Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Prichádza koniec tradičného poľnohospodárstva? ZASTAVME TO!

Od nepamäti si ľudia medzi sebou vymieňali tradičné odrody semien, vďaka čomu si pestovali vlastné plodiny, ktoré ich potom nakŕmili. Takto sa tisícky rokov rozširovalo tradičné poľnohospodárstvo a vznikali státisíce nových odrôd s rôznymi vlastnosťami. Čoskoro však možno nebudeme mať právo nasýtiť sa kvalitnými a výživnými rastlinami, ktoré si sami dopestujeme, alebo nám ich dopestujú poctiví farmári. Znemožní nám to nový zákon Európskej únie o kontrole výroby, obchodu a predaja všetkého rastlinného rozmnožovacieho materiálu: semien, hľúz, živých rastlín a dokonca aj divých kvetov. Navrhované nariadenie v mene ochrany spotrebiteľa obmedzí, čo môžu ľudia predávať a pestovať.  

Už 5. decembra 2013 (zmena! Hlasovanie sa presunulo na 11.12.2013) budú Europoslanci hlasovať o tomto zákone a MY VŠETCI im môžeme dať vopred najavo, že nesúhlasíme s tými zákonom, ktorý zväzuje ruky malopestovateľom. Hlavným presadzovateľom nariadenia je European Seed Association (ESA), v ktorej sú zastúpené spoločnosti Monsanto, Dow, KWS a Syngenta. Tie už v súčasnosti ovládajú väčšinu trhu so semenami a nákladná byrokracia spojená s registráciou semien im nespôsobí žiadne problémy. Pre malopestovateľov však môže byť byrokratická bariéra likvidačná. Prijatie nariadenia ešte viac zviaže ruky členským štátom a posilní pozíciu veľkých agrofiriem.

Preto je potrebné, aby sme sa poponáhlali a do 4. decembra (nakoniec 10. decembra) napísali europoslancom, že nechceme tento zákon. Ich rozhodnutie môžete pomôcť ovplyvniť podpísaním otvoreného listu na http://saatgutpolitik.arche-noah.at/en/eu-seed-law/take-action/unterschreiben 

Otvorený list môžete poslať aj slovenským poslancom, ktorí zasadajú vo výbore pre Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Sú to títo poslanci a poslankyňa:

Sergej Kozlík sergej.kozlik@europarl.europa.eu

Miroslav Mikolášik miroslav.mikolasik@europarl.europa.eu

Anna Záborská anna.zaborska@europarl.europa.eu

Kontaktovať môžete aj ďalšie naše poslankyne a poslancov. Ich zoznam nájdete tu, alebo na adrese: http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html

Slovenská verzia otvoreného listu na posielanie:

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec

Obraciam sa na Vás s naliehavou požiadavkou hlasovať 11. decembra proti prijatiu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovaní na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu) [2013/0137 (COD)],ktoré prijala Európska komisia 6. mája 2013.

Prijatie nariadenia v konečnom dôsledku výrazne oslabí pozíciu a práva malých pestovateľov, farmárov a semenných bánk, na ktorých spočíva zachovanie biodiverzity. Nariadenie naopak posilní pozíciu nadnárodných agrogigantov a oslabí rozhodovacie právomoci členských štátov.

Žiadam Vás, aby ste v mene slovenských občanov do 10. decembra podali prinajmenšom pozmeňujúce návrhy, ktoré nájdete na nasledovnej adrese:

http://www.vsetkoogmo.sk/images/How_protect_our_seeds.pdf

Slovensko bez GMO je súčasťou európskej deklarácie 

Zástupcovia európskych farmárskych organizácií, záhradkárov, roľníkov, semenných bánk, šľachtiteľov a členov občianskych združení podpísali 24. novembra 2013 vo Viedni deklaráciu, v ktorej vyjadrili hlboké znepokojenie nad navrhovaným nariadením o rastlinnom rozmnožovacom materiáli. Naša občianska iniciatíva Slovensko bez GMO samozrejme nemohla chýbať na tomto stretnutí a patríme medzi početné množstvo signatárov tejto deklarácie. Viac informácií nájdete na odkazoch nižšie.

Prečítať deklaráciu v slovenskom jazyku 

Prečítať deklaráciu v českom jazyku 

Prečítať deklaráciu v anglickom jazyku 

Zdroj: 

http://utopia.sk/liferay/article/-/journal_content/56_INSTANCE_b8AZ/16892/2830408

http://utopia.sk/liferay/article/-/journal_content/56_INSTANCE_b8AZ/16892/2830528

Martin Chudý
Martin je profesionálny športovec (futbalista), konzultant pre optimálne zdravie a výživu, spisovateľ, bloger, kaviarničkár, aktivista, rečník, podnikateľ, mentor a vizionár.