Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Brazílski poľnohospodári tvrdia, že GM kukurica už nie je odolná voči škodcom

Brazílski poľnohospodári tvrdia, že semená geneticky modifikovanej kukurice ich už viac nechránia pred tropickým hmyzom, čo im zvyšuje náklady, pretože sú nútení používať pesticídy. (Poznámka prekladateľa: Pritom sa jedná o geneticky modifikovanú Bt- kukuricu, ktorá si sama pesticídy produkuje vo vlastnom tele).

Ricardo Tomczyk, prezident Aprosoja farm lobby v Mato Grosso povedal, že farmári chcú preplatenie nákladov od štyroch hlavných producentov Bt- kukurice. Striekať  kukuricu pesticídmi museli tento rok až trikrát. Tiež tvrdí, že húsenice mali po napadnutí Bt-kukurice zomrieť, ale pretože sa tak nedeje, museli farmári investovať navyše v priemere 54 dolárov na hektár… a to v dobe, keď sú ceny obilia nepriaznivé.

Veľkoplošné poľnohospodárstvo v trópoch s výskytom škodcov predstavovalo vždy veľkú výzvu a teraz sa brazílska vláda obáva, že opakované pestovanie predmetných semien spôsobuje väčší výskyt škodcov a zvyšuje závislosť na toxických chemikáliách.

Experti v Spojených štátoch taktiež upozornili na vyhliadky v produkcii semien, kvôli rastúcej rezistencie škodcov na geneticky modifikovanú kukuricu. Výskumníci v Iowe potvrdili významné poškodenia polí s kukuricou spôsobené hmyzom. V Brazílii, hlavným pôvodcom problémov v kukurici je Spodoptera frugiperda.

Semenárske spoločnosti tvrdia, že upozornili poľnohospodárov, aby časť svojich polí vysiali konvenčnými semenami, kvôli zabráneniu mutácie škodcov a vývoju ich rezistencie na GM plodiny.

Poďla Dow Agrosciences, divízia spoločnosti Dow Chemicals, má spoločnosť v Brazílii programy, ktoré pomáhajú pestovateľom kukurice rozvíjať integrovaný systém ochrany proti škodcom, ktorý zahŕňa, okrem iného, pestovanie tzv. útočísk“.

Ďalšia spoločnosť, DuPont, povedala, že nemá žiadne oficiálne oznámenie od Aprosoja. Pioneer tvrdí vo vyhlásení, že pracujú s poľnohospodármi na predĺžení  životnosti ich technológie semien a zvýšeniu efektivity, keďže sa zistilo, že larvy Spodoptera si vyvinuli rezistenciu na proteín Cry1F (Bt-toxín).

Monsanto tiež vo svojom prehlásení tvrdí, že nemá oficiálne oznámenie. Ďalšia spoločnosť Syngenta, na žiadosť o komentár neodpovedala.

Tomczyk, ktorý tiež hovoril za brazílskych poľnohospodárov počas sporu o licenčných poplatkoch so spoločnosťou Monsanto, povedal, že Aprosoja  podporuje výsadbu útočísk, ale semenárske spoločnosti k tomu nedali jasné inštrukcie.

 „Sotva sú nejaké nie GMO semená k dispozícii….je to veľmi nepríjemné, že semenárske spoločnosti obviňujú poľnohospodárov“ povedal. Dodal, že Aprosoja dúfa v dosiahnutie dohody so semenárskymi spoločnosťami, ale ak všetko zlyhá, môžu poľnohospodári žiadať o odškodnenie za náklady na pesticídy.

Brazília zbiera druhú úrodu roka a očakáva, že vyprodukuje 78 miliónov ton tejto plodiny, čo je o niečo menej ako hovorí údaj z poslednej sezóny. Ceny na domácom trhu klesli na svoju najnižšiu hodnotu z dôvodu hojných zásob.

Zdroj: www.reuters.com    

Poznámka: „amatérsky preklad bez jazykových korekcií. Originál článku nájdete na: http://www.reuters.com/article/2014/07/28/us-brazil-corn-pests-idUSKBN0FX1YG20140728?feedType=RSS&feedName=environmentNews  

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.