Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Viac ako 400 000 občanov sa postavilo proti uvoľňovaniu nových GMO.

Trnava, 7.2.2023- Koalícia vyše 50 organizácií zo 17 členských štátov EÚ (vrátane Slovenska) dnes doručila Európskej komisii petíciu: „Udržujte prísnu reguláciu a označovanie nových GMO“ s 420 000 podpismi. Žiadajú, aby nová generácia geneticky modifikovaných organizmov (GMO) zostala regulovaná. Chcú tak zastaviť pokusy o vymanenie týchto nových GMO z pod EÚ legislatívy o GMO, aby sa bez hodnotenia rizík a označovania nedostali na naše polia a taniere.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula Von der Leyenová vo svojom poslednom prejave o stave Únie, ako aj v pracovnom programe na rok 2023 oznámila, že bude predložená nová legislatíva pre nové GMO vyrobené novými genomických technikami (NGT). Očakáva sa, že návrh tejto legislatívy bude predstavený 7. júna a vylúči nové GMO z EÚ legislatívy o GMO.

Organizátori petície tvrdia, že občania EÚ a nezávislí vedci sú proti takejto deregulácii a jednoznačne podporujú zachovanie regulácie novej generácie GMO s požiadavkami na hodnotenie bezpečnosti, vysledovateľnosť a označovanie v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti.

Mute Schimpf, odborníčka pre potraviny a poľnohospodárstvo z organizácie Priatelia Zeme Európa, povedala: „Európska komisia sa zdá byť pripravená hazardovať s našimi potravinami, ale rozhodnutie Európskeho súdneho dvora z roku 2018 jasne hovorí, že takzvané „nové genomické techniky“ sú v skutočnosti GMO a mali by zostať regulované podľa súčasnej legislatívy o GMO. Európski rozhodovatelia musia zopakovať toto rozhodnutie Súdneho dvora EÚ a zachovať povinné kontroly bezpečnosti, transparentnosť a označovanie všetkých GMO, aby sa zaručila ochrana práva spotrebiteľov a poľnohospodárov vybrať si, čo budú jesť a pestovať.“

Peter Sudovský, člen Občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO dodáva:

„Vôbec nie je dostatočne preskúmaná bezpečnosť a funkčnosť nových GMO. Vymanením z pod GMO legislatívy hrozí, že stratíme právo na výber. Nebudú označené a nebudeme ich vedieť rozoznať od konvenčných plodín a potravín. Po uvoľnení do ŽP niet cesty späť. Nové GMO sa môžu krížením s voľne žijúcimi druhmi nekontrolovane šíriť s nepredvídateľnými následkami na prírodu a zdravie človeka. Množia sa dôkazy o rizikách. NGT vykazujú nepresnosti a spôsobujú neželané zmeny v DNA, ktoré môžu viesť k tvorbe škodlivých látok. Je úplne prirodzené a v súlade so zdravým rozum, aby aj nové GMO boli regulované a mali vyhodnotenú bezpečnosť a boli jasne označované. Ich deregulácia je obrovský risk.“

Niekoľko veľkých chemických a semenárskych korporácií už roky lobuje u Európskej komisii a snažia sa vylúčiť nové GMO z regulácie EÚ, pričom uvádzajú vymyslené a nepodložené tvrdenia o údajných prínosoch pre udržateľnosť. Keďže však vlastnia aj licencie a patenty na osivá vytvorené týmito technikami, ich motiváciou zostáva zvyšovanie ziskov.

Táto petícia je odovzdávaná aj ministrom členských štátov. Na slovensku ešte zostavá petícia bežať, bude neskôr odovzdaná aj slovenským ministrom životného prostredia a pôdohospodárstva.

V rovnakom čase 17 slovenských organizácií spoločným listom z 6.2.2023 vyzvalo Ministerstvo životného prostredia, aby na Rade ministrov EÚ pre ŽP otvorili a prediskutovali tému vplyvu nových GMO na ŽP a požadovali ich prísnu reguláciu.

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.