Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Oznam o začatí pripomienkového konania

Oznamujeme a vyzývame verejnosť aby sa zapojila do pripomienkového konania, ktorým sa mení legislatíva, ktorá umožní zakázať pestovanie GMO na Slovensku. Jedná sa o zákony č. 151/2002 Z.z a č. 184/2006 Z.z., do ktorých sa implementuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 z  11. marca 2015 , ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území.

Názov materiálu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z.

Predkladateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rezortné číslo: spis č. 12942/2019-9.1

Dátum začatia MPK: 18. 12. 2019

Dátum ukončenia MPK: 14. 01. 2020

Postup a lehota MPK: bežný, 15 pracovných dní

Kontaktná osoba: Janette Smažáková, janette.smazakova@enviro.gov.sk 

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/898  (priamy link na úvodnú stránku materiálu)

Pripomienky k materiálu: zasielajte v elektronickej podobe prostredníctvom Portálu Slov-Lex

Mgr. Mária Stieranková
Iniciátorka pochodu Za zdravé potraviny a plodiny na Slovensku 25. 5. 2013. Organizátorka Pochodu za Slovensko bez GMO: Zdravé potraviny a za lepšiu podporu ekologického poľnohospodárstva a za predaj z dvora v Bratislave 12. 10. Jej vyštudovaným odborom je síce výtvarná výchova, ale o témy životného prostredia sa aktívne zaujímala vždy (aj napríklad v spolupráci s Priateľmi Zeme SPZ).