Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Smutná správa: Daniel Lešinský nás navždy opustil

S poľutovaním vám oznamujeme, že nás opustil náš kolega Daniel Lešinský, ktorý zomrel v noci zo 7. na 8. októbra vo veku 46 rokov.

Touto cestou mu ďakujeme za užitočnú a enormnú prácu, ktorú vykonaval v rámci našej iniciatívy a iných organizáciách. S jeho vstupom do našej iniciatívy prišli aj bohaté skúsenosti a vysoká odbornosť.

Daniel bol človek s veľkým srdcom, vždy pokorný a skromný. Nežiadal od života veľa a naopak dával mu čo bolo v jeho silách. Udržateľnej ekológii a lepšej budúcnosti venoval svoj život. Jeho odborné znalosti boli obrovským prínosom nielen pre našu občiansku iniciatívu, ale aj pre celé Slovensko.

Opustil nás veľký človek, ktorý zanechal za sebou veľkú stopu. Vzdávame mu česť. 

Aj v jeho mene budeme v našej snahe pokračovať. 

Krátko pred úmrtím Daniel vystúpil na TV Lux. Reláciu si môžete pozrieť tu.

O Danielovi:

Daniel založil a viedol občianske združenie pre ochranu životného prostredia CEPTA vo Zvolene.

V rámci „poľno-aktivít“, pod OZ CEPTA koordinoval Agro-ekofórum, národnú platformu mimovládnych organizácií presadzujúcich trvaloudržateľné poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka na Slovensku.

V rokoch 2008-2013 bol v predsedníctve európskej siete (board) Pesticide Action Network, PAN-EUROPE so sídlom v Bruseli.

Od roku 2010 reprezentoval európske mimovládne organizácie v expertnej skupine Fruit and Vegetable Advisory Group, pri Európskej komisii v Bruseli.

Vo Zvolene v roku 2011 spolu s priateľmi zakladal a rozbiehal Lokálnu potravinovú komunitu LPK-Zvolen, ako jeden z možných systémov CSA – komunitou podporovaného poľnohospodárstva. Bol neortodoxný vegetarián.

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.