Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Tucet najväčších lží propagandy v prospech GMO – lož č.1

V priebehu niekoľkých týždňov vám RNDr. Igor Šarmír, PhD postupne odhalí 12 najväčších lží propagandy v prospech GMO. Nad každou sa skúste dôkladne zamyslieť a vaše názory radi spoznáme v komentároch pod článkami, alebo na našej facebookovej stránke.

RNDr. Igor Šarmír, PhD, SPPK a Európsky hospodársky a sociálny výbor

História GMO je zároveň i históriu boja o verejnú mienky týkajúcu sa tejto témy. Od samotného začiatku sa biotechnologické spoločnosti snažili získať verejnú mienku na svoju stranu a do tohto boja investovali obrovské zdroje, ktoré dostali k dispozícii ich útvary v oblasti PR (Public Relations). Táto úloha sa ale ukázala byť komplikovaná pretože sa priamo nedalo preukázať, že by potraviny vyrobené na báze poľnohospodárskych GMO boli chutnejšie, lacnejšie alebo výživnejšie ako konvenčné, prípadne, že by mali pre spotrebiteľa nejakú inú priamu pridanú hodnotu. Argumentácia sa preto uberala iným smerom, ktorý neumožňoval jednoduché preverenie jej pravdivosti zo strany spotrebiteľa a zároveň bola a je ladená emotívne, tak aby bola zdôraznená údajná naliehavosť situácie, ktorá si vraj vyžaduje nové prístupy, ako i šľachetné úmysly výrobcov GM sadív. Napriek tomu sa ale s odstupom času dá pomerne ľahko dešifrovať a preukázať jej nepravdivosť, čo ale „propagandistov“ neruší. Bez ohľadu na vyvrátenie ich tvrdení neochvejne pokračujú v ich opakovaní, pretože vedia, že k významnej časti verejnosti sa argumenty odporcov nedostanú. Zámerom nasledujúcich riadkov je vykonanie malého prehľadu nepravdivých tvrdení obhajcov GMO spolu s vysvetlením podstaty ich zavádzania.

LOŽ č. 1 – Poľnohospodárske GMO sú kľúčom na vyriešenie hladu vo svete a výziev súvisiacich s klimatickými zmenami a nárastom počtu obyvateľstva na Zemi.

Argument by bol pravdivý, ak by boli splnené dva predpoklady:

1. Hlad vo svete je výsledkom nedostatočnej výroby (množstva) potravín.

2. GMP sú schopné dávať výrazne vyššie úrody.  

Prvý predpoklad splnený nie je, pretože podľa FAO sa dnes, keď na Zemi žije asi 7,2 miliardy ľudí, vyrobí dosť potravín pre 8 miliárd. Okrem toho, opäť podľa FAO, konvenčné poľnohospodárstvo (teda bez GMO) má potenciál uživiť až 12 miliárd ľudí (iba vo východnej Európe leží asi 10 miliónov ha ornej pôdy ľadom a vo svete sú obrovské plochy využívané na výrobu biopalív). Veľkou rezervou je skutočnosť, že sa obrovské množstvo potravín vyrobených vo svete znehodnotí (chudobné krajiny) alebo rovno vyhodí (ekonomicky vyspelý svet). Hlavnou príčinou hladu vo svete nie je nedostatočná výroba, ale bieda a teda ekonomická nedostupnosť potravín. Na druhej strane, dnešné poľnohospodárske GMO nedávajú systematicky vyššie úrody, skúsenosti sú rôzne a ani primárne neboli „modifikované“ so zámerom ich dosiahnuť (viac neskôr v bod 9.). Viac na http://www.sppk.sk/clanok/845.  

PREČÍTAJTE SI LOŽ č.2 

PREČÍTAJTE SI LOŽ č.3

Štítky:
RNDr. Igor Šarmír, PhD.
Bohužiaľ, Igor Šarmír zomrel v roku 2016. Posledné roky svojho života pomáhal našej iniciatíve, za čo mu od nás patrí obrovská vďaka. Igor Šarmír bol absolvent Prírodovedeckej fakulty UK, ašpirantúru si urobil vo Francúzsku, doktorandskú prácu obhájil na Univerzite Paríž VII. V oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva pracoval vyše 20 rokov a bol riaditeľom Odboru potravinárstva a obchodu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Okrem toho, od roku 2010 bol členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV). Problematikou GMO sa zaoberal viac ako 5 rokov a na túto tému napísal množstvo odborných článkov, ktoré boli uverejňované najmä na internetovej stránke SPPK (www.sppk.sk). Vystúpil aj na viacerých seminároch a konferenciách, na ktorých sa zúčastnili obhajcovia i odporcovia GMO a bol členom študijnej skupiny EHSV, ktorá pripravovala stanovisko tejto európskej inštitúcie na tému GMO.