Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Výsledky predvolebného AGRO-GMO dotazníka

Pred blížiacimi sa voľbami sme oslovili 23 politických strán, ktorým sme 7.2.2016 mailom zaslali AGRO-GMO dotazník. V ňom sme položili politickým stranám 12 otázok týkajúcich sa GMO problematiky.

Vyplnený AGRO-GMO dotazník sme žiadali zaslať naspäť do 26.2.2016 na našu e-mailovú adresu  info@vsetkoogmo.sk.

Na náš mail reagovalo 7 politických strán, z ktorých 6 vyplnilo dotazník a 1 strana sa vyjadrila len písomne. Odpovede na jednotlivé otázky sme vyhodnocovali nasledovným bodovým systémom:

ÁNO = 1 bod, NIE = 0 bodov, ÁNO + Poznámka, ktorá redukuje/obmedzuje, ale nevyvráti cieľ, zmysel ani princíp = 0,5 bodov. 

Poznámka: Tabuľka s bodovaním nižšie je orientačná a pred vytvorením názoru si je potrebné prečítať odpovede konkrétnych strán, ktoré svoj postoj často viazali na rôzne podmienky či návrhy.

Tu je tabuľka strán, ktoré vyplnili AGRO-GMO dotazník. Hnutie SME RODINA sa len písomne vyjadrilo. Všetky odpovede si môžete stiahnuť v PDF formáte pod tabuľkou. 

2016-03-03 1725

Odpovede: ĽS Naše SlovenskoMost – HídSieťSNSVZDORSMK-MKPSME RODINA 

Celkové hodnotenie všetkých strán si môžete stiahnuť tu.

Poznámka:

Naša iniciativa posúva informáciu od strán, ktoré nám odpovede na dotazník poslali. Sme apolitická iniciatíva a preto to nemôže byť brané ako naše doporučenie koho voliť alebo nevoliť.

AGRO-GMO dotazník mal nasledovné znenie a otázky.

Vážení predstavitelia politickej strany …

Na Slovensku sa v súčasnosti stále pestujú geneticky modifikované plodiny (ďalej len „GMP“), čo nás znepokojuje. Ich bezpečnosť nebola jednoznačne preukázaná, naopak nezávislé štúdie a dôkazy z praxe poukazujú na ich riziko pre životné prostredie, zvieratá a ľudí. Mnohé uvedomelé štáty EÚ odmietajú pestovanie GMP na svojom území a aktívne uplatňujú  možnosť v smernici EP a Rady (EÚ) 2015/412, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, ktorá od roku 2015 rozväzuje ruky členským štátom a umožňuje pestovanie GMP zakázať.

Dovoľte, aby sme vás my občania Slovenskej republiky, ktorej budúcnosť a zdravie nám nie sú  ľahostajné, formou otázok požiadali o Váš názor a smerovanie v oblasti geneticky modifikovaných organizmov (ďalej len „GMO“), poľnohospodárstva a potravín. Petíciu s rovnakými bodmi, ako sú otázky v dotazníku, doteraz na Slovensku súhlasne podpísalo na papierových hárkoch viac ako 15 tis. občanov.

OTÁZKY:

Podporíte, resp. budete presadzovať (vaša strana i vaši kandidáti) počas budúceho volebného obdobia, teda v rokoch 2016 – 2020:

1. Zákaz pestovania GMP na území celej Slovenskej republiky, ktorý EÚ legislatíva členským štátom umožňuje? 

ÁNO                 NIE             

Poznámka:……..

2. Povinné označovanie všetkých produktov obsahujúcich GM zložky, a to v rámci celého výrobného cyklu produktov vrátane živočíšnych produktov a potravín vyrábaných zo zvierat, ktoré sú kŕmené GM krmivom? Presadzovanie tejto požiadavky aj na celoeurópskej úrovni?

ÁNO                 NIE                                     

Poznámka:……..

3. Transparentnosť všetkých rokovaní, výstupov i hlasovaní komisie (výboru) zodpovednej (-ého) za schvaľovanie GMO, príslušnej sekcie MŽPSR, resp. MPRVSR zodpovedných za pozície a stanoviská pri žiadostiach o zavedenie GMO do životného prostredia na Slovensku.

ÁNO                 NIE

Poznámka:……..

4. Zastúpenie verejnosti, spotrebiteľov a zainteresovaného MVO sektora v pomere 1/3 hlasov vo výbore uvedom v otázke č.3?

ÁNO                 NIE

Poznámka:……..

5. Intenzívny vývoj a výskum zameraný na šľachtenie nových odolných odrôd a hybridov, resp. obnova starých, tradičných odrôd kultúrnych plodín vhodných pre podmienky SR?

ÁNO                 NIE

Poznámka:……..

6. Vznik a rozvoj nezávislého, predovšetkým terénneho poradenstva pre poľnohospodárov, ktoré bude zamerané na udržateľnú bez – chemickú, nízko – chemickú a ekologickú produkciu zdravých potravín s dôrazom na ochranu životného prostredia, na rozvoj agro-biodiverzity a schopnosť adaptácie na klimatické zmeny v SR?

ÁNO                 NIE

Poznámka:……..

7. Intenzívnu finančnú i nefinančnú (kapacitnú, legislatívnu a pod.) podporu rozvoja ekologického poľnohospodárstva v SR, predaja z dvora a rodinných fariem ročne s min. 15% rozpočtu sektora pôdohospodárstva? Presadzovanie tejto požiadavky aj na celoeurópskej úrovni?

ÁNO                 NIE

Poznámka:……..

8. Zvýšenie podielu ekologického poľnohospodárstva do roku 2020 na dvojnásobok rozlohy a produkcie z roku 2012 na území Slovenskej republiky?

ÁNO                 NIE

Poznámka:……..

9. Distribúciu ekologických potravín, zeleniny a ovocia do všetkých materských a základných škôl v SR?

ÁNO                 NIE

Poznámka:……..

10. Na európskej a medzinárodnej úrovni nezávislé hodnotenie vplyvu GMO organizmov na zdravie človeka, na agro-eko-systémy, resp. ich šírenie v prostredí (posudzovanie nezávisle na producentoch GMO) a zároveňdlhodobé sledovanie týchto vplyvov?

ÁNO                 NIE

Poznámka:……..

11.  Výmenu skúseností, poznatkov a dobrej praxe udržateľného, prírode blízkeho poľnohospodárstva v rámci krajín EÚ?

ÁNO                 NIE

Poznámka:……..

12.  Prijatie smernej stratégie rozvoja udržateľného a prírode blízkeho poľnohospodárstva SR na najbližších 10 rokov, záväzného Akčného plánu s rozpočtom a konkrétnymi opatreniami na najbližšie 3 roky a zverejňovanie každoročnej správy vyhodnocujúcej plnenie tejto stratégie, resp. akčného plánu?

ÁNO                 NIE

Poznámka:……..

Martin Chudý
Martin je profesionálny športovec (futbalista), konzultant pre optimálne zdravie a výživu, spisovateľ, bloger, kaviarničkár, aktivista, rečník, podnikateľ, mentor a vizionár.