Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

PETÍCIA ZA MORATÓRIUM NA "GENE DRIVE" ORGANIZMY

Túto petíciu môžete podpísať do konca mája 2022

Viac o technológii "gene drive" v našom článku.

Celé znenie Petície 

PETÍCIA ZA MORATÓRIUM NA "GENE DRIVE" ORGANIZMY

Komisárovi pre životné prostredie Virginijusovi Sinkevičiusovi, komisárke pre zdravie a bezpečnosť potravín Stelle Kyriakidesovej, Európskej komisii, Európskej rade, Charliemu McConalogueovi, írskemu ministrovi poľnohospodárstva, potravinárstva a námorníctva, Cemu Özdemirovi, nemeckej spolkovej ministerke pre výživu a poľnohospodárstvo, Steffi Lemkeovej, nemecká spolková ministerka životného prostredia, Barbara Pompili, francúzska ministerka pre ekologický prechod, Bérangère Abba, francúzska štátna tajomníčka pre biodiverzitu, Stefano Patuanelli, taliansky minister poľnohospodárstva, Teresa Ribera Rodríguez, španielska ministerka pre ekologický prechod, Michał Woś, poľský minister životného prostredia a Ján Budaj, slovenský minister životného prostredia. 

Petícia

Vyzývame vás, aby ste zabránili uvoľňovaniu organizmov na báze génového pohonu (gene drive) do životného prostredia a aby ste sa na konferencii zmluvných strán (COP) Dohovoru OSN o biologickej diverzite (CBD) usilovali o globálne moratórium na uvoľňovanie organizmov na báze génového pohonu (“ gene drive” organizmy). 

Prečo je to dôležité?

Predstavte si geneticky modifikované komáre, ktoré sú navrhnuté tak, aby dedili svoje gény na všetkých potomkov, ohrozovali potravinový reťazec a vyhubili svojich prirodzených príbuzných tým, že ich urobia neplodnými. [1] 

Podľa vedcov existuje riziko, že takzvaný génový pohon by sa mohol rozšíriť z komárov aj na motýle, čím by hromadne zabíjal opeľovače a ohrozoval úrodu, rastliny a celé ekosystémy. [2]

Nikto, kto presadzuje túto novú technológiu, nemá riešenie na zmiernenie týchto rizík, ale aj napriek tomu existujú plány, ako ju presadiť a uskutočniť. Väčšinu finančných prostriedkov na ich realizáciu poskytuje americká armáda a Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov.

Pred kľúčovým zasadnutím OSN v roku 2022 sa na odborných konferenciách prijmú dôležité rozhodnutia. EÚ je zastúpená na všetkých týchto konferenciách. Európsky parlament už požiadal Komisiu EÚ a jej členské štáty, aby vyzvali na celosvetové moratórium na uvoľňovanie organizmov s génovým pohonom do životného prostredia. To však nestačí: naše hlasy môžu všetko zmeniť.

Spolu s viac ako 200 organizáciami na celom svete žiadame o celosvetové moratórium na uvoľňovanie organizmov s génovým pohonom s cieľom chrániť biodiverzitu. [3] Moratórium by malo platiť aspoň dovtedy, kým sa nenájdu globálne záväzné pravidlá pre nasledujúce riziká a otvorené otázky:

  • Nenávratné a nekontrolovateľné šírenie: Podľa súčasného stavu poznatkov sa organizmy na báze génového pohonu po uvoľnení nedajú zvrátiť späť. Ich šírenie v čase a priestore sa nedá obmedziť. Najmä štátne hranice, ale aj geografické hranice sú pre organizmy  s génovým pohonom bezvýznamné.
  • Rizikový výskum: Podľa našich vedomostí sa génové pohony testovali len v laboratóriu, ale aj to je riskantné. Na spustenie genetickej reťazovej reakcie stačí únik len niekoľkých organizmov.
  • Nástroje genetického inžinierstva sú náchylné na chyby: Nástroje genetického inžinierstva, ako napríklad CRISPR/Cas9, ktoré sú aktívne v takto uvoľnených organizmoch, sú náchylné na chyby. Je preto pravdepodobné, že sa vyskytnú nepredvídané účinky na genetickej úrovni.
  • Predvídať všetky ekologické účinky je prinajmenšom zložité, ale často nemožné: Génové pohony sú navrhnuté tak, aby v prirodzených populáciách pôsobili po generácie a aby sa dedili dominantne. Nedá sa predvídať, ako sa zmenia potravinové reťazce a ako sa zmení správanie iných živočíšnych druhov, keď niektorý živočíšny druh vymizne. Zatiaľ neexistujú žiadne konkrétne usmernenia pre hodnotenie rizík, ak by to vôbec malo byť možné. Riziká pre ľudí a životné prostredie nie sú do veľkej miery preskúmané.
  • Okrem posúdenia rizika je pred uvoľnením organizmov s génovým pohonom do životného prostredia potrebné komplexné posúdenie technológie: Keďže táto technológia má ďalekosiahle dôsledky a vyvoláva technické, ekologické, etické, kultúrne, sociálne a regulačné otázky, je potrebné pred akýmkoľvek použitím v prírode vykonať hodnotenie technológie. Na celom svete nie sú dostatočne vyjasnené ani predpisy o zodpovednosti a náprave.
  • Génový pohon sa môže používať aj na vojenské účely: Jedným z hlavných sponzorov výskumu génového pohonu je americký vojenský výskumný inštitút DARPA. [4] Konvencia OSN o biologických zbraniach už niekoľko rokov diskutuje o tom, ako možno obmedziť potenciálne nebezpečenstvo, ktoré predstavujú génové pohony ako biologické zbrane.
  • Kto rozhoduje? Ak sa organizmy na báze génového pohonu môžu a majú rozšíriť po celom svete, je potrebné objasniť, kto môže rozhodovať o ich uvoľnení. Je potrebný orgán a rozhodovací mechanizmus na celosvetovej úrovni, v ktorom by sa to mohlo uskutočniť.

Referencie:
[1] https://www.sciencedaily.com/releases/2019/12/191219142646.htm
[2] There is evidence from insects that a bacteria called Wolbachia can transfer genes between different insect species. So it is theoretically possible that Wolbachia genetic transfer could take place between mosquitoes and pollinating insects.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4882834/
[3] https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/forcing_the_farm_sign_on_letter_english_web.pdf
[4] https://www.etcgroup.org/content/gene-drive-files