Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

SÉRALINIHO ŠTÚDIA

V roku 2012 bola publikovaná vôbec prvá a najdôkladnejšia štúdia, ktorá skúmala dlhodobé (lifetime) účinky konzumácie GM potravín. Táto francúzska štúdia vedená profesorom Gilles-Eric Séralinim (1), vedcom v oblasti molekulárnej biológie na Univerzite v Caen, priniesla šokojúce výsledky.

Potkany boli kŕmené počas svojho celého života (2 roky) GM kukuricou od Monsanta s názvom NK603, ktorá je odolná voči herbicídu Roundup, ktorý obsahuje silný toxín glyfosát. V tejto štúdii zároveň testovali GM kukuricu kultivovanú s aj bez prídavku herbicídu Roundup, a tiež samotný herbicíd Roundup rozmiešaný vo vode v množstve, ktoré je bežne povolené v pitnej vode a ktorému sú bežne vystavené hospodárske zvieratá prostredníctvom GM krmív. 

Táto dva roky trvajúca štúdia teda ako vôbec prvá preukázala dlhodobý účinok konzumácie GM plodín na zdravie živých organizmov. Aké boli výsledky?

Testované potkany vo všetkých troch skupinách trpeli vážnymi nádormi na prsných žľazách a tiež vážnymi poškodeniami pečene a obličiek, teda dvoch najdôležitejších detoxikačných orgánov.

Výsledky štúdie boli nasledovné:

  • Až 50% samcov a 70% samičiek zomrelo predčasne v porovnaní s 30% a 20% v kontrolnej skupine.
  • Nádory u potkanov oboch pohlaví v testovaných skupinách boli 2-3 krát väčšie než v kontrolnej skupine.
  • Začiatkom 24.mesiaca štúdie, 50 až 80 percent samičiek v testovaných skupinách rozvinulo veľké nádory, s až 3 nádormi na každé zviera. Len 30 percent samičiek v kontrolnej skupine rozvinulo nádory. 
  • Prvé veľké nádory u samcov a samičiek sa objavili po 4 a 7 mesiaci, v porovnaní so 14-tym mesiacom v kontrolnej skupine.

Autori štúdie navyše uviedli, že nádory boli tak ničivé pre zdravie kvôli ich obrovskej veľkosti, že potkany nemohli dýchať a mali tráviace problémy. U niektorých potkanov boli nádory dokonca tak veľké, že predstavovali až 25% hmotnosti tela. U 80 kg vážiaceho človeka by to predstavovalo až 20 kg vážiaci nádor.

Výsledky tejto štúdie sú o to viac znepokojujúce, že nádory sa nielenže objavili oveľa rýchlejšie v skupine potkanov, ktoré boli kŕmené GM kukuricou, ale mnohé nádory nastali až po 18-tich mesiacoch od začiatku štúdie, čo znehodnocuje výsledky niektorých doterajších štúdií, ktoré trvali len 3 mesiace, a na základe ktorých príslušné úrady ako EFSA schválili používanie GMO v Európe (2).  

Ďalšia znepokojujúca skutočnosť je tá, že nádory sa vyskytli aj v skupine potkanov, ktorá prijímala len GM kukuricu a neprijímala herbicíd Roundup. Tento fakt prekvapil aj samotného profesora Séraliniho, ktorý pôvodne neočakával takýto výsledok. Pretože to znamená, že vedľajšie účinky GMO existujú nezávisle od pesticídov, ktorými sú GM plodiny ošetrené.  

O tejto štúdie napísal profesor Séralini aj knihu s názvom Tous Cobayes (3), čo v preklade znamená „Sme len pokusné morčatá“. Táto štúdia bola unikátna aj v tom, že bola pripravovaná celé 3 roky a stála až neuveriteľných 3 milióny eur, pričom všetky finančné zdroje pochádzali z nezávislých zdrojov.

Okrem toho, celý priebeh štúdie bol zaznamenávaný aj na kameru a niektoré zábery sú uverejnené aj v dokumentárnom filme, ktorý vznikol krátko po uverejnení štúdie vo vedeckom žurnále. Tento film má rovnomenný názov, aký má kniha profesora Séraliniho, teda Tous Cobayes (4).        

Celkovo sa Séraliniho štúdia zaradila k ďalším vyše 30-tim zvieracím štúdiám (5), ktoré ukazujú toxické alebo alergické problémy s GM potravinami (6). Zároveň sa táto štúdia zaradila k štúdiám, ktoré sú pod veľkou paľbou kritiky od biotechnologických spoločností a záujmových organizácií (7, 8), ktoré sa snažia zdiskreditovať profesora Séraliniho (9).     

Napriek tomu, že Séraliniho štúdia preukázala dlhodobý negatívny účinok konzumácie GM potravín na zdravie ľudí a zvierat, EFSA túto štúdiu opäť výrazne spochybnila a odmietla pre údajné nesplnenie vedeckých štandardov (10). To je však veľmi zaujímavé a zvláštne, pretože, ako uvádza nezisková organizácia Testbiotech (11), ktorá sa zaoberá nezávislým výskumom, EFSA zjavne používa dvojité štandardy pri hodnotení vedeckých publikácií (12). 

Dôkladná analýza odhalila, že EFSA v minulosti akceptovala vedecké publikácie od biotechnologických spoločností, ktoré ani zďaleka neboli v súlade s vedeckými štandardami, kvôli ktorým EFSA odmietla Séraliniho štúdiu.

Pritom Séraliniho štúdia merala oveľa viac biochemických parametrov (108) a bola oveľa dôkladnejšia než 3 štúdie Bruca Hammonda (13), pracujúceho pre spoločnosť Monsanto, na základe ktorých EFSA schválila GM plodiny v Európe. Až 140 francúzskych vedcov podpísalo vyhlásenie, v ktorom odsudzujú takéto dvojité štandardy voči Séralinimu (14).  

Aj keď ani Séraliniho štúdia nebola úplne dokonalá (15), čo pripúšťa aj Testbiotech, tak zároveň táto výskumná organizácia tvrdí, že vedecké štandardy v Séraliniho štúdií boli oveľa vyššie než tie použité v predchádzajúcich štúdiách (16), ktoré EFSA akceptovala a ktoré preukázali údajnú bezpečnosť GM potravín.

Séralinimu bolo vytýkané, že poskytol zatiaľ len surové dáta a v štúdii použil len jednu kontrolnú skupinu s len 10 potkanmi každého pohlavia (spolu 20), čo bolo spochybnené niektorými „odborníkmi“ (17), ktorí však, ako sa ukázalo (18), pracovali pre záujmové organizácie a v skutočnosti vôbec neboli odborníkmi na toxikológiu a zvieracie štúdie. Séralini tiež nedodržal niektoré štandardy pre štúdiu karcinogenicity (50 potkanov každého pohlavia v skupine, on použil 10) (19).

Lenže to ani nemusel, pretože to nebolo pôvodným cieľom štúdie a vzniknuté nádory u potkanov boli skôr „prekvapením“ než zámerom (20). Celkový záver Testbiotech znie, že výsledky Séraliniho štúdie by mali byť brané vážne a mali by spustiť ďalšie vyšetrovanie (21, 22). Navyše, Séralini je veľmi uznávaný vedec a má širokú podporu vo vedeckej komunite (23, 24).

Veľkú podporu Séralinimu tiež vyjadrila nezisková asociácia vedcov ENSSER (The European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility) (25), ktorá považuje Séraliniho štúdiu za vysoko kvalitnú a dôležitú, pričom upozorňuje na konflikt záujmov v EFSA (26, 27), kvôli ktorému im v roku 2010 samotný Európsky parlament dočasne zatrhol vyrovnanie rozpočtu (28).  

Navyše, vzhľadom na rozsiahlosť celej štúdie, Séralini a jeho tím pripravujú ďalšie publikácie, v ktorých prinesú zvyšné dáta, takže na rozdiel od štúdií, ktoré sú sponzorované biotechnologickými spoločnosťami, Séralini nemá čo skrývať a chce o všetkom otvorene informovať verejnosť.

Avšak kým odhalí niektoré dáta, žiada to isté od biotechnologických štúdií (29), ktoré naopak odmietajú odtajiť detaily svojich štúdií. V konečnom dôsledku nie je prekvapením, že táto štúdia bola spochybnená a zvlášť Séralini, pretože práve jemu môže Európa poďakovať zato, že GMO je v nej zatiaľ výrazne zbrzdené. 

P.S. Potom, čo bola Séraliniho štúdia stiahnutá, ju nakoniec znovu publikovali v roku 2014 (30).