Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Máme vyše 10 500 podpisov…

Počas uplynulého roku sme okrem účasti na rôznych akciách, v rádiách, organizovania prednášok, pochodov a prezentácie zdravých alternatív, urobili jeden z významných krokov a spísali sme Petíciu za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO, ktorej cieľom je zdravšie Slovensko, obmedzenie GMO na Slovensku a presadenie udržateľnejších a zdravších alternatív, respektíve ciest, ktoré sú pre nás stabilné a bezpečné. Petícia uzrela svetlo sveta dňa 12.10.2013 a bola predstavená na Pochode za Slovensko bez GMO v rámci celosvetovej akcie March against Monsanto.

Život prináša prekážky, na ktorých sa máme učiť a obrusovať. Jednou z prekážok postavených pred petíciu bol fakt, že elektronické petície nemajú už žiadnu právnu hodnotu, čo neplatí pre iné krajiny EÚ. Pri elektronickej petícii by sme cielených 100 000 podpisov určite už mali. Bolo preto potrebné začať pod petíciu zháňať fyzické podpisy v teréne. Všade, kde sme sa s petíciou objavili, alebo naši spolupracovníci, stretli sme sa s uvedomelosťou a veľkou ochotou sa pod petíciu podpísať. To nás veľmi potešilo, pretože petícia sa musí dostať do rúk čo najväčšieho počtu ľudí.

Samozrejme vždy sa nájdu zástancovia GMO,  ale treba povedať, že ich je drvivá menšina. Snažíme si s nimi podiskutovať, ale každopádne ich neodsudzujeme, majú nárok na svoj názor. Veľkou mierou nám stále pomáhajú ľudia, ktorí dobrovoľne zbierajú podpisy a vyplnené hárky nám posielajú. Táto forma dobrovoľníctva je nesmierne potrebná a významne užitočná. Nesmieme opomenúť ani spriatelené organizácie (CEPTACEA TrenčínEkotrendSieť DobraSosnaKreatívna BránaPriatelia Zeme – SPZPriatelia ZEME CEPA a ďalšie), ktoré nám s distribúciou a propagovaním petície pomáhajú. Za uplynulý rok sme síce cielený počet podpisov nezískali, ale stále nám prichádzajúce vyplnené podpisové hárky a pretrvávajúci záujem spolu s podporou nás ženú vpred a preto ani nemôžeme pomyslieť na jej ukončenie. Potrebujeme čo najviac podpisov a do ďalšieho obdobia musíme preto vynaložiť všetky sily na jej distribúciu k ľuďom. K tomu samozrejme potrebujeme pomoc iniciatívnych občanov. V súčasnosti máme približne 10 500 podpisov, čo je veľmi krásne číslo na slovenské pomery a vzhľadom k prekážkam, ktoré nám boli/sú hádzané pod nohy. Taktiež predpokladáme, že niekoľko tisíc podpisov sa ešte nachádza na našich podpisových mietach alebo u mnohých z vás.

Ako sa vyvíja GMO na Slovensku?  

Je pravdou, že až do tohto roku klesala medziročne na Slovensku výmera plôch vysiatych GM kukuricou MON 810, ako jedinou autorizovanou plodinou pre EU trh. Bohužiaľ táto situácia sa zmenila a po dlhej dobe je zaznamenaný nárast pestovania GM kukurice na komerčné účely. Toto nás musí naštartovať k väčšej činnosti. Tento rok sa pestuje v Košickom a Trnavskom kraji na ploche  410,85 Ha. Je smutné, že vám môžeme podať informácie len o krajoch, pretože Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nechce poskytnúť informácie o konkrétnych miestach pestovania, čo pokladáme za nehoráznosť. Naša iniciatíva bude v snahe o získanie týchto informácií usilovne pokračovať a veríme, že presné informácie sa na verejnosť dostanú. Samozrejme prvým a hlavným cieľom zostáva obmedzenie GMO na našom území. Musíme šíriť informácie, prejavovať nesúhlas a vyvíjať tlak na štátne inštitúcie. Tento tlak musí mať silu a na vytvorenie veľkej sily potrebujeme veľa uvedomelých ľudí. Táto vzniknutá iniciatíva je iniciatívou všetkých tých, ktorí prispejú svojim spôsobom, buď podpísaním petície, vyberaním podpisov alebo zapájaním sa inými spôsobmi.

Veľmi potešujúce sú správy zo zahraničia, kde pestovanie GM plodín úspešne zakazujú. Samozrejme, vlády krajín EÚ nemôžu zákaz pestovania GM plodín vyhlásiť len tak, ale musia postupovať v zmysle platnej legislatívy a zákaz pestovania patrične pred orgánmi EÚ odôvodniť. K tomu sú potrebné vedecké štúdie a dôkazy, ktoré preukazujú, že GM plodiny sú pre ľudí, zvieratá a životné prostredie rizikové.

Vo väčšine prípadov tak robia vlády štátov na nátlak aktívnych občanov, ktorí prejavujú svoj nesúhlas s GMO. Politici nechcú nespokojných voličov. Musíme prejaviť nesúhlas a vytvárať tlak na štátne inštitúcie.  Musí to byť snaha masy ľudí, či už sa to týka GMO, alebo iných vecí.

Preto nie sú na mieste tvrdenia, že občania nič nezmôžu. Kto iní, ak nie my. Je potrebne sa spájať v spoločné úsilie. Rozdrobenosť ľudí, o ktorú sa systém usiluje, musíme minimalizovať. Musíme vystúpiť z pohodlia našich myšlienok, ktoré nie sú často ani naše, ale sú nám doslova „očkované“ do hláv. Musíme skúmať, premeriavať, získavať informácie, budovať si cit a až potom si robiť vlastné závery a vlastné myšlienky.

Zmena musí prebehnúť najprv v nás, ak je silná, prejaví sa i navonok. To všetko preto, ak chceme víťaziť, pretože ide o nás a o nás rozhodujeme my. Pasivita je tiež rozhodnutie. Kam vedie, na to nie je treba odpovedať…

Veľmi pekne vám ďakujeme za vašu aktivitu v uplynulom roku…nevzdáme sa.

Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO

Autor článku: Ing. Peter Sudovský

Odkaz Ing. Daniela Lešinského, PhD.:

„Som rád, že sa za rok do našej petície zapojilo už cez 10 tis obyvateľov Slovenska, už to je veľká sila občanov, voličov a platičov daní. Určite sa budeme spoločne s vami všetkými aktívnymi signatármi snažiť o viac – aby náš hlas na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako aj vo Vláde a Národnej rade SR bol dostatočne presvedčivý. Chcem sa poďakovať každému, kto našu petíciu podpísal a obzvlášť tým pár desiatkam jednotlivcov, ktorí aktívne podpisy zbierali, ak vládzete zbierajte ďalej. Od niekoľkých z vás nám prišli stovky podpisov, čo je úžasný výkon, ešte raz úprimná vďaka.“ 

Odkaz Mgr. Márie Potočňákovej:

„Jedno veľké ďakujem za podpisy a dôveru.“

Odkaz Martina Chudého:

 „Chcem srdečne poďakovať každému z 10 500+ signatárov našej/vašej petície. Urobili ste tým veľký krok k lepšiemu a zdravšiemu životu, ktorý si zaslúžite. Šírte petíciu aj naďalej, aby sa o nej mohli dozvedieť ľudia, ktorí chcú tiež urobiť rovnaký krok ako vy. Spoločne budeme silnejší a ukážeme zodpovedným ľuďom, že nie sme pokusné experimenty a chceme žiť v krásnom prostredí Slovenska a byť obklopení čistým životným prostredím a výživnými potravinami. Ešte raz ďakujem.“

Štítky:
Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.