Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Uniknuté dokumenty: Európska komisia chce nové GMO v potravinách

Podľa uniknutých dokumentov Európska komisia pripravila návrh, ktorým sa výrazne uvoľnia pravidlá pre nové GMO rastliny vyrobené novými genetickými technikami (NGT). Veľká časť nových GMO sa tak bez označenia a hodnotenia rizík dostane do potravinového reťazca. Komisia tým ignoruje výzvy občianskej spoločnosti (napríklad túto) a postoj väčšiny občanov EÚ ku GMO (tu). Takýmto návrhom sa vyhovie najmä biotechnologickému GMO priemyslu.

Je to veľmi riskantný a nebezpečný krok, ktorý nie je založený na dôkazoch. Neexistujú vedecké dôkazy o bezpečnosti a funkčnosti nových GMO. Všetko sa opiera hlavne o neoverené ľúbivé sľuby GMO priemyslu, ktorý sa pripravuje na veľký kolotoč patentovania nových GMO a monopolizáciu poľnohospodárstva. Množia sa dôkazy, že NGT spôsobujú neúmyselné zmeny v DNA, ktoré sa ignorujú. Takéto zmeny môžu spôsobiť nepredvídateľné následky na zdraví a ŽP (viac tu).

V dokumente sa navrhuje rozdeliť nové GMO rastliny na dve kategórie:

1.kategória: GMO s maximálne 20 genetickými modifikáciami, s možnosťou vypínania/zapínania génov a iné zásahy do DNA. Rozhodne sa o nich, že sú „podobné konvenčným plodinám“. Je to nevedecký prístup. Napríklad smerodajný nemôže byť počet zmien, ale to čo zmeny DNA spôsobia. Tieto GMO nebudú potrebovať povolenie, hodnotenie rizík a produkty z nich nebudú označené ako GMO. Spotrebitelia tak stratia právo slobodného výberu a nevyhnú sa im.

2.kategória: GMO so silnejšími zmenami v DNA. Tak ako pôvodné GMO budú musieť byť označované, no budú mať nižšie nároky na hodnotenie rizík. Štáty EÚ už nebudú mať možnosť zakázať ich pestovanie a producenti nebudú mať striktnú povinnosť predložiť detekčné metódy na ich vysledovateľnosť.

Prijatím tohto znepokojujúceho návrhu pestovatelia a spotrebitelia stratia možnosť vyhnúť sa GMO, o ktorých rizikách nevieme. Dereguláciou nových GMO bude porušený princíp predbežnej opatrnosti ukotvený v legislatíve EÚ, ktorý je vzhľadom na skúsenosti s pôvodnými GMO potrebné aplikovať. Nové GMO budú síce zakázané v ekologickom poľnohospodárstve, no ich koexistencia s ekologickým a konvenčným poľnohospodárstvom vzbudzuje vážne obavy. Produkcia ekologických potravín a potravín bez GMO budú tak veľmi ohrozené, rovnako ako ŽP a zdravie občanov.

Komisia oficiálne predstaví svoj návrh na dereguláciu nových GMO začiatkom júla. Za prísnu reguláciu nových GMO sa v petícii postavilo 420 000 občanov EÚ, Európska komisia to zdá sa ignoruje. Na Slovensku je petícia stále otvorená.

Viac publikovaných informácií:

Odkaz 1

Odkaz 2

Odkaz 3

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.