Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Srí Lanka a Salvador zakázali glyfosát

Najpoužívanejší herbicíd na svete začína byť čoraz viac spájaný s mnohými nežiaduci vedľajšími účinkami. Okrem kontaminovania životného prostredia (1), nežiaducich účinkov na živočíchov (23) a smrteľnej toxicity pre ľudské bunky (45), je používanie tohto herbicídu spojené s prudkým nárastom viacerých ochorení za posledné desaťročia.

Podľa Dr. Seneff (6), glyfosát je možno najdôležitejší faktor v rozvoji viacerých chronických ochorení a stavov, ktoré sa stali bežnými v západných spoločnostiach. Všetky mechanizmy, ktorými glyfosát prispieva k týmto ochoreniam, popisuje Dr. Seneff vo svojej rozsiahlej správe (7). Ide o ochorenia ako (8):  

 • Autizmus
 • Tráviace problémy ako zápalové ochorenie čriev, chronická hnačka, kolitída a Crohnova choroba
 • Obezita
 • Alergie
 • Srdcovocievne ochorenia
 • Depresia
 • Rakovina
 • Neplodnosť
 • Alzheimerova choroba
 • Parkinsonova choroba
 • Skleróza multiplex
 • Lou Gehrigova choroba

Tieto skutočnosti si začínajú uvedomovať aj viaceré krajiny, z ktorých niektoré sa rozhodli konať. El Salvador (9) a najnovšie Srí Lanka (10) zakázali používania glyfosátu vo svojej krajine. Podľa predstaviteľov štátu Srí Lanka, používanie glyfosátu je zodpovedné za prudký nárast ochorení obličiek na Srí Lanke za posledné roky.

Ako sa ukazuje, štáty si začínajú uvedomovať, že biodegradovateľnosť a bezpečnosť herbicídov založených na glyfosáte, je len snom spoločnosti Monsanto (vedúci dodávateľ týchto herbicídov) a iných jeho výrobcov. Tento najrozšírenejší herbicíd je rozsiahlo používaný pri pestovaní GM sóje, kukurice a iných GMO plodín, ktoré sú odolné voči glyfosátu. Pestovanie týchto plodín prudko zvýšilo používanie herbicídov (11), čo je opak toho, čo tvrdili a tvrdia biotechnologické spoločnosti.

Verme teda, že aj ďalšie krajiny, v ktorých nastala rozsiahla kontaminácia glyfosátom, príjmu potrebné opatrenia a pomôžu tak svojim občanov a krajine.

Štítky:
Martin Chudý
Martin je profesionálny športovec (futbalista), konzultant pre optimálne zdravie a výživu, spisovateľ, bloger, kaviarničkár, aktivista, rečník, podnikateľ, mentor a vizionár.