Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

(UKONČENÉ) Výzva k aktivite: Povedzte Európskej komisii, aby zastavila pokus o oslabenie bezpečnostných pravidiel pre nové GMO

Pomôžte zastaviť pokus o dereguláciu nových GMO vyrobených novými technikami genetickej modifikácie. Pomocou odkazu nižšie požiadajte Európsku komisiu, aby sa aj na nové GMO uplatňovali existujúce bezpečnostné pravidlá EÚ pre GMO, tak aby sme mali zaručené právo vedieť čo pestujeme a konzumujeme.

Do 22.októbra 2021 prebieha verejná konzultácia, v ktorej EK očakáva podnety od verejnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že hlas biotechnologického priemyslu je dôrazný, je dôležité, aby sa zúčastnil každý kto môže!

Pošlite svoj názor Európskej komisii zaslaním nižšie uvedeného formulára (odkaz naň nájdete nižšie). Text správy je pre vás predpripravený, ale môžete si ho prispôsobiť.

Biotechnologický priemysel vedie prebiehajúci lobistický boj za vylúčenie nových techník genetickej modifikácie zo súčasných  EÚ predpisov o GMO. Tento deregulačný krok by znamenal, že rastliny, zvieratá a mikroorganizmy vyrobené technikami „úpravy genómu“, ako je CRISPR-Cas, nebudú podliehať bezpečnostným kontrolám, monitorovaniu a ani označovaniu.

Deje sa to napriek tomu, že v roku 2018 najvyšší súd EÚ rozhodol, že súčasné GMO predpisy sa musia vzťahovať aj na tieto nové GMO, a preto tiež musia prejsť prísnym hodnotením bezpečnosti, musia byť označené ako GM a musia byť sledovateľné v celom dodávateľskom reťazci. 

V máji 2021 však Komisia zverejnila „štúdiu“ po mimoriadne zaujatých cielených konzultáciách, na ktoré nekorektne prizvala až 74% zástupcov priemyslu. V štúdii dospeli k záveru, že pravidlá EÚ o GMO „už nespĺňajú účel“ a v súčasnosti podnikajú ďalšie kroky na ich dereguláciu a oslabenie.

To znamená, že riziká pre zdravie a životné prostredie sa už nebudú brať do úvahy. Taktiež nebude možnosť odmietnuť GM potraviny, kedže nebudú vôbec kontrolované a označené. Biotechnologické korporácie môžu medzitým zvýšiť svoj zisk prostredníctvom patentov na tieto produkty. 

Pripojte sa k tejto akcii a dajte Komisii vedieť, že pravidlá EÚ v oblasti GMO by sa mali sprísňovať, nie uvoľňovať!

Formulár po vyplnení Vašich údajov je pripravený na odoslanie a nájdete ho na tomto odkaze:

https://corporateeurope.org/en/take-action-no-weakening-safety-rules-new-gmos

Predpripravený text vo formulári je v anglickom jazyku, v prípade záujmu si ho môžete prispôsobiť a vložiť aj v slovenčine. 

Prosím, šírte. Sme aj na facebook-u. Do konzultácie sa môžu zapojiť aj organizácie.

Zdroj: https://corporateeurope.org

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.