Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

VÝZVA NA PODANIE POZMEŇUJÚCEHO NÁVRHU K FARM to FORK STRATÉGII do 2.2.2021

Važený pán europoslanec,

sme apolitická, nezávislá Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO. V mene signatárov našej Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO a väčšiny občanov Slovenska, ktorí odmietajú GMO, Vás vyzývame do 02.02.2021, podať pozmeňujúci návrh k stratégii Farm to Fork (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ14-PR-662094_EN.pdf).

Na strane 8 v odstavci 7,  je snaha o presadenie tzv. „inovatívneho šľachtenia rastlín“. Je potrebné navrhnúť vymazanie celej vety s týmto pojmom. Jej znenie je: „…,while ensuring access to innovative plant breeding in order to contribute to healthy seeds and protect plants against harmful pests and diseases.“ 

Pod kontroverzným pojmom „inovatívne šľachtenie“ sú snahy o zákerné presadzovanie tzv. nových techník šľachtenia rastlín (new plant- breeding techniques/NPBT), ktoré súdny dvor EÚ rozsudkom vo veci C-528/16 z 25.júla 2018 určil za totožné s GMO.

Napriek tomu záujmové skupiny lobujú, aby tieto nové GMO vytvorené tzv. inovatívnymi novými technikami šlachtením boli klasifikované iba ako konvenčné plodiny, čím chcú obísť bezpečné EÚ pravidlá pre používanie GMO. Nastalo by tak nekontrolovateľné a nezvratné šírenie týchto nových GMO plodín v ŽP s neočakavanými dôsledkami. 

Ako pred 30 rokmi taktikou vlka v rúchu baránkovom pri presadzovaní tzv. starých GMO, aj dnes znejú podobné marketingové argumenty o suchu odolných rastlinách, zdravších potravinách, znížení hladu vo svete, menších množstvách používaných pesticídov a iné. Dnes vyznejú priam groteskne, pretože nič z toho sa dodnes nenaplnilo.

Naopak, straré GMO (zväčša pesticídové plodiny) dodnes pestované, priniesli mnohé negatíva. Spomenieme len o veľa väčšie množstvá pesticídov (napr.: nechvaľne známy glyfosát) v ŽP a potravinovom reťazci, škodlivé účinky pre organizmus atď.

Hromadí sa množstvo dôkazov (vieme dodať), že pri nových technikách šlachtenia (NPBT) genetickou manipuláciu dochádza k vkladaniu aj cudzích génov a neželaným a nepredvídaným zmenám DNA a teda k neželanému a nepredvídanému  zloženiu a vlastnostiam rastlín, ktoré môžu mať pri uvoľnení do ŽP fatálne následky. Ak tieto organizmy s modifikovaným genómom nebudú prísne regulované, ich uvoľnenie má potenciál ohroziť biodiverzitu a životné prostredie.

Nové GMO tiež musia spadať bez výnimky pod všetky európske GMO regulácie a pravidlá, ktoré určujú prísne hodnotenie rizika pred ich uvoľnení do ŽP. Aj princíp predbežnej opatrnosti tu musí byť uplatnený, najmä keď sa jedná o nové prírode cudzie techniky a produkty. Trváme na tom, že cesta budúcnoti je trvalo udržateľné ekologické poľnohospodárstvo a nie genetické inžinierstvo. Vymazanie uvedenej vety je v záujme Slovenska a EÚ preto nevyhnutné.

Prípadnou inšpiráciou nech je Vám napríklad:

vyhlásenie Európskej siete vedcov pre sociálnu a environmentálnu zodpovednosť (ENSSER) o nových GMO

– THE GREENS/EFA in the European Parliament

http://extranet.greens-efa.eu/public/media/file/1/6599 

– spoločné prehlásenie spriaznených organizácií o nových GMO a list EK podporený 88 organizáciami

New techniques of genetic engineering: Why EU GMO law must be fully applied to the so-called ‘New Plant Breeding Techniques 

Strengthen EU GMO policy to achieve EU Green Deal objectives

Dovoľujem si Vám dodatočne zaslať stanovisko od IMCO k stratégii Farm to Fork (F2F). Malo by byť vašou aktivitou implementované do stratégie F2F, ako preventívne opatrenie.

Stanovisko IMCO:
„Calls, with a view to protecting consumers, for full enforcement of the judgment of the
Court of Justice of the European Union of 25 July 2018 in Case C-528/16,
Confédération paysanne, which stipulates that food crops modified by genome editing
are subject to the requirements of GMO legislation, including risk assessment,
traceability and labelling;“

zdroj:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PA-661894_EN.pdf 

Pôsobenie zástupcov Slovenska v tejto veci budeme sledovať a publikovať.

Radi by sme obdržali spätnú väzbu s Vašim názorom.

S vďakou

Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO a petičný výbor

Ing. Peter Sudovský 

Martin Chudý

Mgr. Mária Stieranková

Štítky:
Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.