Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Rada EÚ zabrzdila uvoľnenie pravidiel pre nové GMO. Pomohlo aj Slovensko

Ministri poľnohospodárstva zabrzdili návrh Európskej komisie na dereguláciu nových GMO, vyrobených novými genomickými technikami (NGT). Na Rade EÚ 11. decembra 2023 zablokovali kompromisný návrh španielskeho predsedníctva, ktoré si dalo za cieľ dosiahnuť zhodu na deregulácii nových GMO do konca tohto roka.

V prípade schválenia by návrh Komisie umožnil uvoľnenie a predaj geneticky modifikovaných rastlín pomocou NGT (napr. pomocou génových nožníc CRISPR/Cas) bez označovania a povinného hodnotenia rizika. Dostatočný počet ministrov nesúhlasilo s návrhom a požadovali skúmanie rizík od prípadu k prípadu a označovanie. Medzi nich patril aj slovenský minister.

Minister Takáč hneď na začiatku svojho vstupu uviedol: „Na Slovensku pretrváva negatívny postoj verejnosti voči geneticky modifikovaným organizmom (GMO), prikláňame sa preto k uplatňovaniu zásady predbežnej opatrnosti.“

Takémuto stanovisku prispela aj petícia, v ktorej občania odmietajú akékoľvek uvoľňovanie pravidiel pre nové GMO a totožná požiadavka, ktorú prezentovalo viac ako 50 slovenských organizácií z celého spektra spoločnosti od ochranárov, poľovníkov, včelárov, poľnohospodárov až po výrobcov.

Slovenský minister ďalej vyzdvihol potrebu označovania výrobkov z nových GMO/NGT až po konečného spotrebiteľa, aby mali občania možnosť slobodného výberu. Spochybnil patentovanie NGT a zdôraznil potrebu možnosti obmedziť ich pestovanie pomocou „opt-out“.

Mohol rovno odmietnuť akékoľvek pokusy o dereguláciu nových GMO, pretože jeho požiadavkám a požiadavkám ostatných štátov, ktoré rovnako odmietli španielsky návrh, vyhovuje aktuálna GMO legislatíva, ktorá požaduje označovanie a hodnotenie rizika pre GMO uvádzané na trh.

Táto legislatíva tak predstavuje zlatú strednú cestu medzi neregulovaným uvoľňovaním GMO a úplným zákazom ich pestovania. Akékoľvek vychýlenie sa a uvoľňovanie pravidiel pre nové GMO pôjde v ústrety GMO priemyslu a deregulácii nových GMO. To občania v petícii jasne odmietajú.

Európska komisia navrhla deregulovať dve kategórie nových GMO vyrobených NGT:

  1. Pre prvú kategóriu sa navrhuje zrušiť prakticky všetky bezpečnostné požiadavky pre GMO, vrátane hodnotenia rizika a označovania produktov. GMO priemysel sa zameriava najmä na túto kategóriu, ktorá je špecifikovaná veľmi otvorene pre možné genetické modifikácie dokonca aj s neúmyselným vložením cudzej DNA.
  2. Druhá kategória zostane regulovaná podľa súčasnej legislatívy o GMO, no s možnosťou oslabenia pravidiel pre hodnotenie rizík.

Ing. Peter Sudovský z občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO tvrdí: „Argumenty v prospech deregulácie stoja na vode. Príspevok k udržateľnosti a bezpečnosti, zníženie spotreby pesticídov, zvýšenie konkurencie schopnosti, prispôsobenie sa zmenám klímy sú síce pekné ciele, no nie sú najmenšie náznaky, že ich naplnia nové GMO. Nezaznamenali sme, že v Európe je ohrozená potravinová bezpečnosť. Experimentovať širokým uvoľnením neotestovaných nových GMO na naše polia a taniere je riskantný experiment bez predvídateľných následkov. Jedno vieme už dnes, že po navrhovanej deregulácii budú mať nové GMO predsa jeden istý prínos, no nie pre občanov EÚ, ale pre GMO priemysel, majiteľov patentov a poskytovateľov licencií, ktoré im prinesú zisk a dopomôžu k monopolizácii poľnohospodárstva.“

Proti návrhu na Rade EÚ bolo okrem Slovenska, Rakúsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, a Slovinsko. Nemecko, Bulharsko a Belgicko sa zdržali hlasovania, čo sa v prípade hlasovania na Rade EÚ požaduje za hlas proti. K samotnému hlasovaniu však neprišlo, keďže bolo vopred zrejmé, že sa nedosiahne kvalifikovaná väčšina.

Španielsko deklarovalo, že do konca roka sa pokúsi návrh presadiť, ak sa im to nepodarí o návrhu na dereguláciu nových GMO sa začne znovu rokovať počas belgického predsedníctva. Nič nie je stratené, ani vyhraté. Európsky parlament tiež pripravuje svoju pozíciu.

Nové GMO sa vyrábajú novými genomickými technikami, určenými na umelú modifikáciu DNA. Sú síce vylepšené, ako pôvodné techniky genetickej modifikácie, no neexistuje vedecký konsenzus, že sú bezpečnejšie ako pôvodné/staré GMO. Pribúdajú dôkazy o ich nespoľahlivosti a nepresnosti.

Preto je v príkrom rozpore s princípom predbežnej opatrnosti, ak nové GMO nemajú byť regulované tak ako pôvodné GMO. Rovnakú mienku má aj Európsky súdny dvor, ktorého rozhodnutie však Komisia vôbec nerešpektuje, ale navyše navrhuje, aby sa s novými GMO narábalo ako s konvenčnými plodinami. Vo vážnom ohrození bude ekologické poľnohospodárstvo a poľnohospodárstvo bez GMO. Návrh Komisie je nevedecký a postavený na neoverených sľuboch.

Viac sa dozviete v:
1. Videozáznam z Rady EÚ
2. Podklady k návrhu deregulácie NGT (Prečo návrh na dereguláciu nových GMO musí byť odmietnutý)
3. Spoločné vyhlásenie vedcov k novým GMO
4. Ekologická spoločnosť Nemecka, Rakúska a Švajčiarska (GFÖ)

Poznámka: Pretrváva snaha zahmlievať, že NGT a ich produkty nie sú GMO. NGT podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora nie sú menej rizikové ako pôvodné GMO a musia spadať pod EÚ legislatívu o GMO a teda sú GMO. Samotný návrh Komisie tiež uznáva, že nové GMO sú GMO (článok 3, strana 27). GMO sú organizmy, ktorých genetický materiál bol pozmenený spôsobom, aký sa prirodzene nevyskytuje. Produkty NGT rozhodne pod túto definíciu spadajú.

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.