Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Písomné vybavenie Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO

Petícia za Zdravé potraviny a Slovensko bez GMO bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka prerokovaná s petičným výborom dňa 9. 12. 2016. Následne obdržal zástupca petičného výboru nasledovné vyjadrenia…

Písomné vybavenie petície z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – STIAHNUŤ

Zverejnenie tu: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=363&year=2016&id=10972 

Toto zverejnenie nepovažujeme za zverejnenie výsledku vybavenia petície podľa zákona a kontaktovali sme MRPV SR, aby zverejnili celý písomný výsledok vybavenia petície, ktorý sme aj obdržali, tak ako to urobilo MŽP SR. V otázke zaslania, ako aj zverejnenia písomného výsledku vybavenia petície, sme Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zasielali dňa 19. 12. 2016 list, ktorý si môžete prečítať tu

Na základe tohto listu MPRV v nasledujúcich dňoch odoslalo písomný výsledok vybavenia petície zástupcovi petičného výboru a vyjadrili sa, že písomný výsledok vybavenia petície do 10 dní zverejnia. Avšak zverejnili iba vyššie uvedený oznam. V ňom uviedli body petície, ktoré mali v kompetencii prešetriť a vybaviť, ako „nevyhodnotené“.

To sa v žiadnom prípade nedá porozumieť ako „komunikácia s občianskou spoločnosťou“, uvedená v dôvodovej správe k úprave zákona o petičnom práve z roku 2015, kde sa odôvodňuje práve odsek o povinnom zverejnení písomného výsledku vybavenia petície.“  

Písomné vybavenie petície z Ministerstva životného prostredia SR – STIAHNUŤ

Zverejnejnené tu: http://www.minzp.sk/files/peticie/documentgmo.pdf List MPRV SR o postúpení bodov 3 a 7 na MŽP SR si môžete pozrieť tu

Ďakujeme Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, že vo svojom postupe pri vybavovaní petície dodržalo zákon o petičnom práve a prizvalo petičný výbor na prerokovanie na základe viac ako 10 000 podpisov, čo Ministerstvo životného prostredia naopak neurobilo. Preto bude zo strany petičného výboru zaslaná na MŽP SR sťažnosť za nevybavenie podľa zákona. 

K výsledkom vybavenia jednotlivých bodov petície vyjadrí petičný výbor svoju spokojnosť alebo nespokojnosť v najbližšom čase na stránkach www.vsetkoogmo.sk , www.slovenskobezgmo.org, ako aj na facebooku Petícia za zdravé potraviny a za Slovensko bez GMO a Slovensko bez GMO.

Štítky:
Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.