Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Tucet najväčších lží propagandy v prospech GMO – lož č.5

V priebehu niekoľkých týždňov vám RNDr. Igor Šarmír, PhD postupne odhalí 12 najväčších lží propagandy v prospech GMO. Nad každou sa skúste dôkladne zamyslieť a vaše názory radi spoznáme v komentároch pod článkami, alebo na našej facebookovej stránke.

RNDr. Igor Šarmír, PhD, SPPK a Európsky hospodársky a sociálny výbor

História GMO je zároveň i históriu boja o verejnú mienky týkajúcu sa tejto témy. Od samotného začiatku sa biotechnologické spoločnosti snažili získať verejnú mienku na svoju stranu a do tohto boja investovali obrovské zdroje, ktoré dostali k dispozícii ich útvary v oblasti PR (Public Relations). Táto úloha sa ale ukázala byť komplikovaná pretože sa priamo nedalo preukázať, že by potraviny vyrobené na báze poľnohospodárskych GMO boli chutnejšie, lacnejšie alebo výživnejšie ako konvenčné, prípadne, že by mali pre spotrebiteľa nejakú inú priamu pridanú hodnotu. Argumentácia sa preto uberala iným smerom, ktorý neumožňoval jednoduché preverenie jej pravdivosti zo strany spotrebiteľa a zároveň bola a je ladená emotívne, tak aby bola zdôraznená údajná naliehavosť situácie, ktorá si vraj vyžaduje nové prístupy, ako i šľachetné úmysly výrobcov GM sadív. Napriek tomu sa ale s odstupom času dá pomerne ľahko dešifrovať a preukázať jej nepravdivosť, čo ale „propagandistov“ neruší. Bez ohľadu na vyvrátenie ich tvrdení neochvejne pokračujú v ich opakovaní, pretože vedia, že k významnej časti verejnosti sa argumenty odporcov nedostanú. Zámerom nasledujúcich riadkov je vykonanie malého prehľadu nepravdivých tvrdení obhajcov GMO spolu s vysvetlením podstaty ich zavádzania.

LOŽ č. 5 – Pestovanie poľnohospodárskych GMO je pre poľnohospodára nevyhnutne ekonomicky výhodnejšie ako pestovanie konvenčných plodín

Prax toto tvrdenie nepotvrdzuje, pretože využívanie sadív GMO má svoje účtovné plusy a mínusy. Poľnohospodár ušetrí najmä na pracovnej sile (nie je potrebné orať a manipulácia s pesticídmi je výrazne jednoduchšia) a v niektorých prípadoch i na pesticídoch (pokiaľ si predmetná plodina produkuje insekticíd sama). Na druhej strane, GM sadivá sú niekoľkonásobne drahšie a po niekoľkých rokoch sa na poliach vyvíjajú tzv. supeburiny, ktorých sa nemožno zbaviť, pretože sú tolerantné na používaný herbicíd. Tak isto i škodlivý hmyz nadobúda časom odolnosť na používaný insekticíd. Ďalším problémom je používanie GMO „vyrobených“ v USA v krajinách s úplne inými prírodnými podmienkami, kde môže dôjsť k nepredvídateľným komplikáciám. V každom prípade, v samotných Spojených štátoch bolo vypracovaných množstvo ekonomických štúdií, ktoré tento argument vyvracajú.[1]


[1] Napr.

Michel Duffy, „Who benefits from biotechnology?“ , www.econ.iastate.edu/faculty/duffy/Pages/biotechpaper.pdf

Roger Elmore et alii, „Glyphosate-resistant soybean cultivar yields compered with sister lines“, Agronomy Journal, no 93, 2001, str. 408-412

Charles Benbrook, „Evidence of the magnitude and consequences of the Roundup ready soybean yield  drag from university-based varietal trials in 1998“ AgBioTech InfoNet Technical Paper, no 1, 13. júl 1999

PREČÍTAJTE SI LOŽ č.1 

PREČÍTAJTE SI LOŽ č.2

PREČÍTAJTE SI LOŽ č.3 

PREČÍTAJTE SI LOŽ č.4

Štítky:
RNDr. Igor Šarmír, PhD.
Bohužiaľ, Igor Šarmír zomrel v roku 2016. Posledné roky svojho života pomáhal našej iniciatíve, za čo mu od nás patrí obrovská vďaka. Igor Šarmír bol absolvent Prírodovedeckej fakulty UK, ašpirantúru si urobil vo Francúzsku, doktorandskú prácu obhájil na Univerzite Paríž VII. V oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva pracoval vyše 20 rokov a bol riaditeľom Odboru potravinárstva a obchodu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Okrem toho, od roku 2010 bol členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV). Problematikou GMO sa zaoberal viac ako 5 rokov a na túto tému napísal množstvo odborných článkov, ktoré boli uverejňované najmä na internetovej stránke SPPK (www.sppk.sk). Vystúpil aj na viacerých seminároch a konferenciách, na ktorých sa zúčastnili obhajcovia i odporcovia GMO a bol členom študijnej skupiny EHSV, ktorá pripravovala stanovisko tejto európskej inštitúcie na tému GMO.