Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Bude slovenská pôda patriť cudzincom? Vyjadrite svoj nesúhlas!

Od 1.mája 2014 si budú môcť oficiálne občania Európskej únie odkúpiť poľnohospodársku pôdu a lesné pozemky na Slovensku (1). O presadenie tohto kroku sa snaží ministerstvo financií, ktoré predložilo do pripomienkového konania návrh novely Devízového zákona.

Už koncom apríla 2014 sa končí trojročné prechodné obdobie na obmedzenie nadobúdania poľnohospodárskej pôdy na Slovensku cudzincami, o ktorom v roku 2011 na základe žiadosti Slovenskej republiky rozhodla Európska komisia. Vtedy sa jednalo o predĺženie 7-ročného moratória na predaj poľnohospodárskej pôdy cudzincom (fyzickým osobám), ktoré si Slovensko uplatnilo v roku 2004 pri  vstupe do Európskej únie.  

Napriek moratóriu už teraz nakupujú slovenskú pôdu investori zo zahraničia cez slovenské eseročky (s.r.o.) a ovládajú asi 40- až 45-tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy, z čoho asi 25-tisíc hektárov aj priamo vlastnia (2). Aj keď nikto presne nevie, koľko slovenskej pôdy vlastnia cudzinci, medzi najväčších záujemcov o slovenskú pôdu patria Dáni, Holanďania a Číňania (3).

Čo sa môže stať ak cudzinci ovládnu našu pôdu?

Príde ZAČIATOK KONCA AKEJKOĽVEK SUVERENITY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Už dnes sú slovenskí farmári utláčaní pravidlami a legislatívou EU (4). A čo bude zajtra? Zoberú nám vlastnú krajinu? A to bez nášho vedomia? Kde budú slovenskí farmári produkovať potraviny pre náš ľud? Budú môcť byť vôbec konkurencieschopní? A budeme mať vôbec kde bývať o pár rokov? Kde budú vyrastať naše deti?

Samozrejme nechcem zveličovať a robiť unáhlené závery, ale stať sa môže čokoľvek. Nikto nemôže predpovedať, čo urobí zahraničný investor s našou pôdou. Pre neho je to LEN biznis a necíti žiadny vzťah k našej krajine. Mnohí z nich tu síce zatiaľ ďalej podnikajú a produkujú potraviny, ale nájdu sa aj špekulanti, ktorí môžu zámerne zdvíhať cenu prenájmu pôdy. Prípadne ich môžu lákať naše bohaté zásoby pitnej vody.

A dokonca aj tí, ktorí ďalej podnikajú a produkujú potraviny, to nerobia kvôli ľuďom, ale kvôli peniazom. Preto ich záujem nie je ekologické poľnohospodárstvo, ale monokultúrne pestovanie plodín, pri ktorom sa využíva veľké množstvo pesticídov a inej chémie. Alebo zakladanie veľkochovov s desať tisíckami zvierat, ktoré chovajú neprirodzeným spôsobom a podávajú im hormóny, antibiotiká a krmivá z GM plodín.

Tento postup nielenže ničí pôdu, životné prostredie, prirodzených živočíchov alebo samotné hospodárske zvieratá, ale produkuje aj veľmi nekvalitné a nevýživné potraviny, či už pre ľudí alebo tieto zvieratá.

Všeobecne je však potrebné povedať, že bez ohľadu na to, čo zahraniční investori urobia s našou pôdou, tak pokiaľ ju budú vlastniť vo veľkej miere, Slovensko stratí už absolútne akúkoľvek svoju suverenitu. Proste Slovensko nebude patriť Slovákom!

A táto predstava mi naháňa zimomriavky po tele. Keď si predstavím, že slovenskí farmári nebudú mať kde produkovať potraviny, alebo ich budú produkovať, ale za takých podmienok, že budú spolu s nami spotrebiteľmi doslova otrokmi tohto systému. Čo už v podstate teraz sme my všetci, aj keď si to možno neuvedomujeme.

Tiež sa môže stať, čo hovoria reálne skúsenosti zo zahraničia, že mnohé územia budú oplotené a pravidelné prechádzky do prírody už nebudú pravidelné. V najhoršom prípade sa môže stať, čo sa opäť deje v niektorých krajinách, že sa náhodou v nevedomosti a bez nejakého negatívneho zámeru prejdete po cudzom pozemku a jeho majiteľ vás zažaluje, že mu beháte po jeho pozemku, čo by vás stálo nemalé peniaze.

Takéto katastrofické scenáre sa bohužiaľ už dejú v niektorých krajinách. Pretože predaj pôdy cudzincom nemusí znamenať „len“ stratu vlastnej krajiny, ale aj nulovú solidaritu spolu so stratou tradičných hodnôt, ktoré susediaci farmári vyznávali a verím, že mnohí ešte vyznávajú. 

Naša pôda zarastá burinou

Už dnes Slovensko drží svoju sebestačnosť na úrovni len asi 45%, pritom sa odporúča, aby štáty udržiavali sebestačnosť na úrovni aspoň dvoch tretín. To znamená, že pokiaľ by prišlo k nejakej prírodnej katastrofe (povodne, zemetrasenie a iné), alebo by sa niektoré hlavy štátov „zle vyspali“, a ocitli by sme sa zrazu bez dodávky potravín, obrovská časť populácie by pocítila hladomor.

Čo je na tom však najzarážajúcejšie, obrovské plochy slovenskej pôdy zarastajú burinou a nijako sa nevyužívajú. Namiesto toho sa k nám dováža odpad celej Európy. Kde sú tie časy, keď bolo na každom rohu družstvo alebo nejaká farma a mali sme kvalitné, zdravé a čerstvé potraviny? Kde sú tie časy, keď ešte československé poľnohospodárstvo malo miliardové zisky a boli sme úplne sebestační?

Tie časy odišli, pretože sa našli v našom štáte vlastizradcovia a zdá sa, že sa znova niektorí objavujú. Pretože krok, ktorý chce urobiť naše vlastné ministerstvo, považujem osobne za VLASTIZRADU!

Verím však, že sa nájdu aj politici, ktorí sú patrioti a hája záujmy Slovákov, a preto zabezpečia, aby slovenská pôda zostala občanom Slovenskej republiky. Je potrebné, aby sa urýchlene prijali potrebné kroky, ktoré znemožnia odkúpenie slovenskej pôdy cudzincom. Aby sa takéto kroky udiali, musíme MY ĽUDIA vytvoriť obrovský tlak na našich politikov, aby vedeli, že „nespíme“ a vieme, čo sa deje a aké to môže mať následky.

Vyjadrite svoj nesúhlas s odpredajom slovenskej pôdy cudzincom

V tejto súvislosti chcem poďakovať jednému pánovi, ktorý nám 12.10.2013 doniesol na Pochod za Slovensko bez GMO otvorený list adresovaný predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky pánovi Pavlovi Paškovi, v ktorom žiada prijať okamžité účinné právne kroky na predĺženie moratória na odpredaj slovenskej pôdy cudzincom.

V tomto liste sa nachádza tiež miesto pre podpisy občanov, aby ho mohli podpísať, a ideálne zozbierať čo najviac podpisov, a odoslať priamo predsedovi NR SR. Tento otvorený list ste si mohli už od 13.10.2013 stiahnuť aj na našej stránke. Pokiaľ ste si ho už stiahli a podpísali, tak vám ďakujeme.

Pôvodnú verziu listu sme odvtedy mierne upravili, pretože v pôvodnom liste sa uvádzalo, že moratórium končí 31.12.2013. Našťastie končí až 30.4.2014. Táto malá chybička však nijako nevadí, pretože sa nejedná (zatiaľ) o žiadnu oficiálnu petíciu, ale cieľom je vytvoriť čo najväčší tlak na politikov.  

Pokiaľ ste si ešte tento list nestiahli a nepodpísali ho, tak vás prosíme, aby ste tak učinili. Tiež vás žiadame a prosíme, aby ste vyzbierali čo najviac podpisov a šírili ho spolu s našou Petíciou za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO. Ako šíriť tieto dôležité tlačivá sa môžete dozvedieť na tomto odkaze.  

Znenie Otvoreného listu predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky

Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, 

začiatkom roka 2014 sa na Slovensku skončí moratórium na odpredaj pôdy pre zahraničné osoby. Slovenská verejnosť, majitelia pôdy, nie sú dostatočne pripravený na tento akt, resp. mnohí si neuvedomujú dôsledky tohto kroku pre budúcnosť Slovenska. Pôdu budú skupovať predovšetkým bohaté zahraničné firmy/osoby mnohokrát za špekulatívnym účelom. Chudobní vlastníci sa pôdy predajom vzdajú za relatívne nízke ceny, ale hlavne znemožnia si tým navždy prístup k nej, k jej využívaniu, k spravovaniu svojej krajiny, prostredia v ktorom žijú a to aj pre svoje potomstvo. Takýto živelný predaj pôdy bude mať katastrofálne následky pre celé Slovensko.

Žiadam vás preto, ja, občan SR, ako svojho delegovaného zástupcu, ústavného činiteľa Slovenskej republiky, prijať okamžite účinné právne kroky na predĺženie tohto moratória minimálne o dva roky, aby sa mohla spustiť verejná diskusia k tomuto problému a prijať zákon o možnosti nadobudnutia vlastníckych vzťahov k pôde výhradne len fyzickým osobám, ktoré majú slovenské štátne občianstvo. Zákonom tiež stanoviť základné podmienky prenájmu poľnohospodárskej a lesnej pôdy na základe doporučení fundovaných odborníkov.

CELÝ LIST AJ S KOLÓNKAMI PRE PODPISY SI MÔŽETE STIAHNUŤ.

Ďakujeme, že sa snažíte o krajšie Slovensko 🙂 

Štítky:
Martin Chudý
Martin je profesionálny športovec (futbalista), konzultant pre optimálne zdravie a výživu, spisovateľ, bloger, kaviarničkár, aktivista, rečník, podnikateľ, mentor a vizionár.