Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Výsledky predvolebného AGRO-GMO dotazníka – 2020

Aktualizácia článku 26.2.2020:

S predvolebným AGRO-GMO dotazníkom 2020 sme oslovili aj ostávajúcich 11 kandidujúcich strán. Ospravedlňujeme sa, že na zodpovedanie mali menej času, zrejme aj preto reagovali tentoraz len dve strany: SOLIDARITA, Hnutie pracujúcej chudoby a Slovenské Hnutie Obrody. Vyplnený dotazník nám tak spolu zaslalo 13 strán. Vyhodnotenie spomenutých dvoch strán sme doplnili k ostatným kandidujúcim stranám do pôvodného článku nižšie (z 20.2.2020).

Pred blížiacimi sa voľbami sme oslovili kandidujúce politické strany, ktorým sme zaslali AGRO-GMO dotazník. V ňom sme položili politickým stranám 9 otázok týkajúcich sa GMO problematiky a poľnohospodárstva. V prvých dvoch otázkach sme zisťovali, či strany budú po voľbách presadzovať úspešné dokončenie prebiehajúceho procesu zmeny legislatívy o GMO a z tohto kroku vyplývajúci zákaz pestovania geneticky modifikovaných (ďalej len „GM“) plodín.

Po odovzdaní Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO v roku 2016 sa napriek sľubom a kvôli naťahovaniu súčasnej vlády (zodpovedných ministerstiev) nepodarilo zakázať pestovanie GM plodín. Začal len spomenutý proces zmeny na to potrebnej legislatívy. Na Slovensku sa od roku 2017 GM plodiny už síce nepestujú, no ich pestovanie je stále možné a nie je zakázané. Väčšina krajín EÚ ich už zakázala. U nás hrozí opätovné pestovanie týchto pre človeka a ŽP rizikových plodín. Veríme, že počas prvého roku nového volebného obdobia sa podarí definitívne zavrieť za nimi dvere aj na Slovensku.

Vyplnený AGRO-GMO dotazník nám zaslalo 13 politických strán a je vyhodnotený v tabuľke nižšie.

Strany SMER-SD, Socialisti.sk, ZA ĽUDÍ na dotazník nereagovali.

So zákazom pestovania GM plodín nesúhlasili strany SaS a Most-Híd.

Dotazník obsahoval tieto otázky:

Podporíte, resp. budete presadzovať (vaša strana i vaši kandidáti) počas budúceho volebného obdobia, teda v rokoch 2020 – 2024:

1. Zákaz pestovania GM plodín na území celej Slovenskej republiky? 

2. Dokončenie zmeny národnej legislatívy, ktorá umožní zakázať pestovanie GM plodín (v súlade s legislatívou EÚ) do 1 roka po voľbách?

3. Povinné označovanie všetkých produktov, tak aby bolo jasné, či obsahujú (respektíve neobsahujú) GM zložky, a to v rámci celého výrobného cyklu produktov vrátane živočíšnych produktov a potravín vyrábaných zo zvierat, ktoré sú kŕmené GM krmivom? Presadzovanie tejto požiadavky aj na celoeurópskej úrovni počas celého volebného obdobia?

4. Transparentnosť všetkých rokovaní, výstupov i hlasovaní komisie (výboru) zodpovednej (-ého) za schvaľovanie GMO, príslušnej sekcie MŽPSR, resp. MPRVSR zodpovedných za pozície a stanoviská pri žiadostiach o zavedenie GMO do životného prostredia na Slovensku.

5. Podporu vývoja a výskumu zameraného na šľachtenie nových odolných odrôd a hybridov, resp. obnova starých, tradičných odrôd kultúrnych plodín vhodných pre podmienky SR?

6. Vznik a rozvoj nezávislého, predovšetkým terénneho poradenstva pre poľnohospodárov, ktoré bude zamerané na udržateľnú bez – chemickú, nízko – chemickú a ekologickú produkciu zdravých potravín s dôrazom na ochranu životného prostredia, na rozvoj agro-biodiverzity a schopnosť adaptácie na klimatické zmeny v SR?

7. Distribúciu ekologických potravín, zeleniny a ovocia vyprodukovaných na Slovensku do všetkých materských a základných škôl v SR?

8. Na európskej a medzinárodnej úrovni nezávislé hodnotenie vplyvu GMO organizmov na zdravie človeka, na agro-eko-systémy, resp. ich šírenie v prostredí (posudzovanie nezávisle na producentoch GMO) a zároveň dlhodobé sledovanie týchto vplyvov?

9.  Prijatie záväznej stratégie rozvoja udržateľného a prírode blízkeho poľnohospodárstva SR na najbližších 10 rokov, záväzného Akčného plánu s rozpočtom a konkrétnymi opatreniami na najbližšie 3 roky a zverejňovanie každoročnej správy vyhodnocujúcej plnenie tejto stratégie, resp. akčného plánu?

Odpovede na jednotlivé otázky sme vyhodnotili v tabuľke nasledovným bodovým systémom:

ÁNO = 1 bod, NIE= 0 bodov, NEVIEM = 0 bodov. Ak pridaná poznámka pri ÁNO odpovedi nejakým spôsobom obmedzuje cieľ/znejasňuje pozíciu strany, strana dostala 0,5 bodu. Podobne, v prípade odpovede NEVIEME s pridanou poznámkou, ktorá smeruje k cieľu, strana dostala 0,5 bodu. Strany s rovnaký počtom bodov sú v tabuľke zoradené vzostupne podľa ich volebných čísiel.

Poznámka: Tabuľka s našim bodovaním je orientačná a pred vytvorením názoru si je potrebné prečítať poznámky konkrétnych strán, ktoré svoj postoj často viazali na rôzne podmienky či návrhy. Odpovede, ktoré obsahujú neraz podmieňujúce poznámky sú v tabuľke podčiarknuté. Odpovede všetkých strán si môžete stiahnuť v PDF formáte pod tabuľkou.

Agro dotaznik odpovede

Odpovede strán na stiahnutie: VLASŤKoalícia PS/SPOLUKotlebovci – ĽSNSSaSMOST – HÍDOĽANO – NOVA – KÚ – ZMENA ZDOLAMKSDOBRÁ VOĽBASNSKDHSME RODINASHOSOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby   

Naša iniciatíva posúva informácie od strán, ktoré nám odpovede na dotazník poslali, ďalej k občanom SR na verejne-prístupnej webovej stránke iniciatívy. Sme apolitická iniciatíva a preto to nemôže byť brané ako naše doporučenie koho voliť alebo nevoliť. Pri rozhodovaní vo voľbách je potrebné zvažovať vždy viacero faktorov, ktoré považujeme pre zvolenie konkrétnej strany za dôležité, postoj k problematike AGRO-GMO môže byť jeden z nich. Rozhodujúce bude, či strany dodržia záväzky z tohto dotazníka.

Štítky:
Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.