Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Výsledky predvolebného AGRO-GMO dotazník 2023

Pred blížiacimi sa voľbami 29.09.2023 sme oslovili všetky kandidátske politické strany so žiadosťou o vyplnenie už tradičného AGRO-GMO dotazníka.  V ňom sme položili stranám otázky  týkajúce sa problematiky geneticky modifikovaných organizmov (GMO)  a poľnohospodárstva. Dotazník nám vyplnilo 7 strán: Spoločne občania Slovenska, Demokrati, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, Slovenská národná strana; Sloboda a Solidarita; HLAS – sociálna demokracia; Hnutie Republika, Komunistická strana Slovenska; SMER- SSD.

Našim cieľom bolo dostať tému GMO na predvolebný stôl pre voličov Slovenska s jasnými postojmi kľúčových kandidujúcich strán a získať kontrolovateľné záväzky týchto strán v riešení problematiky GMO na Slovensku v nasledujúcom volebnom období.

Otázky súvisiace s GMO problematikou sa týkali zákazu pestovania pôvodných/starých GMO plodín, odmietnutia návrhu Európskej komisie na uvoľnenie pravidiel pre nové GMO, označovania potravín vyrobených pomocou GMO a podporu nezávislého výskumu GMO.  

Výsledky hodnotenia otázok z oblasti GMO sú viac menej vyrovnané. Strany odmietajú GMO, avšak strana SaS nesúhlasí so zákazom pestovania starých/pôvodných GMO (otázka č.1)  a to napriek tomu, že ich zakázala už väčšina krajín EÚ. SaS bola súčasťou poslednej vlády aj s OĽANO a SME RODINA, práve tieto dve strany v predvolebnom AGRO-GMO dotazníku 2020 deklarovali, že pestovanie týchto pôvodných GMO plodín zakážu. Nesplnilo to. Všetkých 7 strán však zhodne súhlasili s odmietnutím návrhu Európskej komisie na dereguláciu nových GMO (otázka č.2), vyrobených novými genomickými technikami(NGT). V otázkach č.3 a 4, ktoré súvisia s potrebou označovania potravín vyrobených pomocou GMO a s potrebou nezávislého výskumu,  našli všetky strany tiež zhodu,  až na malú odchýlku strany HLAS-SD.  

Naše hodnotenie odpovedí je zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Dotazník obsahoval tieto otázky:

Podporíte a budete presadzovať (vaša strana i vaši kandidáti) počas budúceho volebného obdobia:

1.Zákaz pestovania schválených GMO na území celej Slovenskej republiky do 6 mesiacov po voľbách?

Väčšina krajín EÚ už zakázala pestovanie týchto v EÚ schválených GMO plodín. Urobili tak preventívne, aj keď sa u nich tieto GMO nepestovali. Napriek všeobecnému odmietaniu a snahe občanov (napr. petícia) na Slovensku takýto zákaz stále nemáme. Tieto GMO plodiny sa u nás síce prestali pestovať, avšak nič nebráni tomu, začať ich každý rok opäť pestovať. Ak sa tak niekto rozhodne, bude neskoro, pretože kvôli legislatívnemu procesu nie je možné tomu včas zabrániť. Dvere pre GMO má Slovensko teda stále otvorené.  GMO plodiny pritom nesplnili sľuby výrobcov, naopak priniesli len riziká a problémy.

Vaša odpoveď:  ÁNO          NIE     NEVIEME

Poznámka:……..

2. Úplné odmietnutie návrhu Európskej komisie na dereguláciu nových GMO vyrobených novými genomickými technikami (NGT), aby zostali regulované podľa súčasne platnej EÚ legislatívy o GMO?

Komisia navrhuje veľkú časť nových GMO (NGT) vylúčiť z povinnosti hodnotenia rizika a GMO označovania v zmysle súčasnej EÚ legislatívy o GMO. Dostanú sa tak nebadane na naše polia a do našich potravín. Štáty EÚ stratia možnosť zakázať ich pestovanie. Komisia tak robí napriek tomu, že NGT nemajú preukázanú bezpečnosť a funkčnosť, naopak mnohé štúdie už preukazujú ich nepresnosť a tvorbu neželaných zmien v DNA, čo môže viesť k rizikovým vlastnostiam pre  zdravie a ŽP.  Viac sa môžete dozvedieť v týchto podkladoch.

Dodávame, že NGT sú tiež GMO, rozhodol o tom aj Európsky súdny dvor.Petícia k ním.

Vaša odpoveď:  ÁNO          NIE     NEVIEME

Poznámka:……..

3. Povinné označovanie všetkých produktov, tak aby bolo jasné, či obsahujú  (respektíve neobsahujú) GMO zložky, a to v rámci celého výrobného cyklu produktov vrátane živočíšnych produktov a potravín vyrábaných zo zvierat, ktoré sú kŕmené GMO krmivom? Presadzovanie tejto požiadavky aj na celoeurópskej úrovni počas celého volebného obdobia?

Na trhu existuje obrovské množstvo potravín vyrobených s použitím GMO (okrem iných napríklad produkty zo zvierat kŕmených GMO krmivom, ako sú vajcia, mliečne, mäsové výrobky…). V prieskumoch ich občania odmietajú respektíve vyžadujú označovanie. Dnes vôbec nemáme právo výberu, pretože na výrobkoch nie je uvedené, či boli vyrobené s použitím, respektíve bez použitia GMO. Spotrebitelia musia mať toto právo.

Vaša odpoveď:  ÁNO          NIE     NEVIEME

Poznámka:……..

4. Na medzinárodnej úrovni nezávislé dlhodobé hodnotenie vplyvu GMO organizmov na zdravie človeka ŽP a na agro-eko-systémy, nezávislé najmä na producentoch GMO?

Vaša odpoveď:  ÁNO          NIE     NEVIEME

Odpovede na jednotlivé otázky sme vyhodnotili v tabuľke nasledovným bodovým systémom:

ÁNO = 1 bod, NIE= 0 bodov, NEVIEM = 0 bodov. Ak pridaná poznámka pri ÁNO odpovedi nejakým spôsobom obmedzuje cieľ/znejasňuje pozíciu strany, strana dostala nižšiu hodnotu. Podobne, v prípade odpovede NEVIEME s pridanou poznámkou, ktorá smeruje k cieľu, strana dostala vyššiu hodnotu ako.

Poznámka: Tabuľka s našim bodovaním je orientačná a pred vytvorením názoru si je potrebné prečítať poznámky konkrétnych strán, ktoré svoj postoj často viazali na rôzne podmienky či návrhy. Odpovede všetkých strán si môžete stiahnuť v PDF formáte tu:

SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, Demokrati, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, Slovenská národná strana; Sloboda a Solidarita; HLAS – sociálna demokracia; Hnutie Republika, Komunistická strana Slovenska; SMER- SSD.

Naša iniciatíva posúva informácie od strán, ktoré nám odpovede na dotazník poslali, ďalej k občanom SR na verejne-prístupnej webovej stránke iniciatívy. Sme apolitická iniciatíva a preto to nemôže byť brané ako naše doporučenie koho voliť alebo nevoliť. Pri rozhodovaní vo voľbách je potrebné zvažovať vždy viacero faktorov, ktoré považujeme pre zvolenie konkrétnej strany za dôležité, postoj k problematike AGRO-GMO môže byť jeden z nich. Rozhodujúce bude, či strany dodržia záväzky z tohto dotazníka.

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.