Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Petícia za prísnu reguláciu a označovanie nových GMO!

Čert nikdy nespí a medzitým čo u nás čakáme na zákaz pôvodných GMO plodín, korporátny biotechnologický priemysel prichádza s novinkou a inou nekalou taktikou. Pomocou citlivejších nových genómových techník (NGT) vyvíjajú GMO novej generácie, o ktorých sa opovažujú bezškrupulózne tvrdiť, že sú tak bezpečné, že nemusia byť regulované súčasnou EÚ legislatívou o GMO. 

Ich tlak a lobbing za vymanenie nových GMO z legislatívy je úmerný ich hladu po zisku, ktorý im zaručujú vlastnícke práva na nimi produkované GMO osivá. Ideálne riešenie pre nich je, aby sa nové GMO vôbec nepovažovali za GMO a zaobchádzalo sa s nimi bez regulácií ako s konvenčne šlachtenými osivami, čím by sa dostali bez hodnotenia rizík nekontrolovateľne, masovo a nezvratne na naše polia.

Poľnohospodár a spotrebiteľ by stratil právo na výber a vôbec by nevedel, čo pestuje, používa a konzumuje. Štát by stratil možnosť zakázať ich pestovanie. 

Opäť sa uvádzajú nepodložené tvrdenia o ich bezpečnosti a o špekulatívnych  prínosoch pre udržateľnosť, zníženie množstva pesticídov a klímu. Pritom vo vývoji sú už teraz pesticídové nové GMO plodiny a NGT už teraz vykazujú množstvo problémov a nepresností.  

Je podstatné, aby aj nové GMO spadali pod bezpečnostné pravidlá zakotvené v súčasnej GMO legislatíve, ktorá nesmie byť v prospech nových GMO ani len oslabovaná. Pracujú na tom roky rôzne organizácie a mnoho štátov už je proti deregulácii nových GMO, no stále nie väčšina.  V mnohých krajinách EÚ sa preto spúšťa medzinárodná petícia „Udržujte prísnu reguláciu a označovanie nových GMO!“, čo je ďalší krok k preklopeniu misiek váh. 

Petícia sa spúšťa aj na Slovensku a bude odovzdaná našim národným orgánom a spoločne všetky podpisy z celej EÚ budú odovzdané európskym rozhodovacím orgánom. 

Jej plné znenie a možnosť podpísať nájdete na TU.

Hlavná požiadavka znie: Naliehavo Vás žiadame o zaujatie rozhodného stanoviska proti akýmkoľvek pokusom vylúčiť nové GMO z platných právnych predpisov EÚ o GMO a aby ste presadzovali povinné kontroly bezpečnosti, transparentnosť a označovanie všetkých GMO s cieľom zaručiť bezpečnosť našich potravín, ako aj chrániť prírodu, životné prostredie a našu slobodu výberu. 

Nehľadajme cestu technológií, ktorá nás vzďaľuje od prírody!

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.