Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

SLOVENSKO BEZ GMO

V roku 2012 sa na Slovensku oficiálne pestovalo hneď niekoľko druhov GM kukurice a GM cukrová repa, pričom koncom apríla 2013 schválilo Ministerstvo životného prostredia ďalšie zavedenie GM cukrovej repy H7-1 do životného prostredia, a to napriek viac ako 2 200 podpisom (do dátumu prípadných pripomienok takmer 1 000 podpisom) znepokojených občanov, ktorí podpísali proti tomu petíciu. 

Okrem toho, na Slovensku sa bohužiaľ vtedy nepestovali len skúšobné GM plodiny, ale prebiehalo u nás aj komerčné pestovanie GM kukurice, ktoré bolo pod rúškom tajomstva, keďže ani Ústredný Kontrolný a Skúšobný Ústav Poľnohospodársky, ktorý spadá pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, nechcel sprístupniť informácie o slovenských pestovateľoch komerčných GM plodín, a to údajne preto, že tieto informácie boli pestovateľmi označené za predmet obchodného tajomstva.

Všeobecne, pestovanie GM kukurice prebiehalo najmä v Trnavskom a Košickom kraji a celková výmera v roku 2012 bola 189 hektárov, čo predstavuje 0,063% výmery konvenčnej  kukurice. Túto GM kukuricu predáva spoločnosť Monsanto pod obchodným názvom YieldGard®. Okrem MON 810 je v Slovenskej republike schválené aj komerčné pestovanie GM zemiakov Amflora od spoločnosti BASF. Tie našťastie zatiaľ nenašli záujemcu, ktorý by ich chcel pestovať

Týmto sa Slovensko v roku 2012 zaradilo len k piatim európskym krajinám, menovite Španielsko, Portugalsko, Česká republika a Rumunsko, ktoré pestovali v Európe geneticky modifikované plodiny, čím sa Slovensko zaradilo na posledné 28.miesto v zozname krajín, ktoré v uvedenom roku pestovali GM plodiny.

Znepokojujúca je tiež skutočnosť, že Slovensko spoločne s vyššie uvedenými štyrmi európskymi krajinami plánovalo rozšíriť pestovanie geneticky modifikovanej kukurice a do roku 2014 začať pestovať geneticky modifikované zemiaky s názvom Fortuna.      

Našťastie, aj vďaka našej petícii za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO z roku 2013 a vašich 18 300 podpisov pod ňu, sa v SR zastavilo v roku 2017 pestovanie GM kukurice MON 810. Avšak zákaz ich pestovania stále nie je súčasťou slovenskej legislatívy ani v roku 2022.