Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Minister Bíreš potvrdil svoju neschopnosť a nebezpečnosť v téme GMO

Trnava, 7.8.2023.

Na veľkú kritiku ministra Bíreša ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) uviedlo1, že na Rade EÚ sa nevyjadroval ku GMO, ale k nových genomickým technikám (NGT), tie v mene Slovenska opovážlivo schvaľoval2 a ospevoval. Opäť nehovorí pravdu, pretože produkty NGT (vrátane potravín) sú tiež GMO, rozhodol3 o tom aj Európsky súdny dvor.

Geneticky modifikované organizmy (GMO) sú organizmy, ktorých genetický materiál bol pozmenený spôsobom, aký sa prirodzene nevyskytuje. NGT rozhodne spadajú pod túto definíciu a preto ich produkty sú GMO. Urputná snaha vyhnúť sa ich označeniu „GMO“, je až tragikomická, no cieľ je jasný, zbaviť spotrebiteľa práva na slobodný a informovaný výber, pretože verejnosť GMO odmieta.

MPRV v reakcii tiež uviedlo, že odmietavá pozícia Slovenska k uvoľňovaniu GMO zostáva naďalej v platnosti, ale Bíreš nové GMO (NGT) na Rade EÚ neodmietol a práve táto akrobacia hovorí za všetko! Tvrdenie MPRV, že táto téma podnecuje paniku a šírenie dezinformácií je však pravdivé. Bírešove schvaľovanie nových GMO paniku verejnosti určite podnecuje a dezinformácie v tomto prípade šíri on a jeho rezort.

Cieľom návrhu4 Európskej komisie, ku ktorému sa na Rade EÚ Bíreš vyjadroval, je vylúčiť nové GMO vyrobené NGT z EÚ legislatívy o GMO, aby nemali hodnotené riziká a aby sa s nimi nakladalo, ako s konvenčnými plodinami. Ak aj Bíreš zvýraznil potrebu ich bezpečnosti pre zdravie a ŽP, mal takýto návrh Komisie úplne odmietnuť, pretože práve ten má za cieľ obísť kontroly bezpečnosti nových GMO. Namiesto toho NGT prorocky a bez dôkazov velebil.

NGT sú síce presnejšie, ako staršie genomické techniky na umelú modifikáciu DNA, no rozhodne nie sú presné a spoľahlivé5. Vedecké dôkazy napríklad preukazujú, že spôsobujú neželané zmeny DNA. Ich navrhnutá deregulácia je nevedecká a opovážlivá.

Slovenská koalícia občianskej spoločnosti6 a občania SR, ktorí stále podpisujú petíciu7, nevyzývajú k zákazu nových GMO, ale žiadajú aby boli prísne regulované podľa súčasnej EÚ legislatívy, ako pôvodné staré GMO. To znamená, aby mali hodnotené rizika, boli označené a aby členské štáty mali možnosť zakázať ich pestovanie. Až po všetkých týchto požiadavkách môže len začať diskusia o ich uvoľňovaní na trh EÚ. GMO priemysel proti takýmto podmienkam bojuje, pretože znemožňujú vstup ich produktov na trh a mať zisky, ktoré im zabezpečia patenty.

Súčasná legislatíva o GMO plne vyhovuje pre nové GMO. Chceme poradiť pánovi Bírešovi, aby nerobil v tejto vážnej téme zo seba amatéra a vyzývame ho, aby úplne a bez diskusie odmietol deregulačný návrh Komisie na vylúčenie nových GMO z pod tejto legislatívy. Argumenty nájde napríklad v podkladoch8, ktoré sme mu spolu so Slovenským zväzom včelárov zaslali.

Ing. Peter Sudovský; apolitická Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO; info@vsetkoogmo.sk ; www.slovenskobezgmo.org.

  1. https://www.teraz.sk/spravy/bires-podla-politickych-stran-hlaso/732507-clanok.html
  2. https://slovenskobezgmo.org/2023/08/03/minister-bires-schvaluje-nove-gmo-v-rozpore-so-stanoviskom-jeho-rezortu-comu-ma-verejnost-verit/
  3. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180111en.pdf
  4. https://slovenskobezgmo.org/2023/07/05/europska-komisia-zverejnila-sokujuci-navrh-chce-zaviest-gmo-na-polia-a-do-potravin/
  5. https://extranet.greens-efa.eu/public/media/file/9065/6768
  6. https://slovenskobezgmo.org/wp-content/uploads/2023/07/Spolocny-narodny-list-za-regulaciu-novych-GMO.pdf
  7. https://www.peticie.com/peticia_udrzujte_prisnu_regulaciu_a_oznacovanie_novych_gmo
  8. https://slovenskobezgmo.org/wp-content/uploads/2023/08/Podklady-k-navrhu-deregulacie-NGT.pdf
Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.