Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Zastavia ministri pre životné prostredie plány na dereguláciu nových GMO?

Organizácie z mnohých krajín EÚ posielajú žiadosti svojim ministrom pre životné prostredie (ŽP), aby sa na Rade pre ŽP dňa 20.12.2021 jasne postavili na odpor proti deregulácii nových geneticky modifikovaných organizmov (GMO).

Je to významná príležitosť na spochybnenie plánov Európskej komisie (EK), ktorá chce oslabiť GMO legislatívu pre nové GMO, vytvorené novými genetickými technikami [1, 2], čím sa tieto nové a nevyskúšané GMO môžu dostať na trh bez hodnotenia rizika, označenia a možnosti vysledovania. Poľnohospodári, subjekty z potravinárskeho sektora a spotrebitelia by zostali v nevedomosti o tom či pestujú, predávajú a konzumujú nové GMO alebo nie. Boli by zbavení slobody voľby a možnosti prijímať rozhodnutia na základe dostatočných informácií.

Akékoľvek škody spôsobené na zdraví a v prírode by zostali neodhalené kvôli absencii výskumu [3]. Zásada predbežnej opatrnosti, ktorá je základom súčasnej legislatívy o GMO, by bola vynechaná. Samotné nové genetické techniky už teraz vykazujú nepresnosti a neželané zmeny v genóme.

Deje sa to na základe ničím nepodložených tvrdení, sľubov producentov GMO, pod tlakom lobistických taktík, v prospech patentových kartelov [4, 5] a v rozpore s rozhodnutím Európskeho súdu, ktorý rozhodol, že nová generácia GMO má byť definovaná ako GMO, a preto sa na ňu vzťahujú aj súčasné zákony pre GMO v EÚ [6].

Argumenty EK sa slepo opierajú o sľuby výrobcov GMO a o predpoklady potencionálnych plodín, ktoré by mohli byť vyvinuté v budúcnosti. Takéto hypotetické plodiny majú prispieť k udržateľným potravinový systémom a preto tieto hypotetické GMO plodiny majú byť vyňaté zo súčasnej legislatívy pre GMO, pretože im stojí v ceste. Absurdnosť je slovo, ktoré túto snahu EK vystihuje. EK tak čelí ostrej kritike organizácií, poľnohospodárov a podnikateľských subjektov [7].

Aj naše Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR obdržalo list so žiadosťou [8], aby sa jasne postavilo proti akejkoľvek dregulácii nových GMO. List nadväzuje a odzrkadľuje požiadavky spoločného národného listu za reguláciu nových GMO, ktorý podpísalo 50 slovenských organizácií a 33 členov Slovenského ochranárskeho snemu [9]. Budeme zvedaví, na ktorej strane stojí naše MŽP, či zohľadní tieto požiadavky na celoeurópskom zasadnutí Rady pre ŽP, či sa jasne postaví proti plánovanej deregulácii nových GMO a za ochranu súčasného legislatívneho rámca pre GMO.

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.