Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Autor Mgr. Mária Stieranková

O autorovi

Iniciátorka pochodu Za zdravé potraviny a plodiny na Slovensku 25. 5. 2013. Organizátorka Pochodu za Slovensko bez GMO: Zdravé potraviny a za lepšiu podporu ekologického poľnohospodárstva a za predaj z dvora v Bratislave 12. 10. Jej vyštudovaným odborom je síce výtvarná výchova, ale o témy životného prostredia sa aktívne zaujímala vždy (aj napríklad v spolupráci s Priateľmi Zeme SPZ).

Oznam o začatí pripomienkového konania

Oznamujeme a vyzývame verejnosť aby sa zapojila do pripomienkového konania, ktorým sa mení legislatíva, ktorá umožní zakázať pestovanie GMO na Slovensku. Jedná sa...

Celý článok

List Vidieckej platformy a podporovateľov ministerke

Podporili sme otvorený list Vidieckej platformy novej pani ministerke Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorý podpísali organizácie, ktoré sa zaoberajú alebo priamo pracujú s pôdou /...

Celý článok

AGRO – GMO dotazník po voľbách

Spomínate si na náš AGRO-GMO dotazník? Spomínate na to, čo nám pred voľbami odpovedali niektoré strany?  Z nich sa niektoré dostali do parlamentu a niektoré dokonca...

Celý článok