Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

KÓDEX GMO-FREE komunity

My, členovia GMO-free komunity, sa snažíme dodržiavať tento Kódex:

  • Kupujem čo najviac potravín priamo od producenta, gazdu, farmára;
  • Pri živočíšnych produktoch sa zaujímam či bolo/nebolo zviera kŕmené krmivami s obsahom GMO
  • Podporujem malé a rodinné farmy vo svojom okolí, pomáham vybudovať lokálnu potravinovú komunitu;
  • Uprednostňujem slovenské ekologické poľnohospodársto a výrobky bez GMO;
  • Požadujem u svojho predajcu/výrobcu značenie živočíšnych produktov, ktoré pochádzajú zo zvierat kŕmených prirodzenými krmivami bez obsahu GMO (označením "bez obsahu GMO", "produkované bez GMO");
  • Podporujem občiansku iniciatívu Slovensko bez GMO – zberom podpisov pod Petície; požadovaním informácií od ministerstiev (MZP SR, MPRV SR) o stave GMO na Slovensku; podporou svojim časom a pomocou pri organizácii aktivít; finančnou podporou na transparentný účet iniciatívy;