Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Stanovisko k vakcínam proti COVID

Naša iniciatíva vznikla kvôli používaniu geneticky modifikovaných organizmov (ďalej len „GMO“) v poľnohospodárstve. Napriek tomu si dovoľujeme vyjadriť naše stanovisko k aktuálnym vakcínam (mRNA a vektorové DNA vakcíny) proti ochoreniu COVID, ktoré súvisia s GMO. Dotknutí občania (laická verejnosť) sa touto témou musia zaoberať, aby mali pri slobodnom a zodpovednom rozhodovaní všetky informácie.

Súvisia vakcíny s GMO?Nariadenie EÚ 2020/1043 udeľuje vakcínam, ktoré obsahujú GMO alebo pochádzajú z GMO výnimky z dodržiavania niektorých bezpečnostných pravidiel pre GMO. Toto nariadenie vzniklo kvôli aktuálnym vakcínam proti COVID. Vektorové DNA vakcíny obsahujú GMO, konkrétne modifikovaný adenovírus, ktorý slúži ako nosič genetickej informácie S-proteínu. MRNA vakcíny pochádzajú z GMO, konkrétne molekula mRNA v týchto vakcínach, ktorá kóduje S-proteín, pochádza z modifikovaných baktérií E.Coli, v ktorých bola namnožená. 

Je zaručená bezpečnosť vakcín?

Čas sa urýchliť nedá, preto nikto nemôže s istotou tvrdiť, že očkovanie týmito vakcínami je, alebo nie je bezpečné. Jednotlivé vakcíny musia prejsť klinickými skúškami, ktoré pozostávajú zo štyroch fáz štandardne trvajúcich dlhé roky (aj cca. 8 rokov), tak sa dá dokázať ich účinnosť a bezpečnosť vrátane dlhodobých nežiaducich účinkov. Je logické, že nie je možné dramaticky skrátiť trvanie klinických skúšok a plne zaručiť ich dlhodobú bezpečnosť. Vakcíny proti COVID sú novým typom v praxi používaných vakcín, ktoré sú podmienečne schválené, sú stále v procese klinických skúšok a začali sa hromadne používať vo veľmi krátkom čase, čo nutne vedie k otázke: Je dostatočne preukázaná ich bezpečnosť a efektivita?

Uvedomujeme si, že výnimočné situácie vyžadujú výnimočné riešenia, no nad vakcínami visia otázniky a nezostáva nič iné iba dúfať, že prípadné riziká očkovania neprevýšia riziká ochorenia.

Záver:

  • Považujeme za nesprávne presadzovať plne neotestované, aktuálne vakcíny, ako jedinú možnosť boja proti COVID.
  • Považujeme za nesprávne, ak zodpovednosť za prípadné nežiaduce účinky spôsobené vakcínami bude niesť len občan.
  • Považujeme za nesprávne, ak občania nie sú dostatočne informovaní o vakcínach, čo je spôsobené aj chýbajúcou vyváženou diskusiou v médiách.
  • Považujeme za nesprávne akékoľvek formy nátlaku do očkovania a povinné očkovanie. Očkovaniu musí predchádzať slobodné a informované rozhodnutie.
  • Považujeme za správne, nájsť príčinu COVID-u a zabezpečiť, aby sa súčasná situácia neopakovala.
  • Považujeme za správne, intenzívne podporovať a hľadať aj iné liečebné, preventívne a profylaktické možnosti boja proti COVID.
  • Považujeme za správne, zabezpečiť v médiách vyvážené diskusie odborníkov s rôznymi názormi, ktoré môžu prispieť k nájdeniu nových riešení a názorov.

Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO

Štítky:
Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.