Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

340 organizácií vyzvalo Európsku komisiu k prísnej regulácii nových GMO

340 európskych organizácii (12 zo Slovenska) vyzvalo listom eurokomisára Timmermansa, aby ponechal nové geneticky modifikované organizmy (GMO), vyrábané novými genomickými technikami (NGT) regulované v zmysle súčasnej EÚ legislatívy o GMO. Nové GMO sú diametrálne odlišné od konvenčne šľachtených plodín, nemajú preskúmané riziká a nie je preukázaná ich funkčnosť a bezpečnosť. Plánovaná rozsiahla deregulácia otvorí novým GMO dvere, čím by sa bez hodnotenia rizík a označovania dostali na trh. Bol by to nezvratný proces, ktorý by mohol mať následky pre ŽP a zdravie občanov.

Okrem toho deregulácia nových GMO by napríklad ohrozila aj:

  • cieľ znížiť množstvá používaných pesticídov v EÚ
  • ekosystémy, biodiverzitu a udržateľnosť
  • slobodu výberu pre pestovateľov a spotrebiteľov
  • ekologické poľnohospodárstvo a poľnohospodárstvo bez GMO

Signatári listu zdôrazňujú, že Európsky súdny dvor rozhodnutím C-528/16 už klasifikoval NGT ako GMO, čím musia spadať pod platnú legislatívu o GMO, ktorá zahŕňa transparentnosť, označovanie a bezpečnostné kontroly, nástroje úspešné používané viac ako 20 rokov. Európska komisia odôvodňuje potrebu pripravovanej deregulácie tým, že nové GMO prispejú k udržateľnosti a vyriešia problémy v poľnohospodárstve. Na tieto tvrdenia však nemajú podstatné dôkazy, sú to len hypotetické sľuby výrobcov GMO, tak ako tomu bolo pri pôvodných/starých GMO.

V liste organizácie uvádzajú: „Dospeli sme k záveru, že najlepším spôsobom je zachovať súčasný právny systém pre všetky generácie GMO a zachovať reguláciu nových GMO podľa existujúcich pravidiel EÚ vrátane všetkých požiadaviek na označovanie a vysledovateľnosť. Tým sa minimalizujú potenciálne negatívne vplyvy na prírodu, zdravie ľudí a zvierat a podporí to zásadu predbežnej opatrnosti a právo spotrebiteľov a poľnohospodárov na informácie, čo sú kľúčové politické a sociálne výdobytky EÚ.“

Proti deregulácii nových GMO sa v petícii postavilo aj 420 000 občanov EÚ. Na Slovensku je petícia stále otvorená a je možné ju podpísať.

Signatári listu zo Slovenska:

Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností; Slovenský zväz včelárov; Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO; Vidiecky parlament na Slovensku; EKOTREND Slovakia – Zväz ekologického poľnohospodárstva; Včelársky ekologický spolok Slovenska; Vidiecka platforma; CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy; OZ Spoločnosť pre trvalo-udržateľnú kultúru- Škola permakultúry; Slow Food Pressburg; Druživa, o.z.; Demeter Czech&Slovakia

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.