vidiecky parlament)

Miloslav Kováč (Druživa)

Ing. Miloš Veverka, PhD (CEPTA-Centrum pre trvaloudržatelné alternatívy)

Ing. Peter Sudovský  – info@vsetkoogmo.sk - osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy  (Občianska iniciatíva Slovenske bez GMO)