Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Tucet najväčších lží propagandy v prospech GMO – lož č.10

V priebehu niekoľkých týždňov vám RNDr. Igor Šarmír, PhD postupne odhalí 12 najväčších lží propagandy v prospech GMO. Nad každou sa skúste dôkladne zamyslieť a vaše názory radi spoznáme v komentároch pod článkami, alebo na našej facebookovej stránke.

RNDr. Igor Šarmír, PhD, SPPK a Európsky hospodársky a sociálny výbor

História GMO je zároveň i históriu boja o verejnú mienky týkajúcu sa tejto témy. Od samotného začiatku sa biotechnologické spoločnosti snažili získať verejnú mienku na svoju stranu a do tohto boja investovali obrovské zdroje, ktoré dostali k dispozícii ich útvary v oblasti PR (Public Relations). Táto úloha sa ale ukázala byť komplikovaná pretože sa priamo nedalo preukázať, že by potraviny vyrobené na báze poľnohospodárskych GMO boli chutnejšie, lacnejšie alebo výživnejšie ako konvenčné, prípadne, že by mali pre spotrebiteľa nejakú inú priamu pridanú hodnotu. Argumentácia sa preto uberala iným smerom, ktorý neumožňoval jednoduché preverenie jej pravdivosti zo strany spotrebiteľa a zároveň bola a je ladená emotívne, tak aby bola zdôraznená údajná naliehavosť situácie, ktorá si vraj vyžaduje nové prístupy, ako i šľachetné úmysly výrobcov GM sadív. Napriek tomu sa ale s odstupom času dá pomerne ľahko dešifrovať a preukázať jej nepravdivosť, čo ale „propagandistov“ neruší. Bez ohľadu na vyvrátenie ich tvrdení neochvejne pokračujú v ich opakovaní, pretože vedia, že k významnej časti verejnosti sa argumenty odporcov nedostanú. Zámerom nasledujúcich riadkov je vykonanie malého prehľadu nepravdivých tvrdení obhajcov GMO spolu s vysvetlením podstaty ich zavádzania.

LOŽ č. 10 – Herbicíd Roundup, úzko spätý s väčšinou dnes používaných GMO (viac ako 60% dnes vysadených GM plodín boli modifikované so zámerom získania tolerancie na glyfosát, aktívnu zložku Roundupu) je bioodbúrateľný a priaznivý pre životné prostredie

Za toto tvrdenie bola spoločnosť Monsanto už v minulosti dvakrát právoplatne odsúdená z titulu lživej reklamy: raz v USA a druhýkrát vo Francúzsku. Glyfosát vo všeobecnosti a Roundup osobitne boli predmetom množstva vedeckých štúdií z ktorých mnohé preukázali škodlivosť na ľudské zdravie [1]. Viaceré naznačili, že glyfosát je, podobne ako insekticíd DDT, tzv. endokrinný disruptor (látka narušujúca hormonálnu rovnováhu s množstvom veľmi závažných zdravotných dôsledkov), pre ktorý ani nie je možné určiť hraničné množstvo, pod ktoré by bol neškodný. Štúdie Roundupu okrem toho identifikovali adjuvant nazvaný POE 15 (látka, ktorá zabezpečuje, aby sa glyfosát dostal do celého rastlinného organizmu), ktorý je 10 tisíckrát toxickejší ako samotný glyfosát. Toto ale úplne uniká úradnému posudzovaniu, ktoré je zamerané iba na aktívnu zložku (glyfosát) a nie na produkt ako je predávaný. A napokon, na jar 2015, Medzinárodné centrum pre výskum rakoviny IARC (spadajúce pod Svetovú zdravotnícku organizáciu, WHO) oficiálne zaradilo glyfosát medzi potenciálne kancerogénne látky.

K sanitárnej katastrofe viedla prax úplne voľnej aplikácie Roudupu v Argentíne, v oblastiach kde sa na obrovských plochách pestuje monokultúra sóje RR (Roundup Ready) [2]. Podľa lekárov z inkriminovaných regiónov (Rosario, Cordóba) sa od začiatku éry sóje RR významným spôsobom zvýšili anomálie ako sú neplodnosť, samovoľné potraty alebo úmrtia zárodkov, poruchy štítnej žľazy a dýchacieho ústrojenstva ako i závažné poruchy fungovania obličiek, endokrinného systému a choroby pečene a závažné poruchy fungovania zraku. Veľmi sa rozšírili i nádory na prsníku žien. Doktor Medardo Ávila Vázquez, koordinátor Hnutia lekárov obyvateľstva, ktoré sa stalo obeťou posypov Roudupom z lietadiel, hovorí o 12 miliónoch postihnutých osobách!


[1] Helen McDuffie et alii, „Non-Hodgkin’s lymphoma and specific pesticide exposures in men: cross Canada study of pesticide and health“, Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention, vol. 10 November 2001, str. 1155 – 1163

Lennart Hardeli, Michael Erikson and Marie Noroström, “Exposure to pesticides as risk factor for Non-Hodgkin’s lymphoma and hairy cell leukemia: pooled analyses of two Swedish case-control studies”, Leukemia and Lymphoma, vol. 43, 2002, str. 1043 – 1049

Anneclaire J. De Roos et alii, “Integrative assessment of multiple pesticides as risk factor for Non-Hodgkin’s lymphoma among men”, Occupational Environmental Medicine, vol. 60, č. 9, 2005,

Anneclaire J. De Roos and alii, “Cancer incidence among glyphosate-exposed pesticide applications in the agricultural health study», Environmental Health Perspectives, vol. 113, 2005, str. 49-54.

Julie Marc, Odile Mulner-Lorilon and Robert Bellé, “Glyphosate-based pesticides affect cell cycle regulation”, Biology of the Cell, vol. 96, 2004, str. 245-249

Tye E. Arbuckle, Zhiqui Lin and Leslie S. Mery, “An explaratory analysis of the effect of pesticide exposure on the risk of spontaneous abortion in an Ontario farm population”, Environmental Health Perspectives, vol. 109, 1. August 2001, str. 851-857.

Lance P. Walsh, “Roundup inhibits steroidogenesis by disrupting steroidogenic  acute regulatory (StAR) protein expression, Environmental Health Perspectives, vol. 108, 2004, str. 769-776.

Elliane Dallegrave et alii, “The Teratogenic potential of herbicide glyphosate Roundup inWistar rats”, Toxicology letters, vol. 142, 2003, str. 45-52

Gilles-Eric Séralini et alii, “Different effect of glyphosate and Roundup on human placental cells and aromatase”, Environmental Health Perspectives, vol. 114, č. 6, 25. február 2005, str. 851-857.

[2] viď. napr. GRAIN, Twelve Years of GM Soya in Argentina – a Disaster for People and the Environment, Seedling, January 2009,

PREČÍTAJTE SI LOŽ č.1 

PREČÍTAJTE SI LOŽ č.2

PREČÍTAJTE SI LOŽ č.3 

PREČÍTAJTE SI LOŽ č.4

PREČÍTAJTE SI LOŽ č.5 

PREČÍTAJTE SI LOŽ č.6

PREČÍTAJTE SI LOŽ č.7 

PREČÍTAJTE SI LOŽ č.8

PREČÍTAJTE SI LOŽ č.9

RNDr. Igor Šarmír, PhD.
Bohužiaľ, Igor Šarmír zomrel v roku 2016. Posledné roky svojho života pomáhal našej iniciatíve, za čo mu od nás patrí obrovská vďaka. Igor Šarmír bol absolvent Prírodovedeckej fakulty UK, ašpirantúru si urobil vo Francúzsku, doktorandskú prácu obhájil na Univerzite Paríž VII. V oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva pracoval vyše 20 rokov a bol riaditeľom Odboru potravinárstva a obchodu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Okrem toho, od roku 2010 bol členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV). Problematikou GMO sa zaoberal viac ako 5 rokov a na túto tému napísal množstvo odborných článkov, ktoré boli uverejňované najmä na internetovej stránke SPPK (www.sppk.sk). Vystúpil aj na viacerých seminároch a konferenciách, na ktorých sa zúčastnili obhajcovia i odporcovia GMO a bol členom študijnej skupiny EHSV, ktorá pripravovala stanovisko tejto európskej inštitúcie na tému GMO.