Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Ministerstvo vyhovuje petícii, odmietlo uvoľňovanie pravidiel pre nové GMO.

15.1.2024. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v odpovedi na petíciu uviedlo, že vyhovuje spoločnej občianskej petícii „Udržujte prísnu reguláciu a označovanie nových GMO!“.

V liste ministerstva je uvedené: „Slovenská republika sa prikláňa k uplatňovaniu zásady predbežnej opatrnosti a vedeckého hodnotenia rizika vplyvu na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie pre všetky rastliny získané pomocou nových genómových techník (ďalej len NGT). Tento postoj podporuje aj absencia histórie ich bezpečného používania a obavy obyvateľov Slovenskej republiky. Pri označovaní NGT produktov kategórie 1 sme toho názoru, že nebráni rozvoju inovácií v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva a spotrebitelia by mali mať právo informovaného výberu, ako aj možnosť kvalifikovane sa rozhodnúť pri kúpe potravín a krmív vyrobených zo zložiek NGT.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva a rybárstva EÚ (AGRIFISH) konanej 11.decembra 2023 odmietol návrh Európskej komisie týkajúcej sa uvoľňovania pravidiel pre NGT. Z uvedeného vyplýva, že ministerstvo vyhovuje petícii “ Udržujte prísnu reguláciu a označovanie nových GMO!“ v plnom rozsahu.“

Na Rade ministrov návrh na dereguláciu nových GMO vyrobených pomocou NGT nebol schválený a to aj vďaka Slovensku. No nič nie je definitívne rozhodnuté, o návrhu sa znovu bude rokovať počas belgického predsedníctva Rady EÚ. Zostáva nám veriť, že pozícia Slovenska zostane rovnaká. Súbežne prebiehajú rokovania v Európskom parlamentne, kde bude snaha tiež nájsť kompromis. Spustili sme preto aplikáciu, ktorou môžu občania vyzvať aj europoslancov, aby zastavili riskantné snahy o deregulovanie a uvoľnenie nových GMO.

Nové GMO musia zostať regulované podľa súčasne platnej EÚ legislatívy o GMO, ktorá požaduje označovanie a hodnotenie rizika pre GMO. Táto legislatíva plne vyhovuje a predstavuje pomyselnú zlatú strednú cestu medzi neregulovaným uvoľňovaním GMO a úplným zákazom ich používania. Kto chce teraz nové GMO skúsiť uviesť na trh, musí tak najprv preukázať ich bezpečnosť a zabezpečiť označovanie. Akýmkoľvek vychýlením zo súčasnej legislatívy a uvoľňovaním pravidiel pre nové GMO sa pôjde v ústrety GMO priemyslu, čo môže oslabiť dôveryhodnosť európskych inštitúcií v očiach občanov EÚ, ktorí dlhodobo odmietajú GMO.

Viac k téme sa dozviete napríklad v:

1. Podklady k návrhu deregulácie NGT (Prečo návrh na dereguláciu nových GMO musí byť odmietnutý)

2. Spoločné vyhlásenie vedcov k novým GMO

3. Ekologická spoločnosť Nemecka, Rakúska a Švajčiarska (GFÖ)

Poznámka: Pretrváva snaha zahmlievať, že NGT a ich produkty nie sú GMO. NGT podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora nie sú menej rizikové ako pôvodné GMO a musia spadať pod EÚ legislatívu o GMO a teda sú GMO. Samotný návrh Komisie tiež uznáva, že nové GMO sú GMO (článok 3, strana 27 ). GMO sú organizmy, ktorých genetický materiál bol pozmenený spôsobom, aký sa prirodzene nevyskytuje. Produkty NGT rozhodne pod túto definíciu spadajú.

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.