Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Občania vyzvali na sprísnenie stanoviska Slovenska k deregulácii nových GMO. Dve organizácie chcú opak.

V rámci pripomienkového konania občania predložili zásadnú hromadnú pripomienku k stanovisku Slovenska k návrhu na dereguláciu nových GMO vyrábaných novými genomickými technikami (NGT). Tento návrh deregulácie z dielne Európskej komisie  ruší pre väčšinu nových GMO hodnotenie rizík, označovanie a možnosť zákazu pestovania. Občania namietajú, že v stanovisku Slovenska chýba  jasné odmietnutie  deregulácie nových GMO/NGT, respektíve zachovanie regulácie podľa súčasne platnej EÚ legislatívy o GMO, ktorá prikazuje hodnotenie rizík a označovanie pre všetky GMO.

Odmietnutie akejkoľvek deregulácie bude odzrkadľovať postoj občianskej verejnosti, organizácii a prezentované pozície MPRV SR, napríklad v reakcii na petíciu. Hromadnú pripomienku iniciovala občianska iniciatíva Slovensko bez GMO. Od 20.2.2024 do konca pripomienkového konania 26.2.2024 (za necelých 6 dní) ju podporilo 3412 fyzických a právnických osôb.

Stanovisko Slovenska, ktorého gestorom je MPRV SR, je do značnej miery aj kritické, opiera sa o princíp predbežnej opatrnosti, alebo potrebu označovania GMO,  no necháva otvorené dvere pre dereguláciu nových GMO a jasne ju neodmieta. Nekriticky preberá zavádzajúce argumenty Komisie a GMO priemyslu, ktoré sú vyvrátené v podkladoch pod hromadnou pripomienkou a preukazujú, že návrh Európskej komisie:

  • sa mýli v tvrdeniach, že NGT nie sú rovnocenné s konvenčnými plodinami, ako sa tvrdí v návrhu Komisie
  • je v rozpore s mnohými vedcami, právom a rozhodnutím Európskeho súdneho dvora.
  • zavádza ak tvrdí, že NGT nie sú bezpečné a spoľahlivé
  • sa odvoláva na neoverené sľuby o prínosoch NGT.
  • spolu s EFSA ignorujú vedecké dôkazy.
  • zbavuje štáty možnosti zakázať pestovanie nových GMO
  • nerieši problémy koexistencie a nechráni poľnohospodárstvo bez GMO a ŽP
  • môže spôsobiť monopolizáciu trhu.
  • ignoruje mienku spoločnosti.
  • berie verejnosti právo slobodného výberu

Potravinárska komora Slovenska a Republiková únia zamestnávateľov predložili tiež zásadnú pripomienku s k stanovisku Slovenska, ktorými kritizujú označovanie produktov z nových  GMO. Bez označenia však budú spotrebitelia kupovať GMO potraviny bez toho, aby o tom vedeli. Vzhľadom na to, že obe únie sú relatívne významné organizácie, ich pripomienka je  naozaj tragická. Na základe ich argumentov si dovolíme tvrdiť, že sa stavajú proti slovenským spotrebiteľom, alebo o problematike nemajú dostatok informácií, no to ich v žiadnom prípade neospravedlňuje.  Opakujú opakovane vyvrátené tvrdenia. Napríklad, že produkty NGT sú totožné s konvenčne šľachtenými plodinami a označovanie prinesie rôzne problémy.  Zrejme ich netrápi, že občanom, ktorí GMO odmietajú, by sa bez označovania vzalo právo na slobodný výber a informácie. Náš názor s  analýzou ich pripomienky nájdete TU.

O návrhu Europskej Komisie na dereguláciu nových GMO/NGT sa ešte rokuje na úrovni Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a na úrovni Europarlamentu, kde 7.2. 20204 dereguláciu schválili no s požiadavkou označovania. Rada ministrov ju zatiaľ odmieta, aj vďaka Slovensku. Veríme, že to tak pod silnejúcim lobingom  zostane i naďalej.  Verejnosť dereguláciu odmieta.

S pozdravom 

Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO;

Kontaktná osoba: Ing. Peter Sudovský, e-mail: info@vsetkoogmo.sk; tel: 0915115084; web: www.slovenskobezgmo.org

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.