Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Slovensko o krok bližšie k zákazu GMO

Dňa 16.12.2020 vláda SR schválila dlhoočakávaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z..

Prijatím tejto novely Slovensko konečne získa možnosť zakázať pestovanie geneticky modifikovaných plodín (GMP). Návrh sa predkladá ako iniciatívny materiál a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) ako gestor predložením materiálu reaguje na požiadavku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a Občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO, v spolupráci s ktorými bol návrh vypracovaný.

Apolitická Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO reprezentujúca 18 300 signatárov písomnej Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO, po jej odovzdaní dostala od predošlého vedenia MPRV SR prísľub, že pestovanie GMP zakáže od roku 2018 a od MŽP SR nomináciu zástupcu iniciatívy (RNDr. Dominik Roman Letz, PhD) do Komisie pre biologickú bezpečnosť. Zákaz pestovania sa však nezrealizoval, ale MŽP SR spolu s MPRV SR aspoň začali pridlhý legislatívny proces návrhu uvedeného zákona. Po ukončení medzirezortného pripomienkového konania si návrh zákona osvojilo už súčasné vedenie MŽP SR, ktoré ho teraz predložilo vláde SR.

Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO dúfa, že po schválení tohto zákona aj v Národnej rade SR, vláda SR zakáže pestovanie GMP, čím sa okrem iného splní predvolebný prísľub vládnych politických strán OĽANO a SME RODINA z AGRO-GMO dotazníka a prísľub „regulácie GMO” v Programovom vyhlásení vlády 2020-24.

Na Slovensku sa síce schválené GMP od roku 2017 nepestovali, no ďalší rok hrozí ich opätovné pestovanie, ak sa nejaký pestovateľ rozhodne GMP pestovať, tak ako tomu bolo v minulosti. Pestovanie GMP  nie je u nás zakázané, ale je prakticky povolené. Tieto pre človeka a životné prostredie rizikové plodiny sú pre nás úplne nepotrebné a chceme aj u nás v tomto nasledovať príklad väčšiny krajín EÚ, ktoré ich pestovanie už zakázali. Zákazom chceme vyslať jasný signál, zavrieť za nimi dvere a ísť cestou udržateľného poľnohospodárstva. Výstrahou sú pre nás aj neutíchajúce aktivity nadnárodných biotechnologických producentov GMO. Stále nám chýba legislatívny rámec umožňujúci slobodne rozhodnúť o zákaze ich pestovania. Touto novelou ho v súlade s právom EÚ a zásadami demokracie získame. Následne môžeme pestovanie GMP zakázať.

Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO 

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.