Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Minister Bíreš schvaľuje nové GMO v rozpore so stanoviskom jeho rezortu. Čomu má verejnosť veriť?

Európska komisia dňa 5.7.2023 oficiálne zverejnila šokujúci návrh, ktorým chce deregulovať nové GMO, vyrobené novými genomickými technikami (NGT) a uvoľniť ich zo súčasnej EÚ legislatívy o geneticky modifikovaných organizmoch (GMO). K návrhu už prebehla diskusia na Rade ministrov pre poľnohospodárstvo a rybárstvo EÚ. Tam minister Bíreš schvaľoval a vychválil nové GMO v rozpore s medializovaným stanoviskom MPRV (Euractive; TASR), ktoré je naopak zamerané proti GMO. Čomu má teraz verejnosť veriť?

Na Rade ministrov Bíreš prehlásil: „Slovensko zaujíma súhlasné stanovisko k aplikácii nových technológií v poľnohospodárstve“. Vyzdvihol síce potrebu dostatočného preverenia  bezpečnosti, no bez akýchkoľvek dôkazov pokračoval ospevným tvrdením:

„NGT určite umožnia a umožňujú už v súčastnosti agropotravinárskemu odvetviu EÚ prispievať k inováciám a cieľom trvalej udržateľnosti v rámci Európskej zelenej dohody, stratégie Biodiverzity a zvyšuje konkurencieschopnosť odvetvia pri zachovaní vysokej úrovne zdravia človeka a ŽP.“ 

Toto tvrdenie je nepravdivé, nové GMO (NGT) v súčasnosti neumožňujú nič, lebo ešte nie sú schválené v EÚ. Rovnako je veľkou lžou hraničiacou s propagandou bez dôkazov tvrdiť, že prispejú k trvalej udržateľnosti, biodiverzite a konkurencieschopnosti bez vplyvu na zdravie človeka a ŽP. Toto a všetko ostatné vyvracajú fakty napríklad v podkladoch, ktoré mu pred stretnutím ministrov zaslala Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO a Slovenský zväz včelárov.

Správny postoj, ktorý by odzrkadľoval všetky fakty, by odmietol dereguláciu a  žiadal prísnu reguláciu nových GMO podľa súčasnej GMO legislatívy a jej  bezpečnostných pravidiel. Nie je možné velebiť a uvoľňovať niečo, čo nemá preskúmanú funkčnosť a riziká. Kontroverzným stanoviskom minister Bíreš fúkol vietor do plachiet Komisie a GMO priemyslu. Namiesto hájenie záujmov Slovenska urobil dokonalú reklamu GMO priemyslu a odignoroval odmietavý postoj občianskej spoločnostiobčanov SR, ktorí stále podpisujú petíciu.

NGT sú nepresné, spôsobujú neželané zmeny DNA, nemajú dostatočne preskúmanú funkčnosť a bezpečnosť pre zdravie a ŽP. Súd rozhodol, že sú tiež GMO a mali by preto spadať pod súčasnú GMO legislatívu. Napriek tomu Komisia navrhla ich dereguláciu, aby značná časť nových GMO nemala hodnotené riziká a označenie „GMO“, čím sa nebadane dostanú na naše polia a taniere. Vďaka patentom bude z nich prosperovať len GMO priemysel.

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.