Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Europoslanci schválili uvoľňovanie pravidiel pre nové GMO. Sme o krok bližšie k ich konzumácii?

Trnava, 30.1.2024. Minulý týždeň o návrhu na radikálne uvoľnenie bezpečnostných pravidiel pre nové GMO, vyrobené pomocou nových genomických techník (NGT) , hlasoval výbor pre životné Európskeho parlamentu. Europoslanci návrh schválili v pomere 47 ku 31, naši dvaja poslanci vo výbore hlasovali proti. O návrhu sa bude hlasovať na budúci týždeň  7.2.2024  v pléne EP. Ak sa návrh schváli aj tam, budeme o ďalší krok bližšie k  uvoľňovaniu GMO na trh EU.

Návrhom sa vytvárajú dve kategórie nových GMO. Prvej sa týka silná deregulácia, druhá kategória zostane skoro rovnako regulovaná, ako pôvodné GMO. GMO/NGT prvej kategórie sú charakterizované menším počtom modifikácií a nevedeckými podmienkami. Neexistuje  vedecký konsenzus o ich bezpečnosti.  Prirovnávajú sa ku konvenčným plodinám a ruší dôsledné hodnotenie bezpečnosti, povinnosť označovať produkty a možnosť členským štátom zakázať ich pestovanie. Bez toho, aby sme o tom vedeli, sa tak môžu netestované GM potraviny dostať na naše polia a taniere.

Vôbec nie je vedecky preukázaná ich bezpečnosť a spoľahlivosť. Mnohé štúdie preukazujú ich nepresnosť a neželané zmeny v DNA. Možno to je dôvod, vyňať ich z dôsledného hodnotenia rizík. Zrušenie ich označenia má zaručiť ich odbyt, keďže občania nebudú vedieť, že ich kupujú. Porušuje sa zásada predbežnej opatrnosti. Producenti ekologických potravín a potravín bez GMO budú ohrození, bude pre nich obtiažne vyhnúť sa im. Štáty EÚ stratia možnosť zakázať ich pestovanie. Producenti nebudú niesť zodpovednosť za škody. 

Lobisti nové GMO/NGT prezentujú, ako zázračný liek pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo, ktorý nám vyrieši mnoho problémov. Nové GMO plodiny budú odolné suchu, voči chorobám a škodcom, znížia spotrebu používania pesticídov atď. Na základe týchto neoverených sľubov a prirovnávaní ich ku konvenčným rastlinám a konvenčnému šľachteniu ich musíme bez regulácii povoliť, aby sme nebránili pokroku. To či sa spomenuté vlastnosti splnia a či budú bezpečné, nie je dôležité. GMO priemysel nám tieto sľuby dával aj pri starých GMO, no žiadny sa nesplnil. Dokonca prišlo k opaku, napríklad zvýšením používania pesticídov. Teraz ich sľubom máme veriť? 

Nedávny list podpísaný mnohými vedcami, ktorý vyzýva k deregulácii NGT, rozvíril vody, mnohí politici mu podliehajú. Jeho silu a hodnovernosť majú navodiť najmä podpísaní laureáti nobelovej ceny. Po prečítaní tohto listu však bublina spľasne, je len smutným agitačným materiálom bez vedeckej argumentácie, ktorý špiní oponentov deregulácie. Medzi nich patrí napríklad francúzska národná agentúra pre potraviny, životné prostredie a bezpečnosť pri práci ANSES, ktorá v stanovisku odmietla tvrdenie,  že nové techniky genetického inžinierstva sú rovnako bezpečné ako konvenčné rastliny a označil definíciu kategórie 1 za svojvoľnú. Mnohí vedci varovali, že nové GMO nesú riziká a mali by sa na ne vzťahovať hodnotenie rizika, označovanie a vysledovateľnosť od prípadu k prípadu . Varovania prišli aj od ENSSER a od  ďalšieho oficiálneho orgánu EÚ Nemeckej federálnej agentúry pre ochranu prírody (BfN).

Vyvíjať sľúbené GMO plodiny sa môžu, no bez hodnotenia rizík a označovania ich jednoducho nemôžeme púšťať na trh a do ŽP. Návrh na dereguláciu práve toto požaduje, preto musí byť odmietnutí. Súčasne platná EÚ legislatíva o GMO vyhovuje úplne aj novým GMO a predstavuje zlatú strednú cestu medzi úplným zákazom na jednej strane a úplným neregulovaným uvoľňovaním na strane druhej.

Súbežne s EP o návrh rokuje aj Rada EÚ ministrov pre poľnohospodárstvo, tam sa v decembri aj vďaka Slovensku (MPRV SR/ podarilo návrh pribrzdiť, znovu sa bude o ňom rokovať v prvom polroku 2024. EP a Rada EÚ musia nájsť zhodu.

S pozdravom 

Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO;

Kontaktná osoba: Ing. Peter Sudovský, e-mail: info@vsetkoogmo.sk; tel: 0915115084; web: www.slovenskobezgmo.org

Viac k téme nových GMO sa dozviete napríklad v:

2. Podklady k návrhu deregulácie NGT (Prečo návrh na dereguláciu nových GMO musí byť odmietnutý)

3. Spoločné vyhlásenie vedcov k novým GMO

4. Ekologická spoločnosť Nemecka, Rakúska a Švajčiarska (GFÖ)

Poznámka: Pretrváva snaha zahmlievať, že NGT a ich produkty nie sú GMO. NGT podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora nie sú menej rizikové ako pôvodné GMO a musia spadať pod EÚ legislatívu o GMO a teda sú GMO. Samotný návrh Komisie tiež uznáva, že nové GMO sú GMO (článok 3, strana 27 ). GMO sú organizmy, ktorých genetický materiál bol pozmenený spôsobom, aký sa prirodzene nevyskytuje. Produkty NGT rozhodne pod túto definíciu spadajú.

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.