Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Monsanto dostal zákaz vstupu do parlamentu EÚ

Ako sme vás už informovali, v súčasnosti prebiehajú v Európskom parlamente rokovania o opätovnom schválení potencionálnej rakovinotvornej látky glyfosát, ktorá je súčasťou aj najpredávanejšieho herbicídu Roundup od spoločnosti Monsanto. 

Európska komisia, ktorá je politicky nezávislá výkonná zložka EÚ, chce glyfosát znova schváliť na 10 rokov, napriek nesúhlasu 1,3 milióna obyvateľov EÚ, ktorí podpísali petíciu za jeho zákaz. Hlasovať ZA zákaz glyfosátu môžete na tomto odkaze.

Nedávno sme vás tiež informovali, že Monsanto bol odhalený z ovplyvňovania vedeckých štúdií o glyfosáte, ako aj z ďalšej manipulácie vo vedeckých kruhoch.

Keďže sa táto firma opakovane vyhýbala vypočúvaniu na túto tému, členovia Európskeho parlamentu (EP) vôbec prvýkrát využili nový zákon a zakázali lobbistom Monsanta vstup do EP.

To znamená, že úradníci spoločnosti Monsanto teraz nemajú umožnené stretnutia s poslancami EP, nemôžu sa zúčastňovať schôdzí výborov ani využívať digitálne zdroje v priestoroch parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu.

Pre občanov EÚ je to dobrá správa, pretože poslanci EP vyslali jasnú správu, že nebudú tolerovať arogantné a nezodpovedné správanie zástupcov Monsanta.

Mimochodom, Monsanto „investuje“ 300 000 – 400 000 dolárov každoročne do lobbingu v Bruseli podľa ich vlastných záznamov.

Preto ťažko môžeme ako občania očakávať, že budú myslieť na blaho a zdravie občanov EÚ a nie na svoje vlastné záujmy.

Zdroj:

https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/28/monsanto-banned-from-european-parliament

Štítky:
Martin Chudý
Martin je profesionálny športovec (futbalista), konzultant pre optimálne zdravie a výživu, spisovateľ, bloger, kaviarničkár, aktivista, rečník, podnikateľ, mentor a vizionár.