Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Novela „GMO zákonov“ schválená: môžeme zakázať pestovanie GMO

S potešením Vám oznamujeme, že dlhoročná snaha o novelu „GMO zákonov“, ktorá zakotví do našej legislatívy možnosť zakázať geneticky modifikované plodiny, je u konca. Národná rada SR túto novelu schválila. Ak prezidentka SR nevráti novelizované zákony späť do parlamentu, čo nepredpokladáme, nadobudnú účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov.

V ďalšom kroku budeme naliehať na vládu SR, aby konečne na Slovensku zakázala pestovanie povolených geneticky modifikovaných plodín. Splní sa tak prísľub regulácie GMO z programového vyhlásenia vlády SR 2020-24, sľub predošlého Ministerstva pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka SR a predvolebný sľub súčasných vládnych strán OĽANO a SME RODINA.

Zároveň sa tým konečne po rokoch splní hlavná požiadavka z našej písomnej Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO, ktorú podpísalo 18300 občanov.

Na Slovensku sa momentálne geneticky modifikované plodiny nepestujú, no môže sa to opäť zmeniť. Ich pestovanie nie je u nás zakázané, na rozdiel od väčšiny krajín EÚ. 

Navyše rastie snaha biotechnologického odvetvia o vylúčenie rastlín a živočíchov vytvorených novými genetickými technikami („nové GMO“) z GMO zákonov, ktoré stanovujú pravidlá hodnotenia rizika, monitorovania a označovania produktov získaných genetickými technikami. Výsledkom môže byť neregulované, nekontrolovateľné a nezvratné šírenie týchto nových GMO do životného prostredia s dopadom na ekosystémy, poľnohospodárstvo a výrobu potravín.

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.