Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Europarlament odhlasoval uvoľnenie pravidiel pre nové GMO, čím ohrozujenaše zdravie a ŽP. Slovensko naopak kopíruje požiadavky občanov.

Európsky parlament na svojom záverečnom zasadnutí schválil návrh Európskej komisie na rozsiahlu dereguláciu nových geneticky modifikovaných organizmov (nové GMO alebo tzv. „nové genomické techniky“ alebo NGT). Schválený legislatívny návrh udeľuje korporáciám právo uvádzať na trh nové GMO bez akýchkoľvek záväzkov týkajúcich sa bezpečnosti, monitorovania a zodpovednosti.
Peter Sudovský z občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO sa pýta:
„Komu vyhovuje takéto rozhodnutie? Občanom EÚ, prírode, alebo len biotechnologickým korporáciám, ktorým prinesie zisky a väčšiu moc na trhu? “

Návrh Komisie obsahuje svojvoľné prvky bez vedeckého základu, ohrozuje ľudské zdravie, prírodu, práva poľnohospodárov a stavia sa proti vôli občanov. Oslobodzuje nové GMO od povinnosti hodnotenia rizika na ľudské zdravie a životné prostredie. Korporácie, ktoré predávajú nové GMO, zbavuje zodpovednosti v prípade škody. Je v príkrom rozpore so zásadou predbežnej opatrnosti, ktorú Komisia trestuhodne ignoruje. Táto zásada je základom tvorby európskej politiky a prístupu EÚ k potenciálne rizikovým produktom, akými nové GMO rozhodne sú. NGT spôsobujú nepredvídateľné zmeny DNA a zmeny, ktoré idú ďaleko nad rámec zmien získaných konvenčným šľachtením, preto musia mať hodnotené riziká. Okrem toho, ak návrh na dereguláciu prejde, nová generácia GMO už nebude podliehať smernici EÚ o environmentálnej zodpovednosti ani vnútroštátnym systémom zodpovednosti uplatniteľným na GMO. Konkrétne to znamená, že agrochemické giganty ako Bayer, Corteva a BASF by mohli minimalizovať náklady spojené s uvedením nových GMO produktov na trh a zvýšiť svoje zisky z predaja netestovaných semien a patentových poplatkov, aj keď ich používanie povedie k ohrozeniu nášho zdravia, ku kontaminácii životného prostredia alebo ohrozeniu príjmy poľnohospodárov kontamináciou úrody. Zatiaľ čo Spojené štáty tlačili na EÚ, aby napodobnila ich deregulačný prístup k novým GMO a eliminovala bezpečnostné kontroly, plán EÚ ide ešte ďalej tým, že nedokáže zaviesť procesy zodpovednosti za škody
podobné tým v USA.

Interaktívne výsledky hlasovania ukazujú, že traja slovenskí europoslanci návrh schválili. Sú to Jurzyca, Štefanec a Pollák. Ten Pollák, ktorý návrh pred nedávnom ostro kritizoval. Deväť našich poslancov návrh odmietlo, jeden sa zdržal hlasovania a jeden nehlasoval.

Zdá sa, že bezprecedentný a nebezpečný návrh deregulácie nových GMO môže zastaviť už len Rada ministrov pre poľnohospodárstvo, kde doteraz bola dosiahnutá veľmi krehká blokujúca menšina 11 štátov, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Stačí, keď jeden štát cúvne, návrh prejde aj Radou ministrov a dereguláciu nových GMO už zrejme nič nezastaví.


Občania Slovenska vyzvali petíciouhromadnou pripomienkou MPRV, aby dereguláciu odmietlo, pridalo sa aj 50 slovenských organizácií a spoločností. Na rozporovom konaní k hromadnej pripomienke MPRV potvrdilo svoju pozíciu a do svojho stanovisko doplnilo záver, že Slovensko je za zachovanie regulácie nových GMO podľa súčasne platnej EÚ legislatívy o GMO. Z pozície MPRV a väčšej časti našich europoslancov môžeme byť zatiaľ spokojní. No bude to stačiť?

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.