Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Európska komisia zverejnila šokujúci návrh, chce zaviesť GMO na polia a do potravín

Európska komisia oficiálne zverejnila návrh, ktorým chce deregulovať nové GMO, vyrobené novými genomickými technikami (NGT) a vylúčiť ich z EÚ legislatívy o GMO. Množstvo geneticky modifikovaných organizmov (GMO) sa tak bez označenia a hodnotenia bezpečnosti dostanú na naše polia a taniere. Práva verejnosti a ochrana ŽP sú obetované v prospech GMO priemyslu. Návrh Komisie je nevedecký, neprijateľný, obchádza zásadu predbežnej opatrnosti, ohrozuje verejnosť a ŽP. 

Nebezpečnosť a nespoľahlivosť

Neexistujú dôkazy, že nové GMO budú bezpečné a funkčné. Komisia to ignoruje a bez dôkazov tvrdí, že nové GMO budú bezpečné ako konvenčné plodiny a prispejú k udržateľnosti v poľnohospodárstve. GMO plodiny s takýmito vlastnosťami neexistujú a už vôbec nie sú podobné konvenčným plodinám. Argumenty Komisie sú postavené na neoverených sľuboch GMO priemyslu, podobne ako tomu bolo pri pôvodných GMO. Existujú napríklad vedecké dôkazy, že NGT nie sú také presné a spoľahlivé, spôsobujú neželané modifikácie na rôznych miestach DNA. Takéto zmeny môžu priniesť rastlinám nebezpečné vlastnosti (viac TU). 

Ohrozenie životného prostredia

GMO poľnohospodárstvo je súčasťou vysoko industrializovaného poľnohospodárskeho systému, ktorý je jedným z hlavných faktorov straty biodiverzity. NGT môžu spôsobiť nebezpečné vlastnosti GMO plodín, ktoré budú mať nepriaznivý vplyv na ŽP. Po vypustení do prírody, bude veľmi obtiažne zvrátiť prípadný škodlivý proces. Neuskutočnil sa napríklad žiadny výskum o interakcii nových GMO so včelami a inými opeľovačmi. Komisia tvrdí, že nové GMO (NGT) pomôžu znížiť množstvá pesticídov. Pôvodné tzv. pesticídové GMO mali tú istú úlohu a opak sa stal realitou, množstva používaných pesticídov sa pri ich pestovaní výrazne zvýšili. 

Strata slobodného výberu 

Navrhovanou dereguláciou štáty EÚ stratia možnosť zakázať pestovanie nových GMO a spotrebitelia stratia možnosť vyhnúť sa im. Nové GMO sa bez označenia dostanú na pulty a verejnosť nebude vedieť, že ich konzumuje. Komisia si je vedomá, že verejnosť GMO odmieta, preto sa chce za každú cenu vyhnúť označovaniu „GMO“, radšej používa označenie „NGT“. Európsky súdny dvor pritom rozhodnutím určil, že produkty NGT sú tiež GMO.  

Monopolizácia poľnohospodárstva

Na nové GMO sa budú vzťahovať patenty, ktoré zaručia zisky producentom a obmedzia stredných a malých šľachtiteľov a pestovateľov konvenčných plodín. Patentovať sa môžu aj rastliny s vlastnosťami, ktoré je možné získať konvenčným šľachtením. Vznikne tak neprehľadná húština patentov, ktorá spôsobí monopolizáciu poľnohospodárstva a neistoty malým a stredným subjektom.

Ohrozenie poľnohospodárstva bez GMO

Navrhovanou dereguláciou utŕži veľkú ranu ekologické poľnohospodárstvo a potravinárstvo bez GMO. Bude veľmi obtiažne, až nemožné, vyhnúť sa GMO v ich produkcii.

Ignorancia verejnosti

Široká verejnosť EÚ dlhodobo odmieta GMO a uprednostňuje radšej konvenčné, alebo ekologické potraviny. Dokazujú to aj rôzne prieskumy. Za prísnu reguláciu nových GMO sa postavilo v liste 360 organizácií a v petícii 420 000 občanov EÚ. Komisia to žiaľ úplne ignoruje. Na Slovensku je petícia stále otvorená.

Slovenská občianska spoločnosť vyzvala (napr.: spoločný národný list 50 organizácií) a naďalej bude vyzývať národné a EÚ inštitúcie, aby bol tento návrh odmietnutý a nové GMO zostali regulované rovnako ako pôvodné GMO. Musia mať hodnotené riziká pre zdravie a ŽP, musia byť označené a vysledovateľné. 

Cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. Úmysel ozdraviť poľnohospodárstvo a ŽP je možné uskutočniť len prírode prijateľnými spôsobmi, medzi ktoré rozhodne GMO nepatria. 

Slovenský zväz včelárov a Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO.

Viac publikovaných informácií:

Analysis statement of ENSSER on the European Commission’s leaked new GM proposal

EU Commission wants to exempt many New GE plants from risk assessment

The EU’s upcoming new GMO legislation fails consumers, farmers and nature

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.