Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Výzva na podpísanie národného listu za reguláciu všetkých GMO

Ak pôjde všetko podľa plánov biotechnologického odvetvia, môžu sa nové GMO, vyrobené novými genetickými technikami, nekontroľovateľne šíriť s dopadom na ekosystémy, poľnohospodárstvo a produkciu potravín.

Dovoľujeme si Vám preto ponúknúť na podpis národný list za reguláciu všetkých rastlín a živočíchov vytvorených novými genetickými technikami, ktorý sa bude zasielať Vláde SR, ministerstvám a našim europoslancom. Robia tak aj organizácie v ostatných členských štátoch, tak ako sa dohodlo v rámci medzinárodnej spolupráce. Slovensko by nemalo zaostávať, keďže sa jedná o naozaj veľmi vážnu vec a hrozbu.

Chceme na Slovensku spoločne spojiť sily a preto Vám ponúkame možnosť tento list spolupodpísať. Každý podpis bude rovnocenný a list bude spoločný. V prípade záujmu nám napíšte na  info@vsetkoogmo.sk a znenie listu Vám obratom zašleme.

Tento národný list vzišiel (po drobnej úprave) z prekladu medzinárodného listu Európskej komisii, ktorý podpísalo úctyhodných 162 organizácií z celej EÚ. Môžeme byť hrdí, že Slovensko tiež prispelo značnou mierou. Medzinárodný list so zoznamom signatárov najdete tu

Nekalé lobovanie biotechnologického sektora je intenzívne. Z analýzy vyplýva, že Európska komisia tomuto sektoru pomáha. Hrozí, že nové GMO nebudú spadať po súčasné GMO zákony, ktoré stanovujú pravidlá hodnotenia rizika, monitorovania a označovania produktov získaných genetickými technikami.

Genetické inžinierstvo sa tak úplne vymkne z pod kontroly. Biotechnologické odvetvie sa chce vyhnúť regulácii ich produktov, napriek tvrdým faktom (napr.: nežiadúce zmeny v DNA) uvedeným v liste, ktoré jednoznačne potvrdzujú, že všetky nové GMO musia byť regulované podľa EÚ GMO zákonov, tak ako rozhodol aj Európsky súdny dvor. Zásada predbežnej opatrnosti zakotvená v európskom práve tiež musí byť aj v tomto prípade dodržaná. Mali by sme spojiť sily a zastaviť to ešte v začiatku, chceme vyzvať našich politických predstaviteľov, aby na medzinárodnej úrovni prezentovali jasné stanovisko.

Ak sa chcete pripojiť k signatárom tohto listu, pošlite nám Váš súhlas a logo (ak ho máte) do 18.4.2021.

List môžu podpisovať organizácie a pridať sa môžu aj samostatné osoby, ktorým téma GMO nie nie neznáma a pôsobia v prostredí vedy, poľnohospodárstve, ekológii, akademickej pôdy atď. Budeme radi ak nám pomôžete list spoločne šíriť a odporučíte nám organizácie a osoby, ktoré by mohli list tiež podpísať.

S vďakou

tím občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO
Peter Sudovský
Maria Stieranková
Martin Chudý

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.