Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Otvorené listy politikom – výzva zodpovedným

Otvorené listy – výzva zodpovedným

Blížia sa parlamentné voľby a kompetentní majú na sľúbenú realizáciu zákazu pestovania GM plodín málo času. Otvorenými listami vyzývame predsedov zodpovedných strán (SNS, Most-Híd), Predsedu vlády SR a kompetentné rezorty v SR (MPRV SR, MŽP SR) na bezodkladnú zmenu GMO legislatívy (implementáciou EÚ smernice) a následné uzákonenie zákazu pestovania GM plodín v SR a to v jednom kroku, tak aby NR SR stihla schváliť tieto návrhy do konca roku 2019. Prvým krokom (implementáciou EÚ smernice) sa umožní zákaz pestovania GM plodín v SR zrealizovať. Pri schvaľovaní týchto návrhov očakávame podporu veľkej väčšiny poslancov v NR SR.

Trpezlivosť nám už došla,  slov a sľubov sme už počuli dosť, očakávame výsledky.

Pre neuveriteľnú a nepochopiteľnú neschopnosť zodpovedných rezortov zmeniť našu legislatívu implementáciu EÚ smernice od roku 2015, navrhuje občianska iniciatíva vyvodiť personálnu zodpovednosť kompetentných v SR. Nekonečné ťahanice, ktoré vo veci implementácie cez komunikáciu s kompetentnými občianska iniciatíva zažívala, vedú jej zástupcov k názoru, že ide o úmysel niekoho kompetentného/zodpovedného v rezortoch, alebo rezort ako taký, ktorý nemá záujem o zákaz pestovania GM plodín v SR. Takéto správanie kompetentných je neprípustné.

Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO bude pozorne sledovať konanie všetkých zodpovedných, kompetentných a bude informovať občanov o výsledkoch. Prosíme všetkých voličov SR, aby pri nastávajúcich parlamentných voľbách zohľadnili konanie zodpovedných vo veci zákazu GM plodín na Slovensku.

Odkazy na otvorené listy:

Otvorený list – výzva Most-Híd 

Otvorený list – výzva MPRV 

Otvorený list – výzva SNS 

Otvorený list – výzva MŽP SR 

Otvorený list – Predseda vlády SR Peter Pellegrini 

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.